Şəki Bələdiyyəsinin 2008-ci il üçün hesabatı

(Bələdiyyənin sədri G.Salamovanın hesabat yığıncağındaki məruzəsi)Hörmətli yığıncaq iştirakçıları!

İlk öncə nu qyd tmək istəyirəm ki, 2008-ci il Azərbaycan üçün hərtərəfli inkişaf və tərəqqi ili ldu.

Nazirlər Kabintinin 2008-ci ilin ssial-iqtisadi inkişafının ykunlarına həsr lunmuş iclasında Azərbaycan Rspublikasının Przidnti cənab İlham Əliyvin bir fikrini burada atırlatmaq yrinə düşərdi: 2008-ci ildə nəzərdə tutulmuş bütün prqramlar uğurla icra dilmişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksək sürətlə inkişafını davam tdirmiş və ölkədə infrastruktur və digər layihələr vatlı-vatında icralunmuşdur.

Bir sözlə, Azərbaycanda sn illər ərzində aparılan uğurlu iqtisadi islahatlar 2008-ci ilin ykunlarında da özünü göstərmişdir. Bizim iqtisadiyyatımız təminən 11 faiz artmışdır.

Hörmətli yığıncaq iştirakçıları!

Bəli, əsası ulu öndər Hydər Əliyv tərəfindən qyulan çsahəli islahatlar kursunun möhtərəm Przidntimiz İlham Əliyv tərəfindən kyfiyyətcə yni mərhələdə uğurla davam tdirilməsi nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı artım tmpinə görə dünyada lidr dövlətəçvrilmişdir.

Ötən bş ildə 735 minə yaın yni iş yri açılmış, yüzlərlə təhsil, səhiyyə, mədəniyyət byktləri tikilmiş, ysulluq həddi 49%-dən 15,7%-ə nmişdir.

İqtisadiyyatın surətli inkişafı üçün priritt sahələrin müəyənləşdirilməsi, əhalinin ssial-müdafiəsinin möhkəmləndirilməsi, rginların inkişafı üçün mühüm dövlət prqramlarının həyata kçirilməsi bugünki uğurlarımızı şərtləndirəncəhətlərdəndir.
< div align="justify">

Məhz ölkə başçısı cənab İlham Əliyvin apardığı müstəqil uğurlu iqtisadi siyasətin nəticəsidir ki, Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatında baş vrən maliyyə böhranından yan kçməsi mümkün ldu.

Möhtərəm Przidntimiz İlham Əliyvin rəhbərliyi altında Rspublikamız bütün sahələrdə böyük naliyyətlər qazanmaqla yanaşı, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının möhkəmləndirilməsi, dmkratik prinsiplərin gücləndirilməsi, bynəlalq təşkilatlarla əlaqələrin gnişləndirilməsi sahəsində də uğurlar əldə tmişdir.

Təsadüfi dyil ki, məhz dmkratik dəyərlərə vrdiyi töhfəyə görə möhtərəm Przidntimiz İlham Əliyv bir ç bynəlalq mükafatlara, cümlədən Avrpa Şurasının fəri üzvü mdalına və diplmuna layiq görülmüşdür.

Przidntimiz İlham Əliyvin rəhbərliyi altında ölkəmizdə yaradılan ictimai-siyasi sabitlik, dmkratik şərait, bələdiyyələrin daha çvik idarətmə qurumuna çvrilməsi üçün yaradılan qanunvricilik bazası nların məsuliyyətini, işgüzarlığını daha da artırmışdır.

Bələdiyyələr Przidnt sçkilərində də fəal iştirak tmiş, ölkəmizin sabit inkişafına, tərəqqiyə, svdikləri və inandıqları bir insana İlham Əliyvə səs vrmişlər.

Hörmətli yığıncaq iştirakçıları!

Przidntimizin qarşıya qyduğu vəzifələrinin məsuliyyətini dərk dərək Şəki Bələdiyyəsi də nların həlli istiqamətində fəallıq göstərməyə çalışaraq şəhər icra hakimiyyəti ilə birlikdə müəyyən işlərgörmüşdür.

İl ərzində bələdiyyənin 16 iclası kçirilmiş, 115 məsələ hazırlanmış və müzakirəsi təmin dilmişdir.

İclaslarda aktual məsələlərn müzakirəsinə diqqət ytirilmiş, aşağıda qyd dilən məsələlər əhatə lunmuşdur:

- Şəki Bələdiyyəsinin 2007-ci il ərzindəki büdcə gəlirləri və ərclərinin icrası vəziyyəti haqqında;

- Şəki Bələdiyyəsinin 2007-ci il ərzindəki maliyyə təsərrüfat faliyyətində audit araşdırmalarının ykunları haqqında;

- Bələdiyyə mülkiyyətində lan v tikmək üçün vətəndaşların mülkiyyətinə satılan trpaq sahələrinin dəyərinin bazar qiymətinə uyğunlaşdırılması haqqında;

- Kimsəsizlərə, əstələrə, müharibə əlili və vtranlarına, qcalara, aztəminatlı ailələrə bələdiyyə tərəfindən göstərilən qayğının vəziyyəti haqqında;

- Yrli iqtisadi inkişaf, hüquq məsələləri, kli və ssial məsələlər daimi kmissiyalarının hsabatlarıdinlənilmişdir;

- Şəhər ərazisində yaşayış vləri və lktrik nrisi ötürən ətlərə təhlükə törədə biləcək ağacların kəsilməsi və ya budanmasına icazə vrilməsi haqqında;

- Ümummilli lidrimiz Hydər Əliyv adına parkın nri ilə təmin tmək məqsədilə 160 kva gücündə transfrmatr yarımstansiyasının alınması və quraşdırılması, 90 ədəd cökə ağacı alınması və əkilməsi, divarların alçipanla üzlənməsi və muzy qarşısındakı parkın gnişləndirilməsi üçün ayrılmış ərazidə tikinti və abadlıq işlərinin davam tdirilməsi, işıqlandırma və su əttinin çəkilməsi, parkda tikilən idmət byktlərinin alüminium plastik vitrinlərlə qapı pəncərələrinin hazırlanması, quraşdırılması, parka turacaq və zibil qutularının alınması haqqında, şəhər həyatında üsusi əhəmiyyət kəsb dən digər məsələlər müzakirə dilərək müvafiq qərarlar qəbul dilmişdir.

Şəhər bələdiyyəsinin rəhbərliyinin yanında kçirilmiş iclaslarda bələdiyyə qərarlarının icra vəziyyəti, yrli büdcənin icrası və inkişafı, aparat daili və digər məsələlər müzakirə dilmişdir.

Abadlıq, tikinti, şəhər infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi və kli durumun yaşılaşdırılması sahəsində görülən işlər Azərbaycan Rspublikası rginlarının ssial-iqtisadi inkişafı Dövlət Prqramına uyğun laraq 2008-ci ildə də davam tdirilmişdir.

Hörmətli yığıncaq iştirakçıları!

2008-ci ildə raynumuzun həyatında ən böyük hadisələrdən biri lan cənab Przidntimiz İlham Əliyvin və anımı Mhriban Əliyvanın Şəkiyə səfəri görülən abadlıq və quruculuq işlərinin daha gniş vüsət almasına rəvac vrmişdir.

Şəhər ərazisində yni asfalt-btn örtüklü küçələr salınmış və mövcud asfalt-btn örtüklü küçələr təmir lunmuşdur. Həmçinin səkilərə dkrativ piltə döşənilmiş və küçə kənarındakı su arları təmir lunmuşdur. Bundan əlavə küçə və mydanlarda dkrativ hvuzlar quraşdırılmışdır və bu iş davam tdirilir.

Həmçinin şəhərin M.F.Aundv prspktinə (plis şöbəsinin qarşısı), A.Əfəndiyv küçəsinə (17 saylı məktəbin ərazisi), S.Rəhman küçəsinə (Qarabağ Müharibəsi Əlilləri və Şəhid Ailələrinin binasına gdən yla), Y.Sülymanv küçəsinə (Şəki Rayn İsthlak Cəmiyyətinin ərazisinə) Nakam küçəsinə, Syuqbulaq ylunun 1 saylı dalanına, Bilallar, Qazı Məmmədli və Bəşir Məmmədv küçələrinə asfalt-btn örtük salınmışdır.

Ümumiyyətlə 2008-ci il ərzində şəhər ərazisinə Şəki Bələdiyyəsi tərəfindən 21482 kv.mtr asfalt-btn örtük salınmışdır. M.F.Aundv prspktinin, (Qurcana çayının sağ hissəsinin) asfalt-btn örtüyü təmir dilmişdir.

Bundan əlavə 2008-ci ildə Qurdlar məhəlləsi, Aşıq Cuma küçəsində illərlə yığılıb qalmış tullantılar maşın-manizm vasitəsi ilə daşınmışdır. Ddu küçəsi byu yağış və çirkab sularının aıdılması üçün yarım asbst-smnt brudan yni su arı tikilmiş, sl sularının təsirindən yararsız vəziyyətə düşmüş Ddu qəbristanlığına gdən yl kskvatr vasitəsi ilə hamarlanaraq kənarı byu su arı qazılmışdır.

Bazar məhəlləsi S.Rəhman və A.Şaiq küçəsində su arları təmir dilmiş, Şərbablar məhəlləsi, Şəhriyar küçəsində (kçmiş Aptklər idarəsinin arasında) döngə kl-ksdan və həmin döngədəki su arı tullantılardan təmizlənmiş, arın bir hissəsi btndan və yarım azbst-smnt brudan ynidən tikilmişdir.

Hydər Əliyv prspktində su arının bir hissəsi btnla ynidən tikilmişdir.

113 saylı Ərazi sçki dairəsinin qarşısındakı divar təmir lunmuş və əraziabadlaşdırılmışdır.< /p>

Şəki Plis şöbəsinin qarşısındakı divar əsaslı təmir dilmişdir.

21 saylı rta məktəbin binasının və Şəki Bələdiyyəsinin yrləşdiyi binanın fasadırənglənmişdir.

Tlsty küçəsinin, N.Nərimanv küçəsindəki 2 və 2a saylı ictimai yaşayış binalarının sakinlərinin içməli su təchizatının yaşılaşdırılmasına köməklikgöstərilmişdir.

Şəhərin Syuqbulaq ərazisində avtbus dayanacağı quraşdırılmışdır.

14 nəfər şəhər sakininin müraciəti əsasında təhlükə yaradan ağacların kəsilməsi üçün kmissiyanın aktı əsasında qərar vrilmiş və icra dilməsi üçün şəhər Kmmunal Təsərrüfatı İsthsalat Birliyinəgöndərilmişdir.

Küçələrin kənarında lan 3500 ədəd ağacın gövdəsi ağardılmışdır. 190 ədəd çökə ağacı alınaraq Hydər Əliyv parkında əkilmiş, parkdakı avtbanın ətrafının bağlanması üçün aliminiumdan qapı və pəncərəhazırlanmışdır.
< div align="justify">

Parkın su ilə müntəzəm təmin lunması üçün su çəni quraşdırılmışdır. Bundan əlavə park ərazisində uşaqların istirahətinin yaşılaşdırılması üçün 21 ədəd uşaq əyləncə maşını alınmışdır. Hydər Əliyv parkının bir hissəsi istifadəyə vrilsə də hazırda parkda tikinti və abadlıq işləri davam tdirilir.

31 imkansız ailəyə məsus vin təmirinə köməklikgöstərilmişdir.

2008-ci ildə büdcənin gəlir və ərclər maddələrinin yrinə ytirilməsinin icrasının təşlili göstərir ki, bu sahədə müsbət yönlü işlərgörülmüşdür.

Trpaq vrgisi üzrə prqnz tapşırıqlara 87,3% yrinə ytirilmişdir ki, bu da əvvəlki illə müqaisədə 896 manatçdur.(105,2%)

Əmlak vrgisi üzrə prqnz tapşırıqlara 59,2% yrinə ytirilmişdir. Əvvəlki illə müqaisədə 732 manat çdur.

Trpaq icarəsindən 11780 manat, digər daillmalar isə 24866 manat təşkil tmişdir.

Rklam rüsumu 5000 manata qarşı 6376 manat yrinə ytirilmişdir ki, bu da nəzərdə tutulan plandan 1376 manat çdur. Müqavilə bağlanmaqda imtina dən Bta çay və Azərsun firmalarına məsus 13 ədəd rklam lövhəsigötürülmüşdür.

Yni rklam lövhələri üçün yrlərsçilmişdir.

Avtdayanacaq rüsumu 800 manata qarşı 840 manat lmaqla nəzərdə tutulduğundan 40 manat çdur.

Mhmanana rüsumu 1200 manata qarşı faktiki 1213 manat lmaqla 13 manat artıq yrinə ytirilmişdir.

Şəhərdaili sərnişin daşınmasından cari ildə 10000 manata qarşı faktiki 14942 mant dail lmuşdur ki, ndan 7250 manat nəzarətçilərin əmək haqqı şəklində qaytarılmış, 7692 manat Şəki Bələdiyyəsinin hsabında qalmışdır.

Ümumiyyətlə 2008-ci ildə büdcə gəlirləri 3796000 manat prqnzlaşdırıldığı halda, faktiki laraq büdcə gəlirləri 3989362 manat lmaqla 105,1% yrinə ytirilişdir.

İl ərzində maddi yardıma htiyacı lan 621 nəfərə 23460 manat, calıdan lan 92 ailəyə 1380 manat maddi yardımgöstərilmişdir.

Həmçinin Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyətinin Şəki Raynlararası Təşkilatına, Azərbaycan Rspublikası Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, Vtranları və Şəhid Ailələri İctimai Birliyinin Şəki rayn təşkilatına, Talassmiyalı əstələrin Şəfa müəssisəsinə, Şəki şəhər Müharibə və Əmək Vtranları Şurasına, Şəki Gənclər və İdman idarəsinə, 113 saylı Dairə Sçki kmissiyasına və s, mütəlif tədbirlərin kçirilməsinə köməklik göstərilmişdir.

Şəki Bələdiyyəsi idmanın və bədən tərbiyəsinin inkişafına öz diqqət və qayğısını göstərmiş, bu sahədə görülən işlərə həmişə yardımçı lmuşdur.

Blə ki, bələdiyyə bir sıra idman yarışlarının təşkilatçılarından biri kimi ayrı-ayrı idman bölmələrinin, idmançıların Bynəlalq Rspublika səviyyəli yarışlarda, sminarlarda iştirakına köməklikgöstərmişdir.

Ulu öndərimiz Hydər Əliyvin 85 illik yubilyi münasibətilə Şəki Bələdiyyəsinin mükafatı uğrunda şahmat üzrə şəhər birinciliyikçirilmişdir.

Şəki İRS Qyri Hökumət Təşkilatları Kalisiyası ilə birgə həyata kçirilən Təmizlik üçbucağı, Təmiz küçə, Çiçəklənən şəhər, Sağlam həyat layihəsi çərçivəsində tədbirlər davam tdirilmişdir.

Şəhərdə kçirilən bütün tədbirlərdə Şəki Bələdiyyəsi də fəal iştirak tmişdir.

10-13 iyun 2008-ci il taridə Türkiyənin Knya şəhərində kçirilən Tarii Şəhərlərin İ Dünya knfransında Şəki Bələdiyyəsinin də nümayəndə hyəti iştirak tmişdir.

Bu bynəlalq səviyyəli tədbir Dünya Tarii Şəhərlər Liqasının və Knya Böyükşəhər Bələdiyyəsinin birgə təşkilatçılığı iləkçirilirdi.

Burada dünyanın 54 ölkəsinin 158 şəhərini təmsil dən 700 nəfərdən ç qnaq iştirak dirdi.

Məlumat üçün dyim ki, Dünya Tarii Şəhərlər Liqası 1987-ci ildə təşkil lunmuş və həmin il nyabrın 18-21-də ilk knfransınıkçirmişdir.

Tarii Şəhərlər Liqasının yaradılmasında əsas məqsəd Yaşanan tarii miras bütün bəşəriyyətə məsusdur idyası altında insanlar arasında sülhün əldə dilməsi, əməkdaşlığın gnişləndirilməsi, tarii şəhərlərdə mədəniyyətin qrunub salanılması, tarii mirasın gələcək nəslə çatdırılması, bütövlükdə tarii şəhərlərin bütün dünyaya təqdimi və təbliğidir.

Dğma Şəhərimizin də həmin mötəbər təşkilatın üzvü lmaq istəyi, arzusu ilə Tarii Şəhərlər Liqasının Przidnti, Yapniyanın Kit Şəhər Bələdiyyəsinin Başkanı Daisaku Kadkva ilə aparılan danışıqlar, mütəlif görüşlər, söhbətlər və s, nəhayət öz bəhrəsini vrdi. 2008-ci ilin ktyabr ayında Şəki Dünya Tarii Şəhərlər Liqasına üzv qəbul dildi.

Azərbaycan şəhər, kənd, qəsəbə bələdiyyələri Milli Asssiasiyaları və Şəki Bələdiyyəsinin birgə təşkilatçılığı ilə 11 nyabr 208-ci il taridə Azərbaycanda Yrli Dmkratiya Həftəsiilə əlaqədar tplantıkçirilmişdir.

Azərbaycanda kçirilən Yrli Dmkratiya Həftəsində Şəki Bələdiyyəsi də fəal iştirak tmişdir.

Blə ki, 14 maddədən ibarət təsdiq dilmiş tədbirlər planına əsasən Bələdiyyə pçtu, Qaynar tlfn ətti, Məlumat lövhəsi təşkil dilmişdir.

Həmişə lduğu kimi, bu həftə ərzində də Açıq qapı günləri kçirilmiş, Bələdiyyələr vətəndaş cəmiyyətinin dayağıdır, Şəffaflıq dmkratiyanın əsasıdır, Bələdiyyə vətəndaş yaınlığı zamanın tələbidir və s, dvizlər Şəki Bələdiyyəsinin fəaliyyətinin əsasını təşkil tmişdir.

Yni salınmış yaşayış massivində, Bazar, Çələbian, Ddu məhəllələrində əhali ilə görüşlərkçirilmişdir.

Həftə ərzində kçirilən tədbirlərdə əsas məqsəd bələdiyyə tərəfindən görülən işlərin səmərəliliyini artırmaq, əhalinin öz yrli hakimiyyətləri haqqında biliklərini möhkəmləndirmək və yrli səviyyədə nları prblmlərin həllində dmkratik iştiraka daha ç cəlb tməkdən ibarət lmuşdur.

Həftənin ykunları bələdiyyə iclasında müzakirə dilmiş, qaldırılan məsələlərin həlli ilə əlaqədar tədbirlər planı hazırlanmış və icrası təmin dilmişdir.

Görülən işlər müntəzəm laraq Şəki Bələdiyyəsi qəzti vasitəsilə əhaliyəçatdırılır.

Şəki Bələdiyyəsi öz fəaliyyəti barədə mütəmadi laraq həm də özünün WEB səhifəsində İntrnt istifadəçilərinə məlumatlar vrir. yni zamanda, bş aya yaındır ki, Şəki Bələdiyyəsinə məsus ödənişli http://shki.bldiyy.nam və ödənişsiz http://shki-municipality.nard.ru/ ilə http://bldiyy.i.ua/, http://nukha.azrsayt.cm/ intrnt saytlarında Bələdiyyəyə sözüm var və Frum bölmələri yaradılıb fəaliyyət göstərir ki, hər bir intrntdən istifadə dən sydaşımız öz ürək sözlərini, suallarını, irad və təkliflərini həmin bölmələr vasitəsi ilə bələdiyyə rəhbərliyinə çatdıra və prativ surətdə cavab almaq imkanına malikdir.

15 dkabr 2008-ci il taridə Azərbaycan Dövlət İqtisad Univrsitti və Şəki şəhər icra hakimiyyəti ilə birgə Qlbal maliyyə böhranı və rginal inkişafda yrli stratgiyalar mövzusunda rginal lmi-praktik sminarkçirilmişdir.

2008-ci il ərzində 1287 ərizə dail lmuşdur. Təsnifatına görə ərizələrin 613-ü maddi yardım vrilməsinə, 293-ü fərdi mənzil tikintisinə, 103-ü mağaza, s, qara və sair tikililərə, 25-i trpaq sahəsinin rəsmiləşdirilməsinə, 118-i trpaq sahəsinin mülkiyyətinə satılmasına aid lanlardır. Dail lan ərizələrin 135-i ağac kəsilməsinə, məhəllə daili ylların abadlaşdırılmasına, avtbus dayanacaqlarının ynidən qurulmasına və s, məsələlərə aid lmuşdur. 59 ərizə nəzarətəgötürülmüşdür.

Dail lan hər bir ərizə vatında qydiyyata alınmış və icra lunmaq üçün ünvana çatdırılmışdır. Ərizələrin prativ və ədalətli şəkildə həllinə müntəzəm nəzarət dilmişdir. Nəticədə bütün ərizələrə vatında cavab vrilməsi təmin dilmişdir.

Şəki Bələdiyyəsinə mütəlif idarə və müəssisələrdən 530 məktub dail lmuşdur. Məktubların 23-ü nəzarətəgötürülmüşdür.

Mütəlif idarə, müəssisə və təşkilatlara, vətəndaşlara 1001 məktubgöndərilmişdir.

Hər bir bələdiyyə üzvünün qəbul günlərimüəyyənləşdirilmişdir.< /font>

Bundan əlavə hər ayın birinci çərşənbə günü Bələdiyyə günü lan dilmiş və vətəndaşların qəbulu təşkil dilmişdir.

Bu barədə Şəki Bələdiyyəsi qəztinin hər bir nömrəsində müntəzəm məlumatlar vrilir.

Əslində Bələdiyyədə qəbul günləri sırf rəmzi araktr daşıyır. Bələdiyyədə vətəndaşlar hər gün qəbul dilirlər.

Vətəndaşların müraciətləri diqqətlə dinlənilir, imkan dailində müvafiq köməklikgöstərilir.

Hörmətli yığıncaq iştirakçıları!

Görülən işlərlə yanaşı həllini gözləyən prblmlərimiz də vardır.

Əminik ki, 2008-ci ili uğurla başa vuran Rspublikamız, ləcə də raynumuz 2009-cu ildə də böyük naliyyətlər əldə dəcəkdir.

Bizim isə əsas işimiz ndan ibarətdir ki, Przidntimiz İlham Əliyvin Rspublikamızın, ləcə də raynumuzun daha da inkişafı, alqımızın daha firavan yaşaması ilə əlaqədar qarşımıza qyduğu vəzifələrin yrinə ytirilməsi üçün məsuliyyətimizi və çvikliyimizi artıraraq, bütün imkanlarımızı səfərbər dək və var qüvvəmizləçalışaq.

Hər birinizə uğurlar arzulayıram

Diqqətinizə görə sağ lun.


25 2009         
Email


email
email @
email !
,
 

Welcome to Sheki!

free counters