AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA SEÇKİ KEÇİRİLƏCƏK BƏLƏDİYYƏLƏRİN SİYAHISI

Menbe: www.azertag.comAzərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komisssiyasının 07 oktyabr 2009-cu il tarixli 25/103 saylı Qərarı ilə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA SEÇKİ KEÇİRİLƏCƏK BƏLƏDİYYƏLƏRİN SİYAHISI təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasında seçki keçiriləcək bələdiyyələrin
SİYAHISI


1 saylı Şərur - Sədərək seçki dairəsi
Şərur rayonu üzrə
1 Axaməd bələdiyyəsi
2 Qorçulu bələdiyyəsi
3 Kürkənd bələdiyyəsi
4 Kürçülü bələdiyyəsi
5 Yengicə bələdiyyəsi
6 Alışar bələdiyyəsi
7 Xələc bələdiyyəsi
8 Düdəngə bələdiyyəsi
9 Zeyvə bələdiyyəsi
10 Cəlilkənd bələdiyyəsi
11 Mahmudkənd bələdiyyəsi
12 Oğlanqala bələdiyyəsi
13 Dəmirçi bələdiyyəsi
14 Kərimbəyli bələdiyyəsi
15 Maxta bələdiyyəsi
16 Şəhriyar bələdiyyəsi
17 Muğanlı bələdiyyəsi
Sədərək rayonu üzrə
18 Qaraağac bələdiyyəsi
19 Heydərаbad bələdiyyəsi
20 Sədərək bələdiyyəsi

2 saylı Şərur seçki dairəsi
1 Şərur bələdiyyəsi
2 Gümüşlü bələdiyyəsi
3 Havuş bələdiyyəsi
4 Yeni Havuş bələdiyyəsi
5 Həmzəli bələdiyyəsi
6 Məmmədsabir bələdiyyəsi
7 Muğancıq Mehrab bələdiyyəsi
8 Sərxanlı bələdiyyəsi
9 Yuxarı Yaycı bələdiyyəsi
10 Ərəbyengicə bələdiyyəsi
11 Tumaslı bələdiyyəsi
12 Aşağı Daşarx bələdiyyəsi
13 Arbatan bələdiyyəsi
14 Dərvişlər bələdiyyəsi
15 Çəmənli bələdiyyəsi
16 Qarahəsənli bələdiyyəsi
17 Aşağı Aralıq bələdiyyəsi
18 Tənənəm bələdiyyəsi
19 Axura bələdiyyəsi
20 Qarxun bələdiyyəsi
21 Aşağı Yaycı bələdiyyəsi
22 İbadulla bələdiyyəsi
23 Qışlaqabbas bələdiyyəsi
24 Siyaqut bələdiyyəsi
25 Kosacan bələdiyyəsi
26 Yuxarı Daşarx bələdiyyəsi
27 Dərəkənd bələdiyyəsi
28 Püsyan bələdiyyəsi
29 Xanlıqlar bələdiyyəsi
30 Ələkli bələdiyyəsi
31 Vərməziyar bələdiyyəsi
32 Çərçiboğan bələdiyyəsi
33 Yuxarı Aralıq bələdiyyəsi
34 Çomaxtur bələdiyyəsi
35 Danyeri bələdiyyəsi
36 Dizə bələdiyyəsi

3 saylı Babək-Kəngərli-Naxçıvan seçki dairəsi
Babək rayonu üzrə
1 Babək bələdiyyəsi
2 Məmmədrza Dizə bələdiyyəsi
3 Yuxarı Buzqov bələdiyyəsi
4 Gərməçataq bələdiyyəsi
5 Şəkərаbad bələdiyyəsi
6 Məzrə bələdiyyəsi
7 Yuxarı Uzunoba bələdiyyəsi
8 Aşağı Buzqov bələdiyyəsi
9 Qoşadizə bələdiyyəsi
10 Şıxmahmud bələdiyyəsi
11 Didivar bələdiyyəsi
12 Nəzərabad bələdiyyəsi
13 Kərimbəyli bələdiyyəsi
14 Kültəpə bələdiyyəsi
15 Payız bələdiyyəsi
Kəngərli rayonu üzrə
16 Yeni Kərki bələdiyyəsi
17 Xok bələdiyyəsi
18 Qarabağlar bələdiyyəsi
19 Yurdçu bələdiyyəsi
20 Qıvraq bələdiyyəsi
21 Qabıllı bələdiyyəsi
22 Şahtaxtı bələdiyyəsi
23 Çalxanqala bələdiyyəsi
24 Xıncab bələdiyyəsi
25 Böyükdüz bələdiyyəsi
Naxçıvan üzrə
26 Qaraçuq bələdiyyəsi
27 Qaraxanbəyli bələdiyyəsi
28 Tumbul bələdiyyəsi

4 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsi
1 Naxçıvan bələdiyyəsi
2 Əliabad bələdiyyəsi

5 saylı Şahbuz-Babək seçki dairəsi
Şahbuz rayonu üzrə
1 Daylaqlı bələdiyyəsi
2 Türkeş bələdiyyəsi
3 Gömür bələdiyyəsi
4 Ağbulaq bələdiyyəsi
5 Şada bələdiyyəsi
6 Sələsüz bələdiyyəsi
7 Qarababa bələdiyyəsi
8 Mahmudoba bələdiyyəsi
9 Badamlı qəsəbə bələdiyyəsi
10 Nursu bələdiyyəsi
11 Güney Qışlaq bələdiyyəsi
12 Qızıl Qışlaq bələdiyyəsi
13 Yuxarı Qışlaq bələdiyyəsi
14 Aşağı Qışlaq bələdiyyəsi
15 Şahbuz bələdiyyəsi
16 Şahbuzkənd bələdiyyəsi
17 Kolanı bələdiyyəsi
18 Badamlı bələdiyyəsi
19 Külüs bələdiyyəsi
20 Keçili bələdiyyəsi
21 Biçənək bələdiyyəsi
22 Kükü bələdiyyəsi
Babək rayonu üzrə
23 Naxışnərgiz bələdiyyəsi
24 Sirab bələdiyyəsi
25 Vayxır bələdiyyəsi
26 Qahab bələdiyyəsi
27 Cəhri bələdiyyəsi

6 saylı Culfa - Babək seçki dairəsi
Culfa rayonu üzrə
1 Culfa bələdiyyəsi
2 Gülüstan bələdiyyəsi
3 Teyvaz bələdiyyəsi
4 Ləkətağ bələdiyyəsi
5 Göynük bələdiyyəsi
6 Əlincə bələdiyyəsi
7 Qazançı bələdiyyəsi
8 Milax bələdiyyəsi
9 Ərəfsə bələdiyyəsi
10 Nəhəcir bələdiyyəsi
11 Ərəzin bələdiyyəsi
12 Əbrəqunus bələdiyyəsi
13 Kırna bələdiyyəsi
14 Bənəniyar bələdiyyəsi
15 Saltaq bələdiyyəsi
16 Xanəgah bələdiyyəsi
17 Göydərə bələdiyyəsi
Babək rayonu üzrə
18 Araz bələdiyyəsi
19 Hacıvar bələdiyyəsi
20 Çeşməbasar bələdiyyəsi
21 Yarımca bələdiyyəsi
22 Zeynəddin bələdiyyəsi
23 Güznüt bələdiyyəsi
24 Nehrəm bələdiyyəsi

7 saylı Ordubad - Culfa seçki dairəsi
Ordubad rayonu üzrə
1 Ordubad bələdiyyəsi
2 Şəhriyar bələdiyyəsi
3 Vələver bələdiyyəsi
4 Kələki bələdiyyəsi
5 Aza bələdiyyəsi
6 Qoşadizə bələdiyyəsi
7 Parağaçay bələdiyyəsi
8 Gilançay bələdiyyəsi
9 Parağa bələdiyyəsi
10 Bist bələdiyyəsi
11 Nəsirvaz bələdiyyəsi
12 Xurs bələdiyyəsi
13 Yuxarı Əndəmic bələdiyyəsi
14 Aşağı Əndəmic bələdiyyəsi
15 Aşağı Əylis bələdiyyəsi
16 Xanağa bələdiyyəsi
17 Unus bələdiyyəsi
18 Düylün bələdiyyəsi
19 Çənnəb bələdiyyəsi
20 Gənzə bələdiyyəsi
21 Nüsnüs bələdiyyəsi
22 Yuxarı Əylis bələdiyyəsi
23 Dəstə bələdiyyəsi
24 Vənənd bələdiyyəsi
25 Dırnıs bələdiyyəsi
26 Üstüpü bələdiyyəsi
27 Azadkənd bələdiyyəsi
28 Sabirkənd bələdiyyəsi
29 Biləv bələdiyyəsi
30 Tivi bələdiyyəsi
Culfa rayonu üzrə
31 Şurud bələdiyyəsi
32 Dizə bələdiyyəsi
33 Camaldın bələdiyyəsi
34 Yaycı bələdiyyəsi

8 saylı Binəqədi birinci seçki dairəsi
1 Binəqədi bələdiyyəsi (bir hissəsi)

9 saylı Binəqədi ikinci seçki dairəsi
1 M.Ə.Rəsulzadə bələdiyyəsi
Binəqədi bələdiyyəsi (bir hissəsi)

10 saylı Binəqədi üçüncü seçki dairəsi
1 Binəqədi qəsəbə bələdiyyəsi
2 Biləcəri bələdiyyəsi (bir hissəsi)
Binəqədi bələdiyyəsi (bir hissəsi)

11 saylı Qaradağ seçki dairəsi
1 Çeyildağ bələdiyyəsi
2 Qızıldaş bələdiyyəsi
3 Səngəçal bələdiyyəsi
4 Ələt bələdiyyəsi
5 Qobustan bələdiyyəsi
6 Sahil bələdiyyəsi
7 Ümid bələdiyyəsi
8 Müşfiqabad bələdiyyəsi

12 saylı Qaradağ-Binəqədi-Yasamal seçki dairəsi
Qaradağ rayonu üzrə
1 Lökbatan bələdiyyəsi
2 Puta bələdiyyəsi
3 Korgöz bələdiyyəsi
Binəqədi rayonu üzrə
Biləcəri bələdiyyəsi (bir hissəsi)
4 Xocəsən bələdiyyəsi
Yasamal rayonu üzrə
Yasamal bələdiyyəsi (bir hissəsi)

13 saylı Əzizbəyov birinci seçki dairəsi
1 Qala bələdiyyəsi
2 Şağan bələdiyyəsi
3 Çilov - Neft Daşları bələdiyyəsi
4 Mərdəkan bələdiyyəsi
5 Gürgən - Pirallahı bələdiyyəsi
6 Buzovna bələdiyyəsi

14 saylı Əzizbəyov ikinci seçki dairəsi
1 Türkan bələdiyyəsi
2 Zirə bələdiyyəsi
3 Şüvəlan bələdiyyəsi
4 Binə bələdiyyəsi

15 saylı Yasamal birinci seçki dairəsi
Yasamal bələdiyyəsi (bir hissəsi)

16 saylı Yasamal ikinci seçki dairəsi
Yasamal bələdiyyəsi (bir hissəsi)

17 saylı Yasamal üçüncü seçki dairəsi
1 Yasamal bələdiyyəsi (bir hissəsi)

18 saylı Nərimanov - Nizami seçki dairəsi
Nərimanov bələdiyyəsi (bir hissəsi)

Nizami bələdiyyəsi (bir hissəsi)

19 saylı Nərimanov birinci seçki dairəsi
Nərimanov bələdiyyəsi (bir hissəsi)

20 saylı Nərimanov ikinci seçki dairəsi
1 Nərimanov bələdiyyəsi (bir hissəsi)

21 saylı Nəsimi birinci seçki dairəsi
Nəsimi bələdiyyəsi (bir hissəsi)

22 saylı Nəsimi ikinci seçki dairəsi
1 Nəsimi bələdiyyəsi (bir hissəsi)

23 saylı Nəsimi - Səbail seçki dairəsi
Nəsimi rayonuu üzrə
Nəsimi bələdiyyəsi (bir hissəsi)
Səbail rayonu üzrə
Səbail bələdiyyəsi (bir hissəsi)

24 saylı Nizami birinci seçki dairəsi
Nizami bələdiyyəsi (bir hissəsi)
1 Keşlə bələdiyyəsi

25 saylı Nizami ikinci seçki dairəsi
1 Nizami bələdiyyəsi (bir hissəsi)

26 saylı Sabunçu birinci seçki dairəsi
1 Bakıxanov bələdiyyəsi (bir hissəsi)

27 saylı Sabunçu ikinci seçki dairəsi
1 Pirşağı bələdiyyəsi
2 Sabunçu bələdiyyəsi
Bakıxanov bələdiyyəsi (bir hissəsi)
3 Ramana bələdiyyəsi
4 Balaxanı bələdiyyəsi
5 Kürdəxanı bələdiyyəsi

28 saylı Sabunçu üçüncü seçki dairəsi
1 Bilgəh bələdiyyəsi
2 Nardaran bələdiyyəsi
3 Zabrat bələdiyyəsi
4 Maştağa bələdiyyəsi

29 saylı Səbail seçki dairəsi
1 Səbail bələdiyyəsi (bir hissəsi)
2 Badamdar bələdiyyəsi
3 Bibiheybət bələdiyyəsi

30 saylı Suraxanı birinci seçki dairəsi
1 Zığ bələdiyyəsi
2 Hövsan bələdiyyəsi
Qaraçuxur bələdiyyəsi (bir hissə)

31 saylı Suraxanı ikinci seçki dairəsi
1 Qaraçuxur bələdiyyəsi (bir hissə)

32 saylı Suraxanı üçüncü seçki dairəsi
1 Bülbülə bələdiyyəsi
2 Əmircan bələdiyyəsi
3 Yeni Suraxanı bələdiyyəsi

33 saylı Xətai birinci seçki dairəsi
1 Əhmədli bələdiyyəsi
Xətai bələdiyyəsi (bir hissəsi)

34 saylı Xətai ikinci seçki dairəsi
1 Xətai bələdiyyəsi (bir hissəsi)

35 saylı Xətai üçüncü seçki dairəsi
Xətai bələdiyyəsi (bir hissəsi)

36 saylı Xətai dördüncü seçki dairəsi
Xətai bələdiyyəsi (bir hissəsi)

37 saylı Nizami birinci (Gəncə) seçki dairəsi
Gəncə ş. Nizami bələdiyyəsi (bir hissəsi)

38 saylı Nizami ikinci (Gəncə) seçki dairəsi
1 Gəncə ş. Nizami rayon bələdiyyəsi (bir hissəsi)

39 saylı Kəpəz birinci (Gəncə) seçki dairəsi
1 Hacıkənd bələdiyyəsi
Gəncə ş.Kəpəz bələdiyyəsi (bir hissəsi)

40 saylı Kəpəz ikinci (Gəncə) seçki dairəsi
1 Gəncə ş.Kəpəz bələdiyyəsi (bir hissəsi)

41 saylı Sumqayıt birinci seçki dairəsi
1 Hacı Zeynalabdin bələdiyyəsi
Sumqayıt bələdiyyəsi (bir hissəsi)

42 saylı Sumqayıt ikinci seçki dairəsi
Sumqayıt bələdiyyəsi (bir hissəsi)

43 saylı Sumqayıt üçüncü seçki dairəsi
1 Sumqayıt bələdiyyəsi (bir hissəsi)

44 saylı Sumqayıt - Abşeron seçki dairəsi
Sumqayıt üzrə
1 Corat bələdiyyəsi
Sumqayıt bələdiyyəsi (bir hissəsi)
Abşeron üzrə
2 Ceyranbatan bələdiyyəsi
3 Saray bələdiyyəsi
4 Novxanı bələdiyyəsi
5 Digah bələdiyyəsi

45 saylı Abşeron seçki dairəsi
1 Goradil bələdiyyəsi
2 Hökməli bələdiyyəsi
3 Masazır bələdiyyəsi
4 Məmmədli bələdiyyəsi
5 Güzdək bələdiyyəsi
6 Pirəkəşkül-Qobustan bələdiyyəsi
7 Aşağı Güzdək bələdiyyəsi
8 Fatmayı bələdiyyəsi
9 Qobu bələdiyyəsi
10 Mehdiabad bələdiyyəsi
11 Xırdalan bələdiyyəsi

46 saylı Şirvan seçki dairəsi
1 Şirvan bələdiyyəsi
2 Hacıqəhrəmanlı bələdiyyəsi

47 saylı Mingəçevir seçki dairəsi
1 Mingəçevir bələdiyyəsi (bir hissəsi)

48 saylı Yevlax seçki dairəsi
1 Yevlax bələdiyyəsi
2 Aşağı Qarxun bələdiyyəsi
3 Qaraməmmədli bələdiyyəsi
4 Yuxarı Qarxun bələdiyyəsi
5 Səmədabad bələdiyyəsi
6 Malbinəsi bələdiyyəsi
7 Qaramanlı bələdiyyəsi
8 Kövər bələdiyyəsi
9 Qoyunbinəsi bələdiyyəsi

49 saylı Yevlax - Mingəçevir seçki dairəsi
Yevlax rayonu üzrə
1 Cırdaxan bələdiyyəsi
2 Ərəbbəsrə bələdiyyəsi
3 Hürüuşağı bələdiyyəsi
4 Aşağı Salamabad bələdiyyəsi
5 Balçılı bələdiyyəsi
6 Qaraoğlan bələdiyyəsi
7 Yaldili bələdiyyəsi
8 Hacıselli bələdiyyəsi
9 Varvara bələdiyyəsi
10 Nərimanabad bələdiyyəsi
11 Xanabad bələdiyyəsi
12 Ərəş bələdiyyəsi
13 Nemətabad bələdiyyəsi
14 Gülövşə bələdiyyəsi
15 Aşağı Bucaq bələdiyyəsi
16 Tanrıqulular bələdiyyəsi
17 Salahlı bələdiyyəsi
18 Havarlı bələdiyyəsi
19 Xaldan bələdiyyəsi
20 Aran bələdiyyəsi
Mingəçevir şəhəri üzrə
Mingəçevir bələdiyyəsi (bir hissəsi)

50 saylı Qobustan-Xızı-Quba seçki dairəsi
Qobustan rayonu üzrə
1 Qobustan bələdiyyəsi
2 Dərəkənd bələdiyyəsi
3 Bədəlli bələdiyyəsi
4 Yekəxana bələdiyyəsi
5 Qurbançı bələdiyyəsi
6 Təklə bələdiyyəsi
7 Ərəbşalbaş bələdiyyəsi
8 Təklə Mirzəbaba bələdiyyəsi
9 Cəyirli bələdiyyəsi
10 Şıxzahırlı bələdiyyəsi
11 Cəmcəmli bələdiyyəsi
12 Sündü bələdiyyəsi
13 Poladlı bələdiyyəsi
14 Xilmilli bələdiyyəsi
15 Nabur bələdiyyəsi
16 Ərəbqədim bələdiyyəsi
Xızı rayonu üzrə
17 Ağdərə bələdiyyəsi
18 Qarabulaq bələdiyyəsi
19 Baxışlı bələdiyyəsi
20 Xələnc-Fındığan bələdiyyəsi
21 Xızı bələdiyyəsi
22 Tıxlı bələdiyyəsi
23 Giləzi bələdiyyəsi
24 Yeni Yaşma bələdiyyəsi
25 Altıağac bələdiyyəsi
26 Sitalçay bələdiyyəsi
27 Şuraabad bələdiyyəsi
28 Məşədi Həsən bələdiyyəsi
Quba rayonu üzrə
29 Xaltan bələdiyyəsi
30 Qonaqkənd bələdiyyəsi
31 Güləzi bələdiyyəsi
32 Çiçi-Səbətlər bələdiyyəsi

51 saylı Qusar seçki dairəsi
1 Qusar bələdiyyəsi
2 Xuluq bələdiyyəsi
3 Əcəxur bələdiyyəsi
4 Yuxarı Qələnxur bələdiyyəsi
5 Gılahoba bələdiyyəsi
6 Yuxarı Zeyxur bələdiyyəsi
7 Gündüzqala bələdiyyəsi
8 Sudur bələdiyyəsi
9 Avaran bələdiyyəsi
10 Aşağı Ləgər bələdiyyəsi
11 Düztahir bələdiyyəsi
12 Əniq bələdiyyəsi
13 İmamqulukənd bələdiyyəsi
14 Yasab bələdiyyəsi
15 Köhnə Xudat bələdiyyəsi
16 Gədəzeyxur bələdiyyəsi
17 Mucuq bələdiyyəsi
18 Piral bələdiyyəsi
19 Urva bələdiyyəsi
20 Həzrə bələdiyyəsi
21 Şirvanovka bələdiyyəsi
22 Quxuroba bələdiyyəsi
23 Samur bələdiyyəsi
24 Kuzun bələdiyyəsi
25 Hil bələdiyyəsi

52 saylı Quba seçki dairəsi
1 Quba bələdiyyəsi
2 Küpçal bələdiyyəsi
3 Şuduq bələdiyyəsi
4 Timiryazev bələdiyyəsi
5 Alekseyevka bələdiyyəsi
6 İqrığ bələdiyyəsi
7 Talabıqışlaq bələdiyyəsi
8 Yalavanc bələdiyyəsi
9 Susay bələdiyyəsi
10 Tüləkəran bələdiyyəsi
11 Yerfi bələdiyyəsi
12 Söhüb bələdiyyəsi
13 Buduq bələdiyyəsi
14 Qırmızı Qəsəbə bələdiyyəsi
15 Dağlı-Qələdüz bələdiyyəsi
16 Qəçrəş bələdiyyəsi
17 İspik bələdiyyəsi
18 Rustov bələdiyyəsi
19 Əlik bələdiyyəsi
20 Xınalıq bələdiyyəsi
21 Vəlvələ bələdiyyəsi
22 Zərqava bələdiyyəsi

53 saylı Quba-Qusar seçki dairəsi
Quba rayonu üzrə
1 Ağbil bələdiyyəsi
2 Alpan bələdiyyəsi
3 Amsar bələdiyyəsi
4 Aşağı Atuc bələdiyyəsi
5 Barlı bələdiyyəsi
6 Birinci Nügədi bələdiyyəsi
7 Digah-Xucbala bələdiyyəsi
8 Hacıhüseynli bələdiyyəsi
9 İkinci Nügədi bələdiyyəsi
10 Qaraçay bələdiyyəsi
11 Vladimirovka bələdiyyəsi
12 Zərdabi bələdiyyəsi
Qusar rayonu üzrə
13 Bala Qusar bələdiyyəsi
14 Kuzunqışlaq bələdiyyəsi
15 Qalacıq bələdiyyəsi
16 Xuray bələdiyyəsi

54 saylı Dəvəçi - Siyəzən seçki dairəsi
Dəvəçi rayonu üzrə
1 Dəvəçi bələdiyyəsi
2 Çuxurazəmi bələdiyyəsi
3 Pirəmsən bələdiyyəsi
4 Taxtalar bələdiyyəsi
5 Pirəbədil bələdiyyəsi
6 Çölquşçu bələdiyyəsi
7 Təzəkənd bələdiyyəsi
8 Gəndov bələdiyyəsi
9 Aygünlü bələdiyyəsi
10 Rəhimli bələdiyyəsi
11 Uzunboyad bələdiyyəsi
12 Şahnəzərli bələdiyyəsi
13 Ağalıq bələdiyyəsi
14 Ağbaş bələdiyyəsi
15 Əmirxanlı bələdiyyəsi
Siyəzən rayonu üzrə
16 Siyəzən bələdiyyəsi
17 Yenikənd bələdiyyəsi
18 Zarat bələdiyyəsi
19 Məşrif bələdiyyəsi
20 Gilgilçay bələdiyyəsi
21 Həmyə bələdiyyəsi
22 Beşdam bələdiyyəsi
23 Sədan bələdiyyəsi
24 Eynibulaq bələdiyyəsi
25 Dağ Quşçu bələdiyyəsi
26 Yuxarı Ələz bələdiyyəsi

55 saylı Xaçmaz şəhər seçki dairəsi
1 Xaçmaz bələdiyyəsi
2 Ağyazı Buduq bələdiyyəsi
3 Aşağı Zeyid bələdiyyəsi
4 Çarxı bələdiyyəsi
5 Hacıəlibəy bələdiyyəsi
6 Hülövlü bələdiyyəsi
7 Köhnə Xaçmaz bələdiyyəsi
8 Müşkür bələdiyyəsi
9 Qalağan bələdiyyəsi
10 Qaraçaycek bələdiyyəsi
11 Qaraçı bələdiyyəsi
12 Qaraqurdlu bələdiyyəsi
13 Qobuqıraq bələdiyyəsi
14 Xaspoladoba bələdiyyəsi
15 Yergüc bələdiyyəsi

56 saylı Xaçmaz kənd seçki dairəsi
1 Xudat bələdiyyəsi
2 Alekseyevka bələdiyyəsi
3 Bostançı bələdiyyəsi
4 Dədəli bələdiyyəsi
5 Əhmədoba bələdiyyəsi
6 Gödəkli bələdiyyəsi
7 Həsənqala bələdiyyəsi
8 İlxıçı Həsən Əfəndi bələdiyyəsi
9 Köhnə Xudat bələdiyyəsi
10 Ləcət bələdiyyəsi
11 Müqtədir bələdiyyəsi
12 Mürşüdoba bələdiyyəsi
13 Nabran bələdiyyəsi
14 Nərəcan bələdiyyəsi
15 Niyazoba bələdiyyəsi
16 Palçıqoba bələdiyyəsi
17 Pirquluoba bələdiyyəsi
18 Qımılqışlaq bələdiyyəsi
19 Qusarçay bələdiyyəsi
20 Seyidlikəndyeri bələdiyyəsi
21 Şollar bələdiyyəsi
22 Susayqışlaq bələdiyyəsi
23 Uzunoba bələdiyyəsi
24 Yalama bələdiyyəsi
25 Yeni Həyat bələdiyyəsi

57 saylı Kürdəmir seçki dairəsi
1 Kürdəmir bələdiyyəsi
2 Atakişili bələdiyyəsi
3 Böyük Kəngərli bələdiyyəsi
4 Cəyli bələdiyyəsi
5 Çöhranlı bələdiyyəsi
6 Dəyirmanlı bələdiyyəsi
7 Köhünlü bələdiyyəsi
8 Muradxan bələdiyyəsi
9 Mürtülü bələdiyyəsi
10 Pirili bələdiyyəsi
11 Qarabucaq qəsəbə bələdiyyəsi
12 Qarasaqqal bələdiyyəsi
13 Şahsevən bələdiyyəsi
14 Şilyan bələdiyyəsi
15 Şıxımlı bələdiyyəsi
16 Sor Sor bələdiyyəsi
17 Sovla bələdiyyəsi
18 Topalhəsənli bələdiyyəsi
19 Xırdapay bələdiyyəsi
20 Yenikənd bələdiyyəsi

58 saylı Hacıqabul - Kürdəmir seçki dairəsi
Hacıqabul rayonu üzrə
1 Hacıqabul bələdiyyəsi
2 Abdulabad bələdiyyəsi
3 Atbulaq bələdiyyəsi
4 Meyniman bələdiyyəsi
5 Birinci Udullu bələdiyyəsi
6 Ələtli bələdiyyəsi
7 Muğan bələdiyyəsi
8 Navahı bələdiyyəsi
9 Navahı qəsəbə bələdiyyəsi
10 Padar bələdiyyəsi
11 Qarasu bələdiyyəsi
12 Qubalıbalaoğlan bələdiyyəsi
13 Rəncbər bələdiyyəsi
14 Talış bələdiyyəsi
15 İkinci Udullu bələdiyyəsi
Kürdəmir rayonu üzrə
16 Karrar bələdiyyəsi
17 Karrar qəsəbə bələdiyyəsi

59 saylı Salyan seçki dairəsi
1 Salyan bələdiyyəsi
2 Şorsulu bələdiyyəsi
3 Sarvan bələdiyyəsi
4 Qızılağac bələdiyyəsi
5 Marışlı bələdiyyəsi
6 Kür Qaraqaşlı bələdiyyəsi
7 Arbatan bələdiyyəsi

60 saylı Salyan-Neftçala seçki dairəsi
Salyan rayonu üzrə
1 Aşağı Noxudlu bələdiyyəsi
2 Varlı bələdiyyəsi
3 Çuxanlı bələdiyyəsi
4 Həsənli bələdiyyəsi
5 Kərimbəyli bələdiyyəsi
6 Kürsəngi bələdiyyəsi
7 Parça Xələc bələdiyyəsi
8 Qarabağlı bələdiyyəsi
9 Qaraçala bələdiyyəsi
10 Xələc bələdiyyəsi
11 Xıdırlı bələdiyyəsi
12 Yenikənd bələdiyyəsi
13 Yolüstü bələdiyyəsi
Neftçala rayonu üzrə
14 Aşağı Surra bələdiyyəsi
15 Qaraqaşlı bələdiyyəsi

61 saylı Neftçala seçki dairəsi
1 Neftçala bələdiyyəsi
2 Aşağı Qaramanlı bələdiyyəsi
3 Bankə bələdiyyəsi
4 Boyat bələdiyyəsi
5 Kürkənd bələdiyyəsi
6 Həsənabad bələdiyyəsi
7 Qaçaqkənd bələdiyyəsi
8 Qədimkənd bələdiyyəsi
9 Qırmızıkənd bələdiyyəsi
10 Tatarməhlə bələdiyyəsi
11 Yenikənd bələdiyyəsi
12 Yeniqışlaq bələdiyyəsi
13 Yuxarı Qaramanlı bələdiyyəsi
14 Xəzər bələdiyyəsi
15 Xıllı bələdiyyəsi
16 Xol Qarabucaq bələdiyyəsi
17 Xol Qaraqaşlı bələdiyyəsi

62 saylı Saatlı seçki dairəsi
1 Saatlı bələdiyyəsi
2 Azadkənd bələdiyyəsi
3 Sarıcalar bələdiyyəsi
4 Dədə Qorqud bələdiyyəsi
5 Əbil bələdiyyəsi
6 Əhmədbəyli bələdiyyəsi
7 Əliabad bələdiyyəsi
8 Şirinbəyli bələdiyyəsi
9 Günəşli bələdiyyəsi
10 Çolpı bələdiyyəsi
11 Xanlarkənd bələdiyyəsi
12 Qarayevkənd bələdiyyəsi
13 Məmmədabad bələdiyyəsi
14 Soltanabad bələdiyyəsi
15 Mollavazlı bələdiyyəsi
16 Mircəlal bələdiyyəsi
17 Nəsimikənd bələdiyyəsi
18 Sımada bələdiyyəsi
19 Qara Nuru bələdiyyəsi
20 Qazanbatan bələdiyyəsi
21 Fətəlikənd bələdiyyəsi
22 Genişkənd bələdiyyəsi

63 saylı Sabirabad seçki dairəsi
1 Sabirabad bələdiyyəsi
2 Cavad bələdiyyəsi
3 Surra bələdiyyəsi
4 Kürkəndi bələdiyyəsi
5 Axısxa bələdiyyəsi
6 Qalağayın bələdiyyəsi
7 Qaralar bələdiyyəsi
8 Quruzma bələdiyyəsi

64 saylı Sabirabad ikinci seçki dairəsi
1 Azadkənd bələdiyyəsi
2 Çöl Beşdəli bələdiyyəsi
3 Əliləmbəyli bələdiyyəsi
4 Minbaşı bələdiyyəsi
5 Moranlı bələdiyyəsi
6 Muğan Gəncəli bələdiyyəsi
7 Nizami bələdiyyəsi
8 Qaragüney bələdiyyəsi
9 Şəhriyar bələdiyyəsi
10 Şıx Salahlı bələdiyyəsi
11 Güdəcühür bələdiyyəsi
12 Həşimxanlı bələdiyyəsi
13 Ulacalı bələdiyyəsi
14 Əhmədabad bələdiyyəsi
15 Qaratəpə bələdiyyəsi

65 saylı Saatlı-Sabirabad-Kürdəmir seçki dairəsi
Saatlı rayonu üzrə
1 Bəylər bələdiyyəsi
2 Əlisoltanlı bələdiyyəsi
3 Seyidlər bələdiyyəsi
4 Qaracalar bələdiyyəsi
5 Gomuşçu bələdiyyəsi
6 Varxan bələdiyyəsi
7 Məzrəli bələdiyyəsi
8 Kamallı-Hacıqasımlı bələdiyyəsi
9 Nərimanov bələdiyyəsi
10 Dəlilər bələdiyyəsi
11 Novruzlu bələdiyyəsi
12 Qıraqlı bələdiyyəsi
13 Mustafabəyli bələdiyyəsi
14 Bəylik bələdiyyəsi
Sabirabad rayonu üzrə
15 Qasımbəyli bələdiyyəsi
16 Yolçubəyli bələdiyyəsi
Kürdəmir rayonu üzrə
17 Axtaçı bələdiyyəsi
18 Carlı bələdiyyəsi
19 Ərəb Qubalı bələdiyyəsi
20 Ərəbxana bələdiyyəsi
21 Mehdili bələdiyyəsi
22 Mollakənd bələdiyyəsi
23 Qocalı bələdiyyəsi
24 Sığırlı bələdiyyəsi

66 saylı Biləsuvar seçki dairəsi
1 Biləsuvar bələdiyyəsi
2 Ağalıkənd bələdiyyəsi
3 Ağayrı bələdiyyəsi
4 Amankənd bələdiyyəsi
5 Aşağı Cürəli-Muğan bələdiyyəsi
6 Bağbanlar bələdiyyəsi
7 Bəydili bələdiyyəsi
8 Çinarlı-Aranlı bələdiyyəsi
9 Dərvişli bələdiyyəsi
10 Əsgərabad bələdiyyəsi
11 Çaylı bələdiyyəsi
12 İsmətli bələdiyyəsi
13 Günəşli bələdiyyəsi
14 Nərimankənd bələdiyyəsi
15 Nəsimi bələdiyyəsi
16 Ovçubərə bələdiyyəsi
17 Səmədabad bələdiyyəsi
18 Təzəkənd bələdiyyəsi
19 Yuxarı Ağalı bələdiyyəsi
20 Yuxarı Cürəli bələdiyyəsi

67 saylı Cəlilabad şəhər seçki dairəsi
1 Cəlilabad bələdiyyəsi
2 Astanlı bələdiyyəsi
3 Badamağac bələdiyyəsi
4 Cəlayir bələdiyyəsi
5 Cəngan bələdiyyəsi
6 Hamarqışlaq bələdiyyəsi
7 Kövüzbulaq bələdiyyəsi
8 Kürdlər bələdiyyəsi
9 Ləkin bələdiyyəsi
10 Sərhədabad bələdiyyəsi
11 Seyidbazar bələdiyyəsi
12 Şorbaçı bələdiyyəsi
13 Zopun bələdiyyəsi

68 saylı Cəlilabad kənd seçki dairəsi
1 Alar bələdiyyəsi
2 Boyxanlı bələdiyyəsi
3 Əliqasımlı bələdiyyəsi
4 Gülməmmədli bələdiyyəsi
5 Günəşli bələdiyyəsi
6 Mikayıllı bələdiyyəsi
7 Qarakazımlı bələdiyyəsi
8 Qarazəncir bələdiyyəsi
9 Şabanlı bələdiyyəsi
10 Sabirabad bələdiyyəsi
11 Şiləvəngə bələdiyyəsi
12 Təklə bələdiyyəsi
13 Təzəkənd bələdiyyəsi
14 Üçtəpə bələdiyyəsi
15 Uzuntəpə bələdiyyəsi
16 Xanəgah bələdiyyəsi

69 saylı Cəlilabad-Masallı-Biləsuvar seçki dairəsi
Cəlilabad rayonu üzrə
1 Ağdaş bələdiyyəsi
2 Göytəpə bələdiyyəsi
3 Kazımabad bələdiyyəsi
4 Komanlı bələdiyyəsi
5 Muğan bələdiyyəsi
6 Privolnoye bələdiyyəsi
Masallı rayonu üzrə
7 Təklə bələdiyyəsi
8 Köhnə Alvadı bələdiyyəsi
9 Təzə Alvadı bələdiyyəsi
Biləsuvar rayonu üzrə
10 Əliabad bələdiyyəsi
11 Xırmandalı bələdiyyəsi
12 Zəhmətabad bələdiyyəsi

70 saylı Masallı şəhər seçki dairəsi
1 Masallı bələdiyyəsi
2 Banbaşı bələdiyyəsi
3 Səmədxanlı bələdiyyəsi
4 Çaxırlı bələdiyyəsi
5 Musakücə bələdiyyəsi
6 Yeddioymaq bələdiyyəsi
7 Şərəfə bələdiyyəsi
8 Xırmandalı bələdiyyəsi
9 Həsənli bələdiyyəsi
10 Qarğalıq bələdiyyəsi
11 Şıxlar bələdiyyəsi

71 saylı Masallı kənd seçki dairəsi
1 Bədəlan bələdiyyəsi
2 Boradigah bələdiyyəsi
3 Ərkivan bələdiyyəsi
4 Hişkədərə bələdiyyəsi
5 Kalinovka bələdiyyəsi
6 Kolatan bələdiyyəsi
7 Lürən bələdiyyəsi
8 Qızılavar bələdiyyəsi
9 Tüklə bələdiyyəsi
10 Göyəçöl bələdiyyəsi
11 Qızılağac bələdiyyəsi
12 Təzəkənd bələdiyyəsi

72 saylı Yardımlı-Masallı seçki dairəsi
Yardımlı rayonu üzrə
1 Yardımlı bələdiyyəsi
2 Allar bələdiyyəsi
3 Arvana bələdiyyəsi
4 Aşağı Astanlı bələdiyyəsi
5 Avaş bələdiyyəsi
6 Bərcan bələdiyyəsi
7 Bozayran bələdiyyəsi
8 Bürzünbül bələdiyyəsi
9 Çay üzü bələdiyyəsi
10 Ərsilə bələdiyyəsi
11 Ərus bələdiyyəsi
12 Hamarkənd bələdiyyəsi
13 Honuba bələdiyyəsi
14 Horavar bələdiyyəsi
15 Köryədi bələdiyyəsi
16 Kürəkçi bələdiyyəsi
17 Ostayır bələdiyyəsi
18 Peştəsər bələdiyyəsi
19 Pirembel bələdiyyəsi
20 Porsova bələdiyyəsi
21 Şəfəqli bələdiyyəsi
22 Şiləvəngə bələdiyyəsi
23 Sırıq bələdiyyəsi
24 Şıxlar bələdiyyəsi
25 Telavar bələdiyyəsi
26 Urakəran bələdiyyəsi
27 Vərgədüz bələdiyyəsi
28 Vərov bələdiyyəsi
29 Yolocaq bələdiyyəsi
30 Zevin bələdiyyəsi
Masallı rayonu üzrə
31 Güllütəpə bələdiyyəsi
32 Miyanku bələdiyyəsi
33 Qəriblər bələdiyyəsi
34 Qodman bələdiyyəsi
35 Sığdaş bələdiyyəsi
36 Yeyənkənd bələdiyyəsi

73 saylı Lənkəran şəhər seçki dairəsi
1 Lənkəran bələdiyyəsi
2 Göyşaban bələdiyyəsi
3 Şiləvar bələdiyyəsi
4 Sütəmurdov bələdiyyəsi

74 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsi
1 Aşağı Nüvədi bələdiyyəsi
2 Gərmətük bələdiyyəsi
3 Girdəni bələdiyyəsi
4 Günəhir bələdiyyəsi
5 Haftoni bələdiyyəsi
6 Havzova bələdiyyəsi
7 İstisu bələdiyyəsi
8 Kərgəlan bələdiyyəsi
9 Osakücə bələdiyyəsi
10 Şağlakücə bələdiyyəsi
11 Viravul bələdiyyəsi
12 Viyən bələdiyyəsi
13 Rvo bələdiyyəsi

75 saylı Lənkəran-Masallı seçki dairəsi
Lənkəran rayonu üzrə
1 Balıqçılar bələdiyyəsi
2 Boladı bələdiyyəsi
3 Gəgiran bələdiyyəsi
4 Liman bələdiyyəsi
5 Nərimanabad bələdiyyəsi
6 Şağlaser bələdiyyəsi
7 Separadi bələdiyyəsi
8 Vilvan bələdiyyəsi
9 Zövlə bələdiyyəsi
Masallı rayonu üzrə
10 Türkoba bələdiyyəsi
11 Mahmudavar bələdiyyəsi
12 Sərçuvar bələdiyyəsi
13 Xıl bələdiyyəsi

76 saylı Lənkəran-Astara seçki dairəsi
Lənkəran rayonu üzrə
1 Biləsər bələdiyyəsi
2 Hirkan bələdiyyəsi
3 Mamusta bələdiyyəsi
4 Səpnəkəran bələdiyyəsi
5 Siyavar bələdiyyəsi
6 Şürük bələdiyyəsi
7 Xanbulan bələdiyyəsi
8 Xolmili-Şıxakəran bələdiyyəsi
Astara rayonu üzrə
9 Kakalos bələdiyyəsi
10 Pensər bələdiyyəsi
11 Şahağac bələdiyyəsi
12 Şiyəkəran bələdiyyəsi

77 saylı Astara seçki dairəsi
1 Astara bələdiyyəsi
2 Artupa bələdiyyəsi
3 Asxanakəran bələdiyyəsi
4 Ərçivan bələdiyyəsi
5 Hamoşam bələdiyyəsi
6 Kijəbə bələdiyyəsi
7 Maşxan bələdiyyəsi
8 Ojakəran bələdiyyəsi
9 Pəlikəş bələdiyyəsi
10 Rudəkənar bələdiyyəsi
11 Siyаku bələdiyyəsi
12 Şuvi bələdiyyəsi
13 Təngərüd bələdiyyəsi
14 Tüləküvan bələdiyyəsi

78 saylı Lerik seçki dairəsi
Lerik rayonu üzrə
1 Lerik bələdiyyəsi
2 Osyodərə bəiədiyyəsi
3 Blaband bələdiyyəsi
4 Bürsülüm bələdiyyəsi
5 Çayrud bələdiyyəsi
6 Cəngəmiran bələdiyyəsi
7 Conu bələdiyyəsi
8 Dəstər bələdiyyəsi
9 Əliabad bələdiyyəsi
10 Kələxan bələdiyyəsi
11 Kirəvud bələdiyyəsi
12 Livədirqə bələdiyyəsi
13 Mistan bələdiyyəsi
14 Molalan bələdiyyəsi
15 Monidigah bələdiyyəsi
16 Noda bələdiyyəsi
17 Nücü bələdiyyəsi
18 Nuravud bələdiyyəsi
19 Nüvədi bələdiyyəsi
20 Orand bələdiyyəsi
21 Piran bələdiyyəsi
22 Pirəsora bələdiyyəsi
23 Qosmalıan bələdiyyəsi
24 Şingədulan bələdiyyəsi
25 Siyov bələdiyyəsi
26 Tikəband bələdiyyəsi
27 Veri bələdiyyəsi
28 Vizəzəmin bələdiyyəsi
29 Züvüc bələdiyyəsi

79 saylı İmişli seçki dairəsi
1 İmişli bələdiyyəsi
2 Aranlı bələdiyyəsi
3 Hacırüstəmli bələdiyyəsi
4 Məzrəli bələdiyyəsi
5 Muradalılı bələdiyyəsi
6 Qaradonlu bələdiyyəsi
7 Qaraqaşlı bələdiyyəsi
8 Qulubəyli bələdiyyəsi
9 Xəlfəli bələdiyyəsi
10 Xoşçobanlı bələdiyyəsi
11 Yuxarı Qaralar bələdiyyəsi

80 saylı İmişli-Beyləqan seçki dairəsi
İmişli rayonu üzrə
1 Ağamalılar bələdiyyəsi
2 Ağaməmmədli bələdiyyəsi
3 Bəcirəvan bələdiyyəsi
4 Bəhrəmtəpə bələdiyyəsi
5 Boşçalılar bələdiyyəsi
6 Cəfərli bələdiyyəsi
7 Əliqulular bələdiyyəsi
8 Göbəktala bələdiyyəsi
9 Məmmədli bələdiyyəsi
10 Muradxanlı bələdiyyəsi
11 Oruclu bələdiyyəsi
12 Qaragüvəndikli bələdiyyəsi
13 Qaralar bələdiyyəsi
14 Qaravəlili bələdiyyəsi
15 Qızılkənd bələdiyyəsi
16 Sarıxanlı bələdiyyəsi
17 Telişli bələdiyyəsi
18 Yalavac bələdiyyəsi
Beyləqan rayonu üzrə
19 Bünyadlı bələdiyyəsi
20 Dünyamalılar bələdiyyəsi
21 Gödəklər bələdiyyəsi
22 İmamverdili bələdiyyəsi
23 Qaralılar bələdiyyəsi
24 Sarısu bələdiyyəsi
25 Şərq bələdiyyəsi
26 Türklər bələdiyyəsi

81 saylı Beyləqan seçki dairəsi
1 Beyləqan bələdiyyəsi
2 Allahyarlı bələdiyyəsi
3 Aşağı Çəmənli bələdiyyəsi
4 Aşıqalılar bələdiyyəsi
5 Bahar bələdiyyəsi
6 Baharabad bələdiyyəsi
7 Birinci Aşıqlı bələdiyyəsi
8 Birinci Şahsevən bələdiyyəsi
9 Bolsulu bələdiyyəsi
10 Əhmədli bələdiyyəsi
11 Əlinəzərli bələdiyyəsi
12 Əmirzeydli bələdiyyəsi
13 Eyvazalılar bələdiyyəsi
14 İkinci Aşıqlı bələdiyyəsi
15 İкinci Şahsevən bələdiyyəsi
16 Kəbirli bələdiyyəsi
17 Mayak bələdiyyəsi
18 Mil bələdiyyəsi
19 Milabad bələdiyyəsi
20 Orta Əlinəzərli bələdiyyəsi
21 Qaradağlı bələdiyyəsi
22 Qəhrəmanlı bələdiyyəsi
23 Şəfəq bələdiyyəsi
24 Örənqala bələdiyyəsi
25 Tatalılar bələdiyyəsi
26 Təzəkənd bələdiyyəsi
27 Yeni Mil bələdiyyəsi
28 Yuxarı Aran bələdiyyəsi
29 Yuxarı Kəbirli bələdiyyəsi

82 saylı Ağcabədi seçki dairəsi
1 Ağcabədi bələdiyyəsi
2 Ağabəyli bələdiyyəsi
3 Aran bələdiyyəsi
4 Aşağı Avşar bələdiyyəsi
5 Avşar bələdiyyəsi
6 Cəfərbəyli bələdiyyəsi
7 Gələbədin bələdiyyəsi
8 Göyük bələdiyyəsi
9 Hacıbədəlli bələdiyyəsi
10 Kəbirli bələdiyyəsi
11 Mehrablı bələdiyyəsi
12 Muğanlı bələdiyyəsi
13 Nəcəfqulubəyli bələdiyyəsi
14 Pərioğlular bələdiyyəsi
15 Qaradolaq bələdiyyəsi
16 Qaravəlli bələdiyyəsi
17 Qiyaməddinli bələdiyyəsi
18 Şahsevən bələdiyyəsi
19 Şahsevən Təzəkənd bələdiyyəsi
20 Salmanbəyli bələdiyyəsi
21 Şənlik bələdiyyəsi
22 Təzəkənd bələdiyyəsi
23 Xocavənd bələdiyyəsi
24 Yeni Qaradolaq bələdiyyəsi

83 saylı Ağcabədi – Ağdam seçki dairasi
Ağcabədi rayon üzrə
1 Arazbar bələdiyyəsi
2 Kəhrizli bələdiyyəsi
3 Boyat bələdiyyəsi
4 Hacılar bələdiyyəsi
5 Hindarx bələdiyyəsi
6 Hüsülü bələdiyyəsi
7 İmamqulubəyli bələdiyyəsi
8 Kürdlər bələdiyyəsi
9 Minaxorlu bələdiyyəsi
10 Mirzəhaqverdili bələdiyyəsi
11 Poladlı bələdiyyəsi
12 Qaraxanlı bələdiyyəsi
13 Yuxarı Qiyaməddinli bələdiyyəsi
14 Rəncbərlər bələdiyyəsi
15 Sarıcalı bələdiyyəsi
16 Sarvanlar bələdiyyəsi
17 Şərəfxanlı bələdiyyəsi
18 Taynaq bələdiyyəsi

84 saylı Füzuli seçki dairəsi
1 Qazaxlar bələdiyyəsi
2 Mollaməhərrəmli bələdiyyəsi
3 Şükürbəyli bələdiyyəsi
4 Horadiz bələdiyyəsi
5 Əhmədalılar bələdiyyəsi
6 Arayatlı bələdiyyəsi
7 Babı bələdiyyəsi
8 Kərimbəyli bələdiyyəsi
9 Aşağı Yağlıvənd bələdiyyəsi
10 Birinci Mahmudlu bələdiyyəsi
11 Bala Bəhmənli bələdiyyəsi
12 Əhmədbəyli bələdiyyəsi
13 Araz Dilağarda bələdiyyəsi
14 Araz Zərgər bələdiyyəsi
15 Aşağı Kürdmahmudlu bələdiyyəsi
16 Yuxarı Kürdmahmudlu bələdiyyəsi
17 Alxanlı bələdiyyəsi
18 Böyük Bəhmənli bələdiyyəsi
19 1N° Qayıdış
20 2N° Qayıdış
21 3N° Qayıdış
22 4N° Qayıdış
23 5N° Qayıdış
24 6N° Qayıdış
25 7N° Qayıdış
26 8N° Qayıdış
27 9N° Qayıdış
28 10 N° Qayıdış
29 11 N° Qayıdış
30 Birinci Zobucuq bələdiyyəsi
31 Beşinci Zobucuq bələdiyyəsi

85 saylı Şamaxı seçki dairəsi
1 Şamaxı bələdiyyəsi
2 Adnalı bələdiyyəsi
3 Avaxıl bələdiyyəsi
4 Bağırlı bələdiyyəsi
5 Birinci Çaylı bələdiyyəsi
6 Çarhan bələdiyyəsi
7 Çuxuryurd bələdiyyəsi
8 Dağ Bağırlı bələdiyyəsi
9 Dədəgünəş bələdiyyəsi
10 Dəmirçi bələdiyyəsi
11 Ərçiman bələdiyyəsi
12 Göylər bələdiyyəsi
13 Hacılı bələdiyyəsi
14 Hacıqədirli bələdiyyəsi
15 Həmyəli bələdiyyəsi
16 İkinci Cabanı bələdiyyəsi
17 Kələxana bələdiyyəsi
18 Kərkənc bələdiyyəsi
19 Mədrəsə bələdiyyəsi
20 Məlhəm bələdiyyəsi
21 Məlikçobanlı bələdiyyəsi
22 Mərzəndiyə bələdiyyəsi
23 Meysəri bələdiyyəsi
24 Mirikənd bələdiyyəsi
25 Muğanlı bələdiyyəsi
26 Nağaraxana bələdiyyəsi
27 Ovçulu bələdiyyəsi
28 Qaleybuğurd bələdiyyəsi
29 Qızmeydan bələdiyyəsi
30 Qonaqkənd bələdiyyəsi
31 Qurdtəpə bələdiyyəsi
32 Quşçu bələdiyyəsi
33 Sabir bələdiyyəsi
34 Saqiyan bələdiyyəsi
35 Şəhriyar bələdiyyəsi
36 Şərədil bələdiyyəsi
37 Talışnuru bələdiyyəsi

86 saylı İsmayıllı seçki dairəsi
1 İsmayıllı bələdiyyəsi
2 Cülyan-Müdri bələdiyyəsi
3 Burovdal bələdiyyəsi
4 Tağlabiyan bələdiyyəsi
5 Keyvəndi bələdiyyəsi
6 Zərnava bələdiyyəsi
7 Qoşakənd bələdiyyəsi
8 Lahıc bələdiyyəsi
9 Əhən bələdiyyəsi
10 Sulut bələdiyyəsi
11 Soltankənd bələdiyyəsi
12 Ruşan bələdiyyəsi
13 Qalagah bələdiyyəsi
14 İvanovka bələdiyyəsi
15 Quşencə bələdiyyəsi
16 Mican bələdiyyəsi
17 Talıstan bələdiyyəsi
18 Diyallı bələdiyyəsi
19 Təzəkənd bələdiyyəsi
20 Zeyvə bələdiyyəsi
21 Tircan bələdiyyəsi
22 Basqal bələdiyyəsi
23 İsmayıllı kənd bələdiyyəsi
24 Sumağallı bələdiyyəsi
25 Qalacıq bələdiyyəsi
26 Topçu bələdiyyəsi
27 Qurbanəfəndi bələdiyyəsi
28 Cülyan bələdiyyəsi
29 Qalınçaq bələdiyyəsi
30 Hacıhətəmli bələdiyyəsi
31 Mollaisaqlı bələdiyyəsi

87 saylı Ağsu-ismayıllı seçki dairəsi
Ağsu rayonu üzrə
1 Ağsu bələdiyyəsi
2 Aratlı Curuğlu bələdiyyəsi
3 Bico bələdiyyəsi
4 Bozavand bələdiyyəsi
5 Çaparlı bələdiyyəsi
6 Cəlayir bələdiyyəsi
7 Çiyni bələdiyyəsi
8 Daşdəmirbəyli bələdiyyəsi
9 Dilman bələdiyyəsi
10 Ərəbmehdibəy bələdiyyəsi
11 Ərəbsarvan bələdiyyəsi
12 Ərəbuşağı bələdiyyəsi
13 Gəgəli bələdiyyəsi
14 Göydəlləkli bələdiyyəsi
15 Gürcüvan bələdiyyəsi
16 İlxıçı bələdiyyəsi
17 Kalva bələdiyyəsi
18 Kəndoba bələdiyyəsi
19 Ləngəbiz bələdiyyəsi
20 Muradlı bələdiyyəsi
21 Nəmirli bələdiyyəsi
22 Növcü bələdiyyəsi
23 Nuran bələdiyyəsi
24 Nüydü bələdiyyəsi
25 Padar bələdiyyəsi
26 Padarqışlaq bələdiyyəsi
27 Pirhəsənli bələdiyyəsi
28 Qaraqoyunlu bələdiyyəsi
29 Qəşəd bələdiyyəsi
30 Rəhimli bələdiyyəsi
31 Xəlilli bələdiyyəsi
32 Yenilik bələdiyyəsi
İsmayıllı rayonu üzrə
33 Qubaxəlilli bələdiyyəsi
34 Kürdmaşı bələdiyyəsi
35 Kəlbənd bələdiyyəsi
36 Aşıqbayramlı bələdiyyəsi
37 Gəraybəyli bələdiyyəsi

88 saylı Göyçay seçki dairəsi
1 Alpout bələdiyyəsi
2 Alxasava bələdiyyəsi
3 Aşağı Qaraməryəm bələdiyyəsi
4 Bəydövül bələdiyyəsi
5 Bığır bələdiyyəsi
6 Çaxırlı bələdiyyəsi
7 Çərəkə bələdiyyəsi
8 Cəyirli bələdiyyəsi
9 İnçə bələdiyyəsi
10 Kürdşaban bələdiyyəsi
11 Ləkçılpaq bələdiyyəsi
12 Mallı Şıxlı bələdiyyəsi
13 Məlikkənd bələdiyyəsi
14 Mırtı bələdiyyəsi
15 Müskürlü bələdiyyəsi
16 Potu bələdiyyəsi
17 Qarabaqqal bələdiyyəsi
18 Qaraman bələdiyyəsi
19 Qaraməryəm bələdiyyəsi
20 Qızılağac bələdiyyəsi
21 Şəkər bələdiyyəsi
22 Yalman bələdiyyəsi
23 Yeniarx bələdiyyəsi

89 saylı Göyçay-Ağdaş seçki dairəsi
Göyçay rayonu üzrə
1 Göyçay bələdiyyəsi
2 Şəhadət bələdiyyəsi
3 Ərəbcəbirli bələdiyyəsi
Ağdaş rayonu üzrə
4 Binələr bələdiyyəsi
5 Birinci Aral bələdiyyəsi
6 Cardam bələdiyyəsi
7 Ərəb bələdiyyəsi
8 Güvəkənd bələdiyyəsi
9 Kotanarx bələdiyyəsi
10 Kükəl bələdiyyəsi
11 Ləki bələdiyyəsi
12 Qarağan Şıxlar bələdiyyəsi
13 Qulbəndə bələdiyyəsi
14 Şəmsabad bələdiyyəsi
15 Şordəhnə bələdiyyəsi
16 Tofiqi bələdiyyəsi
17 Xosrov bələdiyyəsi
18 Yuxarı Qəsil bələdiyyəsi

90 saylı Ağdaş seçki dairəsi
1 Ağdaş bələdiyyəsi
2 Abad bələdiyyəsi
3 Ağzıbir bələdiyyəsi
4 Aşağı Ləki bələdiyyəsi
5 Aşağı Nemətabad bələdiyyəsi
6 Aşağı Zeynəddin bələdiyyəsi
7 Dəhnəxəlil bələdiyyəsi
8 Ərəbocağı bələdiyyəsi
9 Eymur bələdiyyəsi
10 Korarx bələdiyyəsi
11 Kotavan bələdiyyəsi
12 Məşəd bələdiyyəsi
13 Mürsəl bələdiyyəsi
14 Orta Ləki bələdiyyəsi
15 Pirəzə bələdiyyəsi
16 Pirkəkə bələdiyyəsi
17 Qaradağlı bələdiyyəsi
18 Qaradeyin bələdiyyəsi
19 Qəribli bələdiyyəsi
20 Qobuüstu bələdiyyəsi
21 Qolqəti bələdiyyəsi
22 Qoşaqovaq bələdiyyəsi
23 Şəkili bələdiyyəsi
24 Şıxlı bələdiyyəsi
25 Yenicə bələdiyyəsi
26 Yuxarı Ağcayazı bələdiyyəsi

91 saylı Ucar seçki dairəsi
1 Ucar bələdiyyəsi
2 Alpout bələdiyyəsi
3 Boyat bələdiyyəsi
4 Çiyni bələdiyyəsi
5 Müsüslü bələdiyyəsi
6 Pirkənd bələdiyyəsi
7 Qarabörk bələdiyyəsi
8 Qaracallı bələdiyyəsi
9 Qaradağlı bələdiyyəsi
10 Qazıqumlaq bələdiyyəsi
11 Qazyan bələdiyyəsi
12 Quləbənd bələdiyyəsi
13 Ramal bələdiyyəsi
14 Rəstəcə bələdiyyəsi
15 Yuxarı Şilyan bələdiyyəsi

92 saylı Zərdab-Ucar seçki dairəsi
Zərdab rayonu üzrə
1 Zərdab bələdiyyəsi
2 Bəyimli bələdiyyəsi
3 Bıçaqçı bələdiyyəsi
4 Birinci Alıcanlı bələdiyyəsi
5 Çallı bələdiyyəsi
6 Dəkkəoba bələdiyyəsi
7 Dəli Quşçu bələdiyyəsi
8 Əlibəyli bələdiyyəsi
9 Əlvənd bələdiyyəsi
10 Gəlmə bələdiyyəsi
11 Gödəkqobu bələdiyyəsi
12 İsaqbağı bələdiyyəsi
13 Kəndəbil bələdiyyəsi
14 Körpükənd bələdiyyəsi
15 Məlikli bələdiyyəsi
16 Məlikumudlu bələdiyyəsi
17 Məmmədqasımlı bələdiyyəsi
18 Otmanoba bələdiyyəsi
19 Pərvanlı bələdiyyəsi
20 Qaravəlli bələdiyyəsi
21 Qoruqbağı bələdiyyəsi
22 Şahhüseynli bələdiyyəsi
23 Sarıqaya bələdiyyəsi
24 Şəftəhal bələdiyyəsi
25 Xanməmmədli bələdiyyəsi
26 Yarməmmədbağı bələdiyyəsi
27 Yuxarı Seyidlər bələdiyyəsi
Ucar rayonu üzrə
28 Bərgüşad bələdiyyəsi
29 Lək bələdiyyəsi
30 Xələc bələdiyyəsi

93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsi
1 Bərdə bələdiyyəsi
2 Seyid Yusifli bələdiyyəsi
3 Cəyirli bələdiyyəsi
4 Divanlı bələdiyyəsi
5 Gərənə bələdiyyəsi
6 Güloğlular bələdiyyəsi
7 İkinci Hacallı bələdiyyəsi
8 Hacıbəyli bələdiyyəsi
9 Həsənqaya bələdiyyəsi
10 Kərimbəyli bələdiyyəsi
11 Mirzalıbəyli bələdiyyəsi
12 Mirzəcəfərli bələdiyyəsi
13 Mirzəxan Qaraqoyunlu bələdiyyəsi
14 Mollagüllər bələdiyyəsi
15 İkinci Nazırlı bələdiyyəsi
16 Qaradağlı bələdiyyəsi
17 Qaraqoyunlu bələdiyyəsi
18 Qəhrəmanlı bələdiyyəsi
19 Samuxlu bələdiyyəsi
20 Şatırlı bələdiyyəsi
21 Şorəlli bələdiyyəsi
22 Tağılar bələdiyyəsi
23 Türkmən bələdiyyəsi
24 Yeni Daşkənd bələdiyyəsi
25 Yeni Əyricə bələdiyyəsi
26 Zümürxan bələdiyyəsi

94 saylı Bərdə kənd seçki dairəsi
1 Alaçadırlı bələdiyyəsi
2 Alpout bələdiyyəsi
3 Bala Qacar bələdiyyəsi
4 Bəcirəvan bələdiyyəsi
5 Birinci Qaradəmirçi bələdiyyəsi
6 Böyük Göyüşlü bələdiyyəsi
7 Böyük Qacar bələdiyyəsi
8 Çələbilər bələdiyyəsi
9 Dəymədağıldı bələdiyyəsi
10 Əliyanlı bələdiyyəsi
11 Əmirli bələdiyyəsi
12 Gülgəzli bələdiyyəsi
13 Hacallı bələdiyyəsi
14 Hacıəhmədli bələdiyyəsi
15 Hacılar bələdiyyəsi
16 Hüseynalılar bələdiyyəsi
17 Kələntərli bələdiyyəsi
18 Kətəlparaq bələdiyyəsi
19 Kolayır bələdiyyəsi
20 Körpüsındıran bələdiyyəsi
21 Lək bələdiyyəsi
22 Lənbəran bələdiyyəsi
23 Mehdili bələdiyyəsi
24 Məmmədli bələdiyyəsi
25 Məşədiibişli bələdiyyəsi
26 Mollalı bələdiyyəsi
27 Mustafaağalı bələdiyyəsi
28 Nazırlı bələdiyyəsi
29 Otuzikilər bələdiyyəsi
30 Piyadalar bələdiyyəsi
31 Qaradəmirçi bələdiyyəsi
32 Qazaxlar bələdiyyəsi
33 Qaratəpə bələdiyyəsi
34 Qarayusifli bələdiyyəsi
35 Şahvəlilər bələdiyyəsi
36 Şirvanlı bələdiyyəsi
37 Soğanverdilər bələdiyyəsi
38 Təhlə bələdiyyəsi
39 Uğurbəyli bələdiyyəsi
40 Xanərəb bələdiyyəsi
41 Xəsili bələdiyyəsi

95 saylı Tərtər seçki dairəsi
1 Tərtər bələdiyyəsi
2 Buruc bələdiyyəsi
3 Cəmilli bələdiyyəsi
4 Dəmirçilər bələdiyyəsi
5 Ələsgərli bələdiyyəsi
6 Evoğlu bələdiyyəsi
7 Əskipara bələdiyyəsi
8 Hacıqərvənd bələdiyyəsi
9 Hüsənli bələdiyyəsi
10 İrəvanlı bələdiyyəsi
11 İsmayılbəyli bələdiyyəsi
12 Kəbirli bələdiyyəsi
13 Kəngərli bələdiyyəsi
14 Köçərli bələdiyyəsi
15 Mamırlı bələdiyyəsi
16 Qapanlı bələdiyyəsi
17 Qaraağacı bələdiyyəsi
18 Qaradağlı bələdiyyəsi
19 Qaynaq bələdiyyəsi
20 Sarıcalı-Düyərli bələdiyyəsi
21 Saricalı bələdiyyəsi
22 Səhləbad bələdiyyəsi
23 Seydimli bələdiyyəsi
24 Soyulan bələdiyyəsi
25 Xoruzlu bələdiyyəsi
26 Аzad Qaraqoyunlu bələdiyyəsi

96 saylı Goranboy-Naftalan seçki dairəsi
Goranboy rayonu üzrə
1 Goranboy bələdiyyəsi
2 Ağamalıoğlu bələdiyyəsi
3 Alpout bələdiyyəsi
4 Bağçakürd bələdiyyəsi
5 Borsunlu bələdiyyəsi
6 Dəliməmmədli bələdiyyəsi
7 Dəyirmanlar bələdiyyəsi
8 Əzizbəyov bələdiyyəsi
9 Fəxralı bələdiyyəsi
10 Goranlı bələdiyyəsi
11 Hazırəhmədli bələdiyyəsi
12 Kələk bələdiyyəsi
13 Kürəkçay bələdiyyəsi
14 Muzdurlar bələdiyyəsi
15 Nadirkənd bələdiyyəsi
16 Nizami bələdiyyəsi
17 Qaradağlı bələdiyyəsi
18 Qaramusalı bələdiyyəsi
19 Qarqucaq bələdiyyəsi
20 Qazanbulaq bələdiyyəsi
21 Qırıqlı bələdiyyəsi
22 Quşçular bələdiyyəsi
23 Rəhimli bələdiyyəsi
24 Şadılı bələdiyyəsi
25 Sarov bələdiyyəsi
26 Səmədabad bələdiyyəsi
27 Veyisli bələdiyyəsi
28 Xınalı bələdiyyəsi
29 Xoylu bələdiyyəsi
30 Yəhərçi Qazaxlar bələdiyyəsi
31 Yolpaq bələdiyyəsi
32 Yolqulular bələdiyyəsi
Naftalan rayonu üzrə
33 Naftalan bələdiyyəsi

97 saylı Goranboy-Ağdam-Tərtər seçki dairəsi
Goranboy rayonu üzrə
1 Aşağı Ağcakənd bələdiyyəsi
2 Börü bələdiyyəsi
3 Buzluq bələdiyyəsi
4 Cinli Boluslu bələdiyyəsi
5 Əlirzalı bələdiyyəsi
6 Gürzallar bələdiyyəsi
7 Mənəşli bələdiyyəsi
8 Nərimanlı bələdiyyəsi
9 Qaraçinar bələdiyyəsi
10 Qaşaltı Qaraqoyunlu bələdiyyəsi
11 Qızılhacılı bələdiyyəsi
12 Rus Borisi bələdiyyəsi
13 Şəfəq bələdiyyəsi
14 Səfikürd bələdiyyəsi
15 Tap Qaraqoyunlu bələdiyyəsi
16 Tatarlı bələdiyyəsi
17 Todan bələdiyyəsi
18 Xan Qərvənd bələdiyyəsi
19 Yeni yol bələdiyyəsi
20 Zeyvə bələdiyyəsi
Tərtər rayonu üzrə
21 Bəyimsarov bələdiyyəsi
22 Sarov bələdiyyəsi
23 Borsunlu bələdiyyəsi

98 saylı Şəmkir şəhər seçki dairəsi
1 Şəmkir bələdiyyəsi
2 Çaykənd bələdiyyəsi
3 Atabəy bələdiyyəsi
4 Dağ Cəyir bələdiyyəsi
5 Çinarlı bələdiyyəsi
6 Əliyaqublu bələdiyyəsi
7 Hacıalılar bələdiyyəsi
8 Muxtariyyat bələdiyyəsi
9 Yeni Göyçə bələdiyyəsi
10 Yeni Həyat bələdiyyəsi

99 saylı Şəmkir kənd seçki dairəsi
1 Bayramlı bələdiyyəsi
2 Çaparlı bələdiyyəsi
3 Çənlibel bələdiyyəsi
4 Daşbulaq bələdiyyəsi
5 Dəllər Cəyir bələdiyyəsi
6 Dəllər Cırdaxan bələdiyyəsi
7 Dəllər Daşbulaq bələdiyyəsi
8 Dəllər bələdiyyəsi
9 Düyərli bələdiyyəsi
10 Ələsgərli bələdiyyəsi
11 İrmaşlı bələdiyyəsi
12 Qasımalılar bələdiyyəsi
13 Sabirkənd bələdiyyəsi
14 Sarıtəpə bələdiyyəsi
15 Şeidlər bələdiyyəsi
16 Şiştəpə bələdiyyəsi
17 Tatarlı bələdiyyəsi
18 Zəyəm Cırdaxan bələdiyyəsi
19 Zəyəm bələdiyyəsi

100 saylı Şəmkir-Daşkəsən seçki dairəsi
Şəmkir rayonu üzrə
1 Abbaslı bələdiyyəsi
2 Aşağı Seyfəli bələdiyyəsi
3 İsgəndərli bələdiyyəsi
4 Keçili bələdiyyəsi
5 Könüllü bələdiyyəsi
6 Kür bələdiyyəsi
7 Mahmudlu bələdiyyəsi
8 Mehrili bələdiyyəsi
9 Nərimanlı bələdiyyəsi
10 Qapanlı bələdiyyəsi
11 Təzəkənd bələdiyyəsi
12 Yeniabad bələdiyyəsi
13 Yuxarı Seyfəli bələdiyyəsi
Daşkəsən rayonu üzrə
14 Daşkəsən bələdiyyəsi
15 Bayan bələdiyyəsi
16 Çovdar bələdiyyəsi
17 Daşkəsən qəsəbə bələdiyyəsi
18 Kəmərqaya bələdiyyəsi
19 Quşçu bələdiyyəsi

101 saylı Göygöl-Daşkəsən seçki dairəsi
Göygöl rayonu üzrə
1 Göygöl bələdiyyəsi
2 Aşıqlı bələdiyyəsi
3 Balçılı bələdiyyəsi
4 Çaykənd bələdiyyəsi
5 Çaylı bələdiyyəsi
6 Dozular bələdiyyəsi
7 Əlimədədli bələdiyyəsi
8 Göyçəkənd bələdiyyəsi
9 Mollacəlilli bələdiyyəsi
10 Hacıməlik bələdiyyəsi
11 Nadil bələdiyyəsi
12 Pənahlılar bələdiyyəsi
13 Qırıqlı bələdiyyəsi
14 Qızılca bələdiyyəsi
15 Quşçu bələdiyyəsi
16 Quşqara bələdiyyəsi
17 Sarısu bələdiyyəsi
18 Şəhriyar bələdiyyəsi
19 Toğanalı bələdiyyəsi
20 Topalhəsənli bələdiyyəsi
21 Tulallar bələdiyyəsi
22 Üçtəpə bələdiyyəsi
23 Xaqani bələdiyyəsi
24 Yeni Zod bələdiyyəsi
25 Zurnabad bələdiyyəsi
Daşkəsən rayonu üzrə
26 Çanaqçı bələdiyyəsi
27 Çıraqlı bələdiyyəsi
28 Dəstəfur bələdiyyəsi
29 Əhmədli bələdiyyəsi
30 Əmirvar bələdiyyəsi
31 Gurbulaq bələdiyyəsi
32 Muşavaq bələdiyyəsi
33 Qabaqtəpə bələdiyyəsi
34 Qaraqullar bələdiyyəsi
35 Xoşbulaq bələdiyyəsi
36 Yuxarı Daşkəsən bələdiyyəsi
37 Zəylik bələdiyyəsi
38 Zinzahal bələdiyyəsi

102 saylı Samux-Şəmkir seçki dairəsi
Samux rayonu üzrə
1 Alabaşlı bələdiyyəsi
2 Ağasıbəyli bələdiyyəsi
3 Burunqovaq bələdiyyəsi
4 Çobanabdallı bələdiyyəsi
5 Əhmədbəyli bələdiyyəsi
6 Alıuşağı bələdiyyəsi
7 Füzuli bələdiyyəsi
8 Hacıalılı bələdiyyəsi
9 İnstitut bələdiyyəsi
10 Lək bələdiyyəsi
11 Samux bələdiyyəsi
12 Poylu bələdiyyəsi
13 Qaraarx bələdiyyəsi
14 Qarayeri bələdiyyəsi
15 Qırmızı Samux bələdiyyəsi
16 Qovlarsarı bələdiyyəsi
17 Salahlı bələdiyyəsi
18 Sarıqamış bələdiyyəsi
19 Sərkar bələdiyyəsi
20 Seyidlər bələdiyyəsi
21 Yenikənd bələdiyyəsi
22 Zazalı bələdiyyəsi
23 Ziyadlı bələdiyyəsi
Şəmkir rayonu üzrə
24 Qaracəmirli bələdiyyəsi
25 Qasım İsmayılov bələdiyyəsi
26 Qılıncbəyli bələdiyyəsi
27 Talış bələdiyyəsi

103 saylı Gədəbəy seçki dairəsi
1 Gədəbəy bələdiyyəsi
2 Arıqdam bələdiyyəsi
3 Çalburun bələdiyyəsi
4 Çaldaş bələdiyyəsi
5 Dəyəqarabulaq bələdiyyəsi
6 Dəyirmandağ bələdiyyəsi
7 Düzyurd bələdiyyəsi
8 Əliismayıllı bələdiyyəsi
9 Ərtəpə bələdiyyəsi
10 Gərgər bələdiyyəsi
11 Kiçik Qaramurad bələdiyyəsi
12 Nərimankənd bələdiyyəsi
13 Qaradağ bələdiyyəsi
14 Qoşabulaq bələdiyyəsi
15 Rüstəm Əliyev bələdiyyəsi
16 Şəkərbəy bələdiyyəsi
17 Slavyanka bələdiyyəsi
18 Söyüdlü bələdiyyəsi
19 Xarxar bələdiyyəsi
20 Zəhmətkənd bələdiyyəsi

104 saylı Gədəbəy-Tovuz seçki dairəsi
Gədəbəy rayonu üzrə
1 Şınıx bələdiyyəsi
2 Arıqıran bələdiyyəsi
3 İnəkboğan bələdiyyəsi
4 Böyük Qaramurad bələdiyyəsi
5 Qaraməmmədli bələdiyyəsi
6 Arabaçı bələdiyyəsi
7 Düz Rəsullu bələdiyyəsi
8 Hacılar bələdiyyəsi
9 Novosaratovka bələdiyyəsi
10 Novoivanovka bələdiyyəsi
11 Şahdağ bələdiyyəsi
Tovuz rayonu üzrə
12 Ağbulaq bələdiyyəsi
13 Azaplı bələdiyyəsi
14 Bayramlı bələdiyyəsi
15 Böyük Qışlaq bələdiyyəsi
16 Çatax bələdiyyəsi
17 Çeşməli bələdiyyəsi
18 Dondar Quşçu bələdiyyəsi
19 Əhmədabad bələdiyyəsi
20 Əsrik Cırdaxan bələdiyyəsi
21 Göyəbaxan bələdiyyəsi
22 Həsənli bələdiyyəsi
23 Kirən bələdiyyəsi
24 Koxanəbi bələdiyyəsi
25 Qaradaş bələdiyyəsi
26 Qaralar bələdiyyəsi
27 Qəribli bələdiyyəsi
28 Sarıtala bələdiyyəsi
29 Yanıqlı bələdiyyəsi

105 saylı Tovuz seçki dairəsi
1 Abulbəyli bələdiyyəsi
2 Ağdam bələdiyyəsi
3 Alakol bələdiyyəsi
4 Aşağı Ayıblı bələdiyyəsi
5 Bozalqanlı bələdiyyəsi
6 Dönük Qırıqlı bələdiyyəsi
7 Düz Cırdaxan bələdiyyəsi
8 Düz Qırıqlı bələdiyyəsi
9 Əlibəyli bələdiyyəsi
10 Əlimərdanlı bələdiyyəsi
11 Girzan bələdiyyəsi
12 İbrahimhacılı bələdiyyəsi
13 Qaraxanlı bələdiyyəsi
14 Qədirli bələdiyyəsi
15 Qovlar bələdiyyəsi
16 Vahidli bələdiyyəsi
17 Xatınlı bələdiyyəsi

106 saylı Tovuz-Qazax-Ağstafa seçki dairəsi
Tovuz rayonu üzrə
1 Tovuz bələdiyyəsi
2 Aşağı Mülkülü bələdiyyəsi
3 Aşağı Öysüzlü-Qazqulu bələdiyyəsi
4 Aşağı Quşçu bələdiyyəsi
5 Hacıalılı bələdiyyəsi
6 Yuxarı Öysüzlü bələdiyyəsi
Qazax rayonu üzrə
7 Ağköynək-Qarapapaq bələdiyyəsi
8 Çaylı bələdiyyəsi
9 Xanlıqlar bələdiyyəsi
Ağstafa rayonu üzrə
10 Həsənsu bələdiyyəsi
11 Köçəsgər bələdiyyəsi
12 Vurğun bələdiyyəsi

107 saylı Qazax seçki dairəsi
1 Qazax bələdiyyəsi
2 Alpout bələdiyyəsi
3 Aşağı Salahlı bələdiyyəsi
4 Aslanbəyli bələdiyyəsi
5 Birinci Şıxlı bələdiyyəsi
6 Canalı bələdiyyəsi
7 Daş Salahlı bələdiyyəsi
8 Dəmirçilər-Ürkməzli bələdiyyəsi
9 İkinci Şıxlı bələdiyyəsi
10 Kəmərli bələdiyyəsi
11 Kosalar bələdiyyəsi
12 Orta Salahlı-Qazaxbəyli bələdiyyəsi
13 Qaymaqlı bələdiyyəsi
14 Yuxarı Salahlı bələdiyyəsi

108 saylı Ağstafa seçki dairəsi
1 Ağstafa bələdiyyəsi
2 Aşağı Göycəli bələdiyyəsi
3 Aşağı Kəsəmən bələdiyyəsi
4 Böyük Kəsik bələdiyyəsi
5 Dağ Kəsəmən bələdiyyəsi
6 Düzqışlaq bələdiyyəsi
7 Eynallı bələdiyyəsi
8 Göycəli bələdiyyəsi
9 Köçvəlili bələdiyyəsi
10 Muğanlı bələdiyyəsi
11 Pirili bələdiyyəsi
12 Poylu bələdiyyəsi
13 Qarahəsənli bələdiyyəsi
14 Qıraq Kəsəmən bələdiyyəsi
15 Qırılı bələdiyyəsi
16 Sadıqlı bələdiyyəsi
17 Saloğlu bələdiyyəsi
18 Tatlı bələdiyyəsi
19 Xətai bələdiyyəsi
20 Xılxına bələdiyyəsi
21 Zəlimxan bələdiyyəsi
22 Ağgöl bələdiyyəsi
23 Qarayazı bələdiyyəsi
24 Kolxəlfəli bələdiyyəsi
25 Poylu qəsəbə bələdiyyəsi
26 Köhnəqışlaq bələdiyyəsi

109 saylı Balakən seçki dairəsi
1 Balakən bələdiyyəsi
2 Gərəkli bələdiyyəsi
3 Meşəşambul bələdiyyəsi
4 Poştbinə bələdiyyəsi
5 Qabaqçöl bələdiyyəsi
6 Qasbinə bələdiyyəsi
7 Qaysa bələdiyyəsi
8 Qazma bələdiyyəsi
9 Qullar bələdiyyəsi
10 Şambul bələdiyyəsi
11 Sarıbulaq bələdiyyəsi
12 Şərif bələdiyyəsi
13 Talalar bələdiyyəsi
14 Tülü bələdiyyəsi
15 Xalatala bələdiyyəsi
16 Yeni Şərif bələdiyyəsi

110 saylı Zaqatala seçki dairəsi
1 Aşağı Tala bələdiyyəsi
2 Bəhmətli bələdiyyəsi
3 Car bələdiyyəsi
4 Çobankol bələdiyyəsi
5 Əli Bayramlı bələdiyyəsi
6 Əliabad bələdiyyəsi
7 Faldarlı bələdiyyəsi
8 Gözbarax bələdiyyəsi
9 Kəpənəkçi bələdiyyəsi
10 Lahıc bələdiyyəsi
11 Mamrux bələdiyyəsi
12 Mosul bələdiyyəsi
13 Muğanlı bələdiyyəsi
14 Muxax bələdiyyəsi
15 Qandax bələdiyyəsi
16 Yengiyan bələdiyyəsi
17 Yeni Suvagil bələdiyyəsi
18 Yuxarı Çardaxlar bələdiyyəsi
19 Yuxarı Tala bələdiyyəsi
20 Zəyəm bələdiyyəsi

111 saylı Zaqatala-Balakən seçki dairəsi
Zaqatala rayonu üzrə
1 Zaqatala bələdiyyəsi
2 Uzuntala bələdiyyəsi
3 Fındıqlı bələdiyyəsi
4 Göyəm bələdiyyəsi
5 Mazıx bələdiyyəsi
6 Maqov bələdiyyəsi
7 Dombabinə bələdiyyəsi
8 Aşağı Çardaxlar bələdiyyəsi
9 Danaçı bələdiyyəsi
Balakən rayonu üzrə
10 Hənifə bələdiyyəsi
11 İtitala bələdiyyəsi
12 Katex bələdiyyəsi
13 Kortala bələdiyyəsi
14 Mahamalar bələdiyyəsi
15 Püştətala bələdiyyəsi

112 saylı Qax seçki dairəsi
1 Qax bələdiyyəsi
2 Ağyazı bələdiyyəsi
3 Almalı bələdiyyəsi
4 Böyük Alatəmir bələdiyyəsi
5 Cəlayir bələdiyyəsi
6 Əlibəyli bələdiyyəsi
7 Əmircan bələdiyyəsi
8 Güllük bələdiyyəsi
9 İlisu bələdiyyəsi
10 İngiloy Kötüklü bələdiyyəsi
11 Ləkit bələdiyyəsi
12 Qaşqaçay bələdiyyəsi
13 Qax İngiloy bələdiyyəsi
14 Qaxbaş bələdiyyəsi
15 Qıpçaq bələdiyyəsi
16 Qorağan bələdiyyəsi
17 Qum bələdiyyəsi
18 Tasmalı bələdiyyəsi
19 Turaclı bələdiyyəsi
20 Zəyəm bələdiyyəsi

113 saylı Şəki şəhər seçki dairəsi
1 Şəki bələdiyyəsi (bir hissəsi)
2 Qoxmuq bələdiyyəsi
3 Baltalı bələdiyyəsi

114 saylı Şəki kənd birinci seçki dairəsi
1 Aşağı Göynük bələdiyyəsi
2 Aşağı Layısqı bələdiyyəsi
3 Baş Göynük bələdiyyəsi
4 Baş Layısqı bələdiyyəsi
5 Birinci Biləcik bələdiyyəsi
6 Böyük Dəhnə bələdiyyəsi
7 Cumakənd bələdiyyəsi
8 Daşüz bələdiyyəsi
9 İkinci Biləcik bələdiyyəsi
10 İnçə bələdiyyəsi
11 Kiçik Dəhnə bələdiyyəsi
12 Oxud bələdiyyəsi
13 Qudula bələdiyyəsi
14 Şin bələdiyyəsi
15 Şorsu bələdiyyəsi
16 Suçma bələdiyyəsi
17 Zunud bələdiyyəsi
18 Şəki kənd bələdiyyəsi

115 saylı Şəki kənd ikinci seçki dairəsi
Şəki rayonu üzrə
1 Aşağı Küngüt bələdiyyəsi
2 Aydınbulaq bələdiyyəsi
3 Baş Kəldək bələdiyyəsi
4 Baş Küngüt bələdiyyəsi
5 Baş Zəyzid bələdiyyəsi
6 Bideyiz bələdiyyəsi
7 Bolludərə bələdiyyəsi
8 Çayqaraqoyunlu bələdiyyəsi
9 Cəfərabad bələdiyyəsi
10 Çeşməli bələdiyyəsi
11 Cəyirli bələdiyyəsi
12 İbrahimkənd bələdiyyəsi
13 Kiş bələdiyyəsi
14 Küdürlü bələdiyyəsi
15 Orta Zəyzid bələdiyyəsi
16 Qayabaşı bələdiyyəsi
17 Şirinbulaq bələdiyyəsi
18 Turan bələdiyyəsi
19 Vərəzət bələdiyyəsi
Şəki bələdiyyəsi (bir hissəsi)

116 saylı Qəbələ seçki dairəsi
1 Qəbələ bələdiyyəsi
2 Bayramkoxalı bələdiyyəsi
3 Bılıx bələdiyyəsi
4 Böyük Əmili bələdiyyəsi
5 Böyük Pirəli bələdiyyəsi
6 Bunud bələdiyyəsi
7 Çarxana bələdiyyəsi
8 Çuxur Qəbələ bələdiyyəsi
9 Dizaxlı bələdiyyəsi
10 Əmirvan bələdiyyəsi
11 Hacıalılı bələdiyyəsi
12 Həzrə bələdiyyəsi
13 Kiçik Əmili bələdiyyəsi
14 Kiçik Pirəli bələdiyyəsi
15 Kürd bələdiyyəsi
16 Laza bələdiyyəsi
17 Mamaylı bələdiyyəsi
18 Məlikli bələdiyyəsi
19 Məmmədağalı bələdiyyəsi
20 Nic bələdiyyəsi
21 Nohurqışlaq bələdiyyəsi
22 Qaradeyin bələdiyyəsi
23 Quşlar bələdiyyəsi
24 Şamlı bələdiyyəsi
25 Savalan bələdiyyəsi
26 Şəfili bələdiyyəsi
27 Seyidqışlaq bələdiyyəsi
28 Siləyli bələdiyyəsi
29 Sırt Yengicə bələdiyyəsi
30 Soltannuxa bələdiyyəsi
31 Topbağ bələdiyyəsi
32 Tövlə bələdiyyəsi
33 Tüntül bələdiyyəsi
34 Vəndam bələdiyyəsi
35 Yengicə bələdiyyəsi
36 Yeni Dizaxlı bələdiyyəsi
37 Yenikənd bələdiyyəsi
38 Zalam bələdiyyəsi
39 Zirik bələdiyyəsi

117 saylı Oğuz-Qəbələ seçki dairəsi
Oğuz rayonu üzrə
1 Böyük Söyüdlü bələdiyyəsi
2 Filfili bələdiyyəsi
3 Padar bələdiyyəsi
4 Sincan bələdiyyəsi
5 Xaçmaz bələdiyyəsi
6 Xalxal bələdiyyəsi
7 Oğuz bələdiyyəsi
8 Baş Daşağıl bələdiyyəsi
9 Bayan bələdiyyəsi
10 Bucaq bələdiyyəsi
11 Calut bələdiyyəsi
12 Kərimli bələdiyyəsi
13 Muxas bələdiyyəsi
14 Qumlaq bələdiyyəsi
15 Yaqublu bələdiyyəsi
Qəbələ rayonu üzrə
16 Abrıx bələdiyyəsi
17 Aydınqışlaq bələdiyyəsi
18 Bum bələdiyyəsi
19 Cığatelli bələdiyyəsi
20 Daşca bələdiyyəsi
21 İmamlı bələdiyyəsi
22 Kötüklü bələdiyyəsi
23 Mirzəbəyli bələdiyyəsi
24 Mıxlıqovaq bələdiyyəsi
25 Həmzəli bələdiyyəsi
26 Qəmərvan bələdiyyəsi
27 Tikanlı bələdiyyəsi
28 Uludaş bələdiyyəsi
29 Xırxatala bələdiyyəsi
30 Yemişanlı bələdiyyəsi
31 Zarağan bələdiyyəsi

118 saylı Ağdam kənd seçki dairəsi
1 Alıbəyli bələdiyyəsi
2 Çəmənli bələdiyyəsi
3 Əfətli bələdiyyəsi
4 Əhmədağalı bələdiyyəsi
5 Hacıturalı bələdiyyəsi
6 Mərzili bələdiyyəsi
7 Qaradağlı bələdiyyəsi
8 Qərvənd bələdiyyəsi
9 Quzanlı bələdiyyəsi
10 Sarıcalı bələdiyyəsi
11 Təzəkənd bələdiyyəsi
12 Üçoğlan bələdiyyəsi
13 Xındırıstan bələdiyyəsi
14 Zəngişalı bələdiyyəsi
Cəmi: 1718 bələdiyyə


Mənbə: http://azertag.com/store/News/Politics/BALADIYYALARIN%20SIYAHISI.docОбновлен 03 ноя 2011. Создан 09 окт 2009  Комментарии       
Всего 1, последний 5 лет назад
juniper 26 июл 2014 ответить
good site
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 

Welcome to Sheki!

free counters