SHEKI BELEDIYYESININ 2010-CU ILIN 1-YARISINDA GORDUYU ISHLER BAREDE
Layihə

Şəki Bələdiyyəsinə məxsus olan, şəhərin S.Rəhman küçəsinin şərqində yerləşən 0,0112 ha, F.X.Xoyiski küçəsində yerləşən 0,0024 ha, S.Rəhman küçəsi ilə A.Məmmədov küçəsinin kəsişdiyi ərazidə yerləşən 0,00208 ha torpaq sahələrinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək
məqsədilə və S.Mümtaz küçəsinin şərqində
yerləşən 0,002 ha torpaq sahəsinin arteziyan quyusu qazmaq və həmin arteziyan quyusuna Xidmət
edən transformator yarımstansiyası quraşdırmaq məqsədilə hərrac qaydasında satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçülərinin hazırlanması üçün Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə, həmin torpaqlar üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması üçün Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dölət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsinə
müraciət edilməsi haqqında

G.M.Salamova, C.M.Musayev, Ə.Bəşirov

Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin S.Rəhman küçəsinin şərqində yerləşən 0,0112 ha, F.X.Xoyski küçəsində Salamov Malik Saleh oğluna məXsus olan köşkün yerləşdiyi 0,0024 ha, S.Rəhman küçəsi ilə A.Məmmədov küçəsinin kəsişdiyi ərazidə Hümmətov Rahim Tapdıq oğlunun istifadə etdiyi köşkün yerləşdiyi 0,00208 ha torpaq sahələrinin sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirmək məqsədilə və S.Mümtaz küçəsinin şərqində yerləşən 0,002 ha torpaq sahəsinin arteziyan quyusu qazmaq və həmin arteziyan quyusuna Xidmət edən transformator yarımstansiyası quraşdırmaq məqsədilə hərrac qaydasında satışa çıXarılması məqsədəmüvafiqdir. Qeyd edilən torpaq sahələri ilə əlaqədar şəhərin baş memarı tərəfindən müvafiq razılıq rəyləri verilmişdir.
Qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə əsasən həmin torpaq sahələrinin hərrac qaydasında satışa çıXarılması üçün Dövlət Torpaq Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki Rayon şöbəsi tərəfindən plan və ölçüləri işlənib hazırlanmalı və qeyd edilən torpaq sahələri üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqları Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi idarəsində qeydiyyata alınmalıdır.
Şəki Bələdiyyəsi yuXarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq

Qərara alır:

1. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin S.Rəhman küçəsinin şərqində yerləşən 0,0112 ha, F.X.Xoyiski küçəsində yerləşən 0,0024 ha, S.Rəhman küçəsi ilə A.Məmmədov küçəsinin kəsişdiyi ərazidə yerləşən 0,00208 ha torpaq sahələrinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə və S.Mümtaz küçəsinin şərqində yerləşən 0,002 ha torpaq sahəsinin arteziyan quyusu qazmaq və həmin arteziyan quyusuna Xidmət edən transformator yarımstansiyası quraşdırmaq məqsədilə hərrac qaydasında satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçülərinin hazırlanması üçün Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki rayon şöbəsinə, həmin torpaqlar üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınması üçün Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dölət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsinə müraciət edilməsi barədə Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini G.M.Salamovanın verdiyi məlumat nəzərə alınsın.
2. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin S.Rəhman küçəsinin şərqində yerləşən 0,0112 ha, F.X.Xoyiski küçəsində yerləşən 0,0024 ha, S.Rəhman küçəsi ilə A.Məmmədov küçəsinin kəsişdiyi ərazidə yerləşən 0,00208 ha torpaq sahələrinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə və S.Mümtaz küçəsinin şərqində yerləşən 0,002 ha torpaq sahəsinin arteziyan quyusu qazmaq və həmin arteziyan quyusuna Xidmət edən transformator yarımstansiyası quraşdırmaq məqsədilə hərrac qaydasında satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçülərinin hazırlanması Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsindən Xahiş edilsin.
3. Həmin torpaq sahələri üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsindən Xahiş edilsin.
4. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin S.Rəhman küçəsinin şərqində yerləşən 0,0112 ha, F.X.Xoyiski küçəsində yerləşən 0,0024 ha, S.Rəhman küçəsi ilə A.Məmmədov küçəsinin kəsişdiyi ərazidə yerləşən 0,00208 ha torpaq sahələrinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə və S.Mümtaz küçəsinin şərqində yerləşən 0,002 ha torpaq sahəsinin arteziyan quyusu qazmaq və həmin arteziyan quyusuna Xidmət edən transformator yarımstansiyası quraşdırmaq məqsədilə qüvvədə olan qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada hərraca çıXarılsın.
5. Qərardan çıXarışın Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə və Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki ərazi idarəsinə göndərilməsi ümumi və kadrlar şöbəsinin rəisi S.A.Abdullayevaya tapşırılsın.
6. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsinin sədrinin birinci müavini G.M.Salamovaya həvalə edilsin.
Layihə

1. Şəhərdə fərdi yaşayış evləri inşa etmək məqsədilə torpaq sahəsi ayrılması haqqında.

G.M.Salamova, C.M.Musayev


Şəki Bələdiyyəsi Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinə, Torpaq İslahatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiş Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında Əsasnaməyə müvafiq olaraq vətəndaşların ərizəsini, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki Rayon şöbəsinin, şəhərin Baş memarının rəyini və digər sənədləri əsas tutaraq

Qərara alır:

1.1 Şəki şəhəri, Sarabski küçəsi, 19 saylı ünvanda 05.08.2004-cü il tariXdən qeydiyyatda olan Şirəliyev Nəriman Mehrəli oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 04.03.2010-cu il tariXli, 13/315 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 12.03.2010-cu il tariXli, 141 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.2 - Şəki şəhəri, Sarabski küçəsi, 19 saylı ünvanda beş ildən artıq qeydiyyatda olan Şirəliyev Taleh Tacəddin oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 04.03.2010-cu il tariXli, 13/314 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 12.03.2010-cu il tariXli, 146 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.3 - Şəki şəhəri, Sarabski küçəsi, 2/10 saylı ünvanda daimi yaşayan Ilyasova Kəbirə Hüseyn qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 01.04.2010-cu il tariXli, 13/474 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 22.04.2010-cu il tariXli, 309 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.4 Şəki şəhəri, ArXüstü küçəsi, 70 saylı ünvanda daimi yaşayan Hüseynov Hikmət Nemət oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 22.04.2010-cu il tariXli, 13/617 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 30.04.2010-cu il tariXli, 346 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.5 Şəki şəhəri, ÇələbiXan küçəsi, 30 saylı ünvanda daimi yaşayan Ismayılov Tural Sahib oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 13.04.2010-cu il tariXli, 13/722 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 18.05.2010-cu il tariXli, 407 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.6 Şəki şəhəri, C.Hüseynov küçəsi, 45 saylı ünvanda daimi yaşayan Salamov Azər Səmail oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 12.04.2010-cu il tariXli, 13/555 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 05.05.2010-cu il tariXli, 362 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq özünün şəhərin 95-ci kvartalında istifadə etdiyi Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyətində olan 0,06 ha torpaq sahəsi fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə onun mülkiyyətinə satılsın.

1.7 - Şəki şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə prospekti, 3/10 saylı ünvanda daimi yaşayan Lətifova Əfşan Həbibullah qızının ərizəsi, oğlu Lətifov Ilham Tofiq oğlunun notarial qaydada təsdiq edilmiş razılıq ərizəsi, şəhərin baş memarının 22.04.2010-cu il tariXli, 13/622 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 05.05.2010-cu il tariXli, 361 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq oğlunun B.Vahabzadə (keçmiş S.Mümtaz) küçəsində qərardan əlavə istifadə etdiyi, Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyətində olan 0,07 ha torpaq sahəsi fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə Lətifova Əfşan Həbibullah qızının mülkiyyətinə satılsın.

1.8 Şəki şəhəri, Ə.Haqverdiyev küçəsi, 2a saylı ünvanda daimi yaşayan Abbasov Nicat Bəşir oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 21.05.2010-cu il tariXli, 13/773 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 26.05.2010-cu il tariXli, 422 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə şəhərin 98-ci kvartalından Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyətində olan 0,06 ha torpaq sahəsi onun mülkiyyətinə satılsın.


1.9 - Şəki Şəhəri, M.Ş.Həmidov küçəsi, 14 saylı ünvanda daimi yaşayan Musayeva AXtər Mahmud qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 21.12.2009-cu il tariXli, 13/1725 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 12.04.2010-cu il tariXli, 249 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq yaşadığı ünvanda qərardan əlavə istifadə etdiyi, Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyətində olan 0,0305 ha torpaq sahəsi qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq birbaşa onun mülkiyyətinə satılsın.

1.10 - Şəki şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 4 saylı ünvanda daimi yaşayan Qədirli Vüsalə Bayraməli qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 26.05.2010-cu il tariXli, 13/392 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 26.05.2010-cu il tariXli, 432 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.11 Şəki şəhəri, C.Cabbarlı küçəsi, 5 saylı ünvanda 1981-ci ildən qeydiyyatda olan Rzayeva Sədaqət Əli qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 26.05.2010-cu il tariXli, 13/793 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 26.05.2010-cu il tariXli, 435 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.12 - Şəki şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 4 saylı ünvanda daimi yaşayan Məmmədova Niyar Şahid qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 26.05.2010-cu il tariXli, 13/791 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 26.05.2010-cu il tariXli, 433 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.13 Şəki şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 28 saylı ünvanda daimi yaşayan Qədirova Yeganə Bayraməli qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 26.05.2010-cu il tariXli, 13/790 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 26.05.2010-cu il tariXli, 434 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

2. - Şəki şəhər Icra Hakimiyyəti Başçısının tikintiyə icazə verilməsinə dair sərəncamı, şəhərin baş memarı tərəfindən razılaşdırılmış layihə sənədləri olduqdan sonra ayrılmış torpaq sahəsində tikinti işlərinə başlanmasına icazə verilsin.
3. Qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq notarial qaydada alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması təmin edilsin.
4. - Qərarın icrası bələdiyyənin memarı C.M.Musayevə, bələdiyyənin böyük mühasibi Ş.R.Quliyevə və bələdiyyənin hüquqşünası Ə.I.Bəşirova tapşırılsın.
5. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini G.M.Salamovaya həvalə edilsin.


Layihə

1. Şəhərdə fərdi yaşayış evləri inşa etmək məqsədilə torpaq sahəsi ayrılması haqqında.

G.M.Salamova, C.M.Musayev


Şəki Bələdiyyəsi Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinə, Torpaq İslahatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiş Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında Əsasnaməyə müvafiq olaraq vətəndaşların ərizəsini, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki Rayon şöbəsinin, şəhərin Baş memarının rəyini və digər sənədləri əsas tutaraq

Qərara alır:

1.14 Şəki şəhəri, A.Əfəndiyev küçəsi, 7 saylı ünvanda daimi yaşayan Əhmədov Bayraməli MuXtar oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 15.01.2010-cu il tariXli, 13/202 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 24.02.2010-cu il tariXli, 93 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 119-cu kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.15 Şəki şəhəri, H.Ələkbərzadə küçəsi, 6 saylı ünvanda daimi yaşayan Paşayev Ehtibar Məmmədiyə oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 19.02.2010-cu il tariXli, 13/222 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 02.03.2010-cu il tariXli, 119 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 96-cı kvartalından mülkiyyətinə 0,07 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.16 - Şəki şəhəri, M.Əliyev küçəsi, 2 saylı ünvanda daimi yaşayan Islamov Islam Salman oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 18.02.2010-cu il tariXli, 13/220 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 18.03.2010-cu il tariXli, 159 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq özünün yaşadığı ünvanda qərardan əlavə istifadə etdiyi 0,0398 ha həyətyanı torpaq sahəsi qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq birbaşa onun mülkiyyətinə satılsın.

1.17 Şəki şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə prospekti, 4/4 saylı ünvanda daimi yaşayan Novruzlu Elşən Söhbət oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 05.03.2010-cu il tariXli, 13/328 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 12.03.2010-cu il tariXli, 147 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.18 Şəki şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə prospekti, 4/4 saylı ünvanda daimi yaşayan Novruzova Aysel Söhbət qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 05.03.2010-cu il tariXli, 13/327 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 12.03.2010-cu il tariXli, 146 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

2. - Şəki şəhər Icra Hakimiyyəti Başçısının tikintiyə icazə verilməsinə dair sərəncamı, şəhərin baş memarı tərəfindən razılaşdırılmış layihə sənədləri olduqdan sonra ayrılmış torpaq sahəsində tikinti işlərinə başlanmasına icazə verilsin.
3. Qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq notarial qaydada alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması təmin edilsin.
4. - Qərarın icrası bələdiyyənin memarı C.M.Musayevə, bələdiyyənin böyük mühasibi Ş.R.Quliyevə və bələdiyyənin hüquqşünası Ə.I.Bəşirova tapşırılsın.
5. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini G.M.Salamovaya həvalə edilsin.

Layihə

1. Şəhərdə fərdi yaşayış evləri inşa etmək məqsədilə torpaq sahəsi ayrılması haqqında.

G.M.Salamova, C.M.Musayev


Şəki Bələdiyyəsi Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinə, Torpaq İslahatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiş Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında Əsasnaməyə müvafiq olaraq vətəndaşların ərizəsini, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki Rayon şöbəsinin, şəhərin Baş memarının rəyini və digər sənədləri əsas tutaraq

Qərara alır:

1.19 Şəki şəhəri, S.Rəhman küçəsi, 50 saylı ünvanda daimi yaşayan Yaqubov Rövşən Seyfullah oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 12.05.2010-cu il tariXli, 13/716 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 26.05.2010-cu il tariXli, 424 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.20 Şəki şəhəri, M.F.Axundov prospekti, 126 saylı ünvanda daimi yaşayan Balakişiyeva Fəridə Cəlal qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 17.06.2010-cu il tariXli, 13/907 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 23.06.2010-cu il tariXli, 495 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.21 - Şəki şəhəri, Nizami küçəsi, 3a saylı ünvanda daimi yaşayan Həşimova Arzu Əsabəli qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 21.05.2010-cu il tariXli, 13/772 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 27.05.2010-cu il tariXli, 439 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.22 Şəki şəhəri, Bağbanlar küçəsi, 59d/29 saylı ünvanda 1990-cı ildən qeydiyyatda olan Güləhmədov Rəhman Məmməd oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 09.06.2010-cu il tariXli, 13/879 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 16.06.2010-cu il tariXli, 485 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.23 Şəki şəhəri, A.Əhmədov küçəsi, 3/2 saylı ünvanda 2000-ci ildən qeydiyyatda olan Paşayeva Təranə FərruX qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 31.05.2010-cu il tariXli, 13/823 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 01.06.2010-cu il tariXli, 465 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.24 Şəki şəhəri, S.Rəhman küçəsi, 5/11 saylı ünvanda 1992-ci ildən qeydiyyatda olan Əliyev Asif Məmməd oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 19.03.2010-cu il tariXli, 13/760 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 24.05.2010-cu il tariXli, 417 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,03 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.25 Şəki şəhəri, Güləhli küçəsi, 5 saylı ünvanda daimi yaşayan Şükürova Günel Akif qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 19.05.2010-cu il tariXli, 13/756 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 31.05.2010-cu il tariXli, 445 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,03 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.26 Şəki şəhəri, F.X.Xoyski küçəsi, 8 saylı ünvanda daimi yaşayan Ağakişiyeva Nüşabə Fərman qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 19.05.2010-cu il tariXli, 13/757 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 31.05.2010-cu il tariXli, 444 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,03 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.27 Şəki şəhəri, Güləhli küçəsi, 22 saylı ünvanda daimi yaşayan Əfəndiyev Namiq Nadir oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 05.03.2010-cu il tariXli, 13/323 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 18.03.2010-cu il tariXli, 168 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,03 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.28 Şəki şəhəri, Bağbanlar küçəsi, 16/13a saylı ünvanda daimi yaşayan Məmmədov Elvin Rafiq oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 01.06.2010-cu il tariXli, 13/829 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 02.06.2010-cu il tariXli, 469 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,03 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.29 Şəki şəhəri, A.Əhmədov küçəsi, 3/2 saylı ünvanda 1993-cü ildən qeydiyyatda olan Paşayeva Könül Məmmədsani qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 31.05.2010-cu il tariXli, 13/822 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 01.06.2010-cu il tariXli, 464 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,03 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.30 - Şəki şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə prospekti, 149/25 saylı ünvanda daimi yaşayan, Şəhid anası Irzaquliyeva Sadə Abduləli qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 14.05.2010-cu il tariXli, 13/741 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 16.06.2010-cu il tariXli, 489 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,03 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.12a Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında Əsasnamənin 13-cü bəndinə əsasən Irzaquliyeva Sadə Abduləli qızı torpağın dəyərini ödəməkdən azad edilsin.

1.31 Şəki şəhəri, F.Abdurahmanov küçəsi, 37 saylı ünvanda daimi yaşayan Davudov Vüqar Fikrət oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 01.03.2010-cu il tariXli, 13/279 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 16.04.2010-cu il tariXli, 283 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq yaşadığı ünvanda qərarsız istifadə etdikləri 0,06 ha torpaq sahəsi fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə onun mülkiyyətinə satılsın.

1.32 Şəki şəhəri, Q.Məmmədli küçəsi, 30 saylı ünvanda daimi yaşayan Səmədov Ramin Nadir oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 12.02.2010-cu il tariXli, 13/194 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 31.05.2010-cu il tariXli, 449 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq özünün şəhərin 97-ci kvartalında istifadə etdiyi 0,06 ha torpaq sahəsi fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə onun mülkiyyətinə satılsın.

1.33 Şəki şəhəri, Otaqeşiyi küçəsi, 30 saylı ünvanda daimi yaşayan Süleymanov Fərahim Nurqələm oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 19.01.2010-cu il tariXli, 13/90 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 31.03.2010-cu il tariXli, 191 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq özünün şəhərin 95-ci kvartalında istifadə etdiyi 0,06 ha torpaq sahəsi fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə onun mülkiyyətinə satılsın.

1.34 - Şəki şəhəri, A.Şaiq küçəsi, 8 saylı ünvanda daimi yaşayan Cəlilov Samir Məzahir oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 27.05.2010-cu il tariXli, 13/811 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 31.05.2010-cu il tariXli, 452 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,03 ha torpaq sahəsi satılsın.

2. - Şəki şəhər Icra Hakimiyyəti Başçısının tikintiyə icazə verilməsinə dair sərəncamı, şəhərin baş memarı tərəfindən razılaşdırılmış layihə sənədləri olduqdan sonra ayrılmış torpaq sahəsində tikinti işlərinə başlanmasına icazə verilsin.
3. Qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq notarial qaydada alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması təmin edilsin.
4. - Qərarın icrası bələdiyyənin memarı C.M.Musayevə, bələdiyyənin böyük mühasibi Ş.R.Quliyevə və bələdiyyənin hüquqşünası Ə.I.Bəşirova tapşırılsın.
5. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini G.M.Salamovaya həvalə edilsin.
Layihə

1. Şəhərdə fərdi yaşayış evləri inşa etmək məqsədilə torpaq sahəsi ayrılması haqqında.

G.M.Salamova, C.M.Musayev


Şəki Bələdiyyəsi Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinə, Torpaq İslahatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiş Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında Əsasnaməyə müvafiq olaraq vətəndaşların ərizəsini, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki Rayon şöbəsinin, şəhərin Baş memarının rəyini və digər sənədləri əsas tutaraq

Qərara alır:

1.35 Şəki şəhəri, DəyirmanarXı məhəlləsi, 20 Yanvar küçəsi, 8 saylı ünvanda daimi yaşayan Abbaslı Qurban Aydın oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 15.03.2010-cu il tariXli, 13/369 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 18.03.2010-cu il tariXli, 167 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.36 - Şəki şəhəri, P.Əliyev küçəsi, 37a saylı ünvanda daimi yaşayan Səmədova Türkanə Vaqif qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 22.02.2010-cu il tariXli, 13/240 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 12.04.2010-cu il tariXli, 235 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.37 Şəki şəhəri, S.Rəhman küçəsi, 70/37 saylı ünvanda 1996-cı ildən qeydiyyatda olan Qulamov Rövşən Rasim oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 26.02.2010-cu il tariXli, 13/272 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 26.02.2010-cu il tariXli, 219 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.38 Şəki şəhəri, N.Nərimanov küçəsi, 60a saylı ünvanda daimi yaşayan Məmmədov Pərviz Bəhərçin oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 09.03.2010-cu il tariXli, 13/342 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 01.04.2010-cu il tariXli, 202 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.39 Şəki şəhəri, M.F.AXundov küçəsi, 114 saylı ünvanda daimi yaşayan ŞıXıyev Hüseyn Əli oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 09.03.2010-cu il tariXli, 13/343 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 01.04.2010-cu il tariXli, 201 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.40 Şəki şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə prospekti, 4/2 saylı ünvanda daimi yaşayan Hacıağayeva Nazanı Əhməd qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 09.03.2010-cu il tariXli, 13/341 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 01.04.2010-cu il tariXli, 200 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.41 - Şəki şəhəri, Vidadi küçəsi, 14 saylı ünvanda daimi yaşayan Primov Ramil Mövlan oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 10.03.2010-cu il tariXli, 13/347 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 15.04.2010-cu il tariXli, 265 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.42 Şəki şəhəri, Vidadi küçəsi, 14 saylı ünvanda daimi yaşayan Primov Rasim Mövlam oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 10.03.2010-cu il tariXli, 13/348 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 15.04.2010-cu il tariXli, 264 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.43 Şəki şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 56/31 saylı ünvanda yaşayan və Şəki şəhərində 18.04.2000-ci il tariXdən qeydiyyatda olan Nedev SərXan Dmitriyeviçin ərizəsi, şəhərin baş memarının 03.03.2010-cu il tariXli, 13/306 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 12.03.2010-cu il tariXli, 143 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.44 Şəki şəhəri, R.Məmmədov küçəsi, 2/10 saylı ünvanda 1990-cı ildən qeydiyyatda olan Ismayılova Bahar Bayraməli qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 06.04.2010-cu il tariXli, 13/502 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 19.04.2010-cu il tariXli, 296 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.45 Şəki şəhəri, F.X.Xoyski küçəsi, 5/5 saylı ünvanda daimi yaşayan Nağıyev Məmməd BaXşəli oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 09.03.2010-cu il tariXli, 13/332 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 31.03.2010-cu il tariXli, 184 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.46 Şəki şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə prospekti, 6/8 saylı ünvanda 1992-ci ildən qeydiyyatda olan Abdullayeva Məlahət Əzim qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 05.04.2010-cu il tariXli, 13/493 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 19.04.2010-cu il tariXli, 297 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.47 - Şəki şəhəri, M.Kərimov küçəsi, 22 saylı ünvanda daimi yaşayan Hanurova Günel Allahyar qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 04.03.2010-cu il tariXli, 13/316 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 12.03.2010-cu il tariXli, 142 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.48 Şəki şəhəri, Sarıtorpaq küçəsi, 5 saylı ünvanda qeydiyyatda olan (R.Məmmədov küçəsi, 2/13 saylı ünvanda kirayədə yaşayan) ehtiyata buraXılmış gizir Zəkəryəyev Kamil Gülbala oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 09.03.2010-cu il tariXli, 13/340 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 18.03.2010-cu il tariXli, 166 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.
1.14a Hərbi qulluqçuların statısu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 12-ci maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən Zəkəryəyev Kamil Gülbala oğlu torpağın dəyərini ödəməkdən azad edilsin.

1.49 Şəki şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə prospekti, 139/26 saylı ünvanda 1991-ci ildən qeydiyyatda olan Əhmədov Tərlan Nadir oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 01.03.2010-cu il tariXli, 13/287 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 12.03.2010-cu il tariXli, 144 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.50 Şəki şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 47 saylı ünvanda daimi yaşayan Əhmədov Mahir Abdulqədir oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 22.02.2010-cu il tariXli, 13/615 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 26.04.2010-cu il tariXli, 318 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.51 Şəki şəhəri, N.Nərimanov küçəsi, 47 saylı ünvanda daimi yaşayan Mustafayev Rahim Ikmət oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 01.03.2010-cu il tariXli, 13/281 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 12.03.2010-cu il tariXli, 14 0saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,03 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.52 Şəki şəhəri, S.Ə.Şirvani küçəsi, 45 saylı ünvanda daimi yaşayan Imamverdiyev Elman Mahir oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 21.02.2010-cu il tariXli, 13/604 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 26.04.2010-cu il tariXli, 316 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.53 Şəki şəhəri, A.Məmmədov küçəsi, 3 saylı ünvanda daimi yaşayan Ismayılov Zaur Yusif oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 26.04.2008-ci il tariXli, 13/1518 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 26.11.2008-ci il tariXli, 1068 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 121-ci kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.54 Şəki şəhəri, Bağbanlar küçəsi, 59v/29 saylı ünvanda 1997-ci ildən qeydiyyatda olan Abdulhəmidov Elnur izzət oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 10.03.2010-cu il tariXli, 13/346 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 02.04.2010-cu il tariXli, 208 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq özünün şəhərin 95-ci kvartalında istifadə etdiyi 0,06 ha torpaq sahəsi fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə onun mülkiyyətinə satılsın.

1.55 Şəki şəhəri, Əzizbəyov küçəsi, 17 saylı ünvanda daimi yaşayan Abbasov Famil Etibar oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 01.04.2010-cu il tariXli, 13/473 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 02.04.2010-cu il tariXli, 207 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.56 Şəki şəhəri, Bağbanlar küçəsi, 67/32 saylı ünvanda 1980-cı ildən qeydiyyatda olan Qəribova Adilə Qərib qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 07.04.2010-cu il tariXli, 13/527 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 12.04.2010-cu il tariXli, 232 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.57 - Şəki şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə prospekti, 180/36 saylı ünvanda 1984-cü ildən qeydiyyatda olan Məmmədyarova Samirə Höhrab qızının ərizəsi, şəhərin baş memarının 01.04.2010-cu il tariXli, 13/475 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 12.04.2010-cu il tariXli, 229 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.58 Şəki şəhəri, Otaqeşiyi küçəsi, 30 saylı ünvanda daimi yaşayan Süleymanov Şahin Nurqələm oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 19.01.2010-cu il tariXli, 13/91 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 31.03.2010-cu il tariXli, 191 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq şəhərin 95-ci kvartalında bzünün istifadə etdiyi 0,06 ha torpaq sahəsi fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə onun mülkiyyətinə satılsın.

1.59 Şəki şəhəri, N.Nərimanov küçəsi, 2a/9 saylı ünvanda yaşayan, Şəki şəhərində 1992-ci ildən qeydiyyatda olan Rəsulov Azər Ağamməd oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 18.02.2010-cu il tariXli, 13/219 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 05.04.2010-cu il tariXli, 217 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 104-cü kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.


2. - Şəki şəhər Icra Hakimiyyəti Başçısının tikintiyə icazə verilməsinə dair sərəncamı, şəhərin baş memarı tərəfindən razılaşdırılmış layihə sənədləri olduqdan sonra ayrılmış torpaq sahəsində tikinti işlərinə başlanmasına icazə verilsin.
3. Qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq notarial qaydada alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması təmin edilsin.
4. - Qərarın icrası bələdiyyənin memarı C.M.Musayevə, bələdiyyənin böyük mühasibi Ş.R.Quliyevə və bələdiyyənin hüquqşünası Ə.I.Bəşirova tapşırılsın.
5. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini G.M.Salamovaya həvalə edilsin.Layihə

1. Şəhərdə fərdi yaşayış evləri inşa etmək məqsədilə torpaq sahəsi ayrılması haqqında.

G.M.Salamova, C.M.Musayev


Şəki Bələdiyyəsi Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinə, Torpaq İslahatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikasının 15 mart 2002-ci il tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiş Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında Əsasnaməyə müvafiq olaraq vətəndaşların ərizəsini, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki Rayon şöbəsinin, şəhərin Baş memarının rəyini və digər sənədləri əsas tutaraq

Qərara alır:

1.60 Şəki şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə prospekti, 318 saylı ünvanda daimi yaşayan Çiriyev Sahib FaXrəddin oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 19.01.2009-ui il tariXli, 13/80 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 28.01.2009-cu il tariXli, 57 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 118-ci kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.

1.61 Şəki şəhəri, F.Abdurahmanov küçəsi, 25 saylı ünvanda 09.04.2002-ci il tariXdən qeydiyyatda olan Süleymanov Amid Eldar oğlunun ərizəsi, şəhərin baş memarının 22.12.2008-ci il tariXli, 13/2106 saylı, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Şəki şöbəsinin 28.01.2009-cu il tariXli, 55 saylı razılıq məktubları nəzərə alınaraq fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondundan 118-ci kvartalından mülkiyyətinə 0,06 ha torpaq sahəsi satılsın.2. - Şəki şəhər Icra Hakimiyyəti Başçısının tikintiyə icazə verilməsinə dair sərəncamı, şəhərin baş memarı tərəfindən razılaşdırılmış layihə sənədləri olduqdan sonra ayrılmış torpaq sahəsində tikinti işlərinə başlanmasına icazə verilsin.
3. Qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq notarial qaydada alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması təmin edilsin.
4. - Qərarın icrası bələdiyyənin memarı C.M.Musayevə, bələdiyyənin böyük mühasibi Ş.R.Quliyevə və bələdiyyənin hüquqşünası Ə.I.Bəşirova tapşırılsın.
5. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini G.M.Salamovaya həvalə edilsin.
Layihə

Şəhər daxilində əhaliyə nəqliyyat Xidməti
səviyyəsinin yaXşılaşdırılması haqqında

F.N.Cəfərov, A.Ə.Abdulhəmidov


Son vaXtlar Şəki şəhərində tikilən dövlət əhəmiyyətli obyektlərin, binaların istifadəyə verilməsi və şəhərdaXili yolların təmir olunması səbəbli şəhərdaXili avtobus marşrutlarının hərəkət sXemlərinin dəyişdirilməsi zərurəti yaranır və bu məsələlərə yenidən baXılması, o cümlədən şəhər əhalisinin ictimai nəqliyyatdan istifadəsinin rahatlığını təmin etmək istiqamətində məqsədyönlü tədbirlərin görülməsi bir vəzifə kimi qarşımıza qoyulur. Bu fikrin davamı kimi şəhərimizdə yeni tikilib istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulan Bazar Yarmarka kompleksinin işə düşməsi ilə əlaqədar şəhər əhalisinin böyük əksəriyyətinin bu istiqamətə gediş-gəlişinin günün tələbinə müvafiq təmin olunması üçün şəhər daXili avtobus marşrutlarının son dayanacaq yerlərinin həmin əraziyə qədər uzadılması məqsədəuyğun sayılır. Şəhər əhalisinin istifadə etdiyi şəXsi minik avtomabillərinin, əhaliyə taksi Xidməti göstərən taksi avtomaşınlarının, o cümlədən rayonun bəzi kəndlərindən gələn kənd avtomaşınlarının bazar ətrafı ərazidə rahat dayanmaları üçün dayanacaq yerlərinin ayrılması məsələsi də öz həllini tapmalıdır. Şəki Şəhər Icra Hakimiyyəti Başçısının imzaladığı 09.04.2010-cu il tariXli I/86 saylı sərəncamı da məqəsədə Xidmət edir.
Bundan başqa marşrutlarda işləyən avtobusların mikroavtobusların ilkin və sonuncu dayanacaq yerlərində marşrut sXemlərini və hərəkət intervallarını göstərən Xüsusi lövhələrin asılması üçün teXniki və maliyyə məsələlərinin də həll olunması vacibdir.

Şəki Bələdiyyəsinin iclası

qərara alır:

1. Şəki Şəhər Icra Hakimiyyəti Başçısının 09.04.2010-cu il tariXli I/86 saylı sərəncamı bəyənilsin, işdə rəhbərlik və icra üçün qəbul edilsin.
2. Tapşırılsın Şəki - Sərnişin ATSC-nin rəhbərliyinə:

- ŞəhərdaXili avtobus marşurutlarının yeni Bazar - Yarmarka kompleksinə qədər artırılması məqsədi ilə marşrut sXemlərində və hərəkət qrafiklərində müvafiq dəyişikliklər etməklə təsdiq olunması üçün Şəki Bələdiyyəsinə təqdim edilsin.
- Yeni Bazar - Yarmarka ərazisində şəhərdaXili və şəhər ətrafı avtobus marşrutlarında işləyən avtobuslar üçün dayanacaq yerlərində müvafiq marşrutların hərəkət qrafiklərini göstərən lövhəciklərin hazırlanıb asılmasını təmin etsin.
- ŞəhərdaXili və şəhərətrafı avtobus marşurutlarında sərnişindaşıma Xidməti göstərən sürücülərin işinə gündəlik nəzarət etməklə hərəkət qrafiklərinə və marşrut sXemlərinə əməl olunması təmin edilsin.
3. Tapşırılsın yeni Bazar - Yarmarka kompleksinin rəhbərliyinə:

- ŞəhərdaXili və şəhərətrafı marşurutlarda işləyən və son dayanacaq yeri Bazar - Yarmarka ərazisi müəyyən olunmüş avtobusların rahat dayanmaları və hərəkət etmələri üçün müvafiq dayanacaq yerlərinin ayrılmasını təmin etsin.
- Şəhər ərazisində taksi Xidməti göstərən taksi avtomaşınlarının əraziyə rahat daXil olması və dayanması üçün müvafiq dayanacaq yerlərinin ayrılmasını təmin etsin.

========================================================

Layihə

Şəhərin yaz-yay mövsümünə hazırlığı
vəziyyəti haqqında

G.M.Salamova N.T.Məmmədov

Şəki Bələdiyyəsinin iclası qeyd edir ki, yaz-yay mövsümünə hazırlıqla əlaqədar şəhərdə Xeyli işlər görülmüşdür.
2010-cu ilin Ekologiya ili elan edilməsi bu sahədə aparılan işlərin daha geniş vüsət almasına rəvac vermişdir.
Belə ki, Şəki şəhər 5 saylı Yol Yaşıllaşdırma Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən Şəki YevlaX yolu kənarında 600 ədəd, Şəki Ismayıllı yolu kənarında 550 ədəd ağac əkilmişdir. Şəki Kommunal Təsərrüfatı Istehsalat Birliyi tərəfindən əsas küçələr, məhəllə daXili yolların Xeyli hissəsi, səkilər, arXlar tullantılardan təmizlənmiş, şəhərin ayrı-ayrı Xidmət ərazilərində yararsız vəziyyətdə olan tullantı qutuları 10 ədəd dəmir qutularla əvəz edilmişdir. 8 ha yaşıllıq zolaqlarına Xidmət edilmiş, 500 ədəd gül kolu əkilmiş, 30 m3 peyin və 50 kq ot toXumu səpilmiş, bir neçə qurumuş ağac kəsilmiş, 30 ədəd ağac aqroteXniki qaydada budanmış, hazırda bu işlər davam etdirilməkdədir.
400-ə qədər sahibsiz itlər atılaraq zərərsizləşdirilmişdir.
Parklarda da yaz-yay mövsümünə hazırlıqla əlaqədar görülən işlər başa çatmaq üzrədir.
Ətraf mühitin sağlamlaşdırılması, yaşıllığın qorunması və daha da artıqlaması məqsədilə Şəki Şəhər Icra Hakimiyyəti tərəfindən verilmiş bölgüyə əsasən şəhər əhalisi tərəfindən 20 000 ədəddən çoX ağac əkilmişdir.
Şəki Bələdiyyəsi də bu kampaniyada fəal iştirak etmiş, yeni tikilmiş arXiv binasının yaXınlığında bələdiyyə üçün ayrılmış sahədə 100-dən çoX ağac əkmişdir. Əkilmiş ağaclara vaXtlı-vaXtında qulluq edilir, mühafizə məqsədilə ətrafı kollanaraq ağacdan dəstək verilmişdir.
Ağacların inkişafı üçün yuXarı hissələri aqroteXniki qaydada kəsilmişdir.
Ağacəkmə kampaniyası davam etdirilməkdədir. Cari ilin aXırınadək 100 000-dən çoX ağacın əkilməsi nəzərdə tutulur.
Şəki Bələdiyyəsinin iclası qeyd edir ki, yaz-yay mövsümi ilə əlaqədar görülmüş işlərlə yanaşı hələ şəhərdə görüləsi işlər də çoXdur.

Bütün yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq Şəki Bələdiyyəsi şəhərin yaz-yaya mövsümünə hazırlığın vəziyyəti haqqında məsələni dinləyib müzakirə edərək

qərara alır:

1. Şəhərdə yaz-yay mövsümünə hazırlıqla əlaqədar görülən işlərin vəziyyəti haqqında Şəki Bələdiyyəsi sədrinin müavini N.T.Məmmədovun arayışı nəzərə alınsın.
2. Şəki Bələdiyyəsinin sədri müavini N.T.Məmmədova tapşırılsın ki, şəhərin yaz-yay mövsümünə hazırlığı ilə əlaqədar görülən işlərin tezləşdirilməsi və səmərəliliyinin artırılması üçün bu işə məsul təşkilatlarla əlaqəni gücləndirməklə hazırlıq işlərinin keyfiyyətlə başa çatdırılmasını təmin etsin.
3. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini G.M.Salamovaya həvalə edilsin.

Layihə

Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərinin 98-ci kvartalında yerləşən, hər biri 0,06 ha olan 2 ədəd, 95-ci kvartalında Abdulhəmidov Elnur Izzət oğlunun istifadə etdiyi 0,06 ha, F.Abdurahmanov küçəsi, 37 saylı ünvanda Davudov Vüqar Fikrət oğlunun istifadə etdiyi 0,06 ha torpaq sahələrinin fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə, və Süleymanov Rasim Asim oğlunun M.Ə.Rəsulzadə prospekti, 2a saylı ünvanda qərarsız inşa etdiyi evin yerləşdiyi 0,04 ha torpaq sahəsinin
satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçülərinin (kadastrı) hazırlanması üçün Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə,
həmin torpaqlar üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması üçün Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri
Dölət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin
Şəki Ərazi Idarəsinə müraciət edilməsi haqqında

G.M.Salamova, C.M.Musayev, Ə.Bəşirov

Hazırda Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin 98-ci kvartalında yerləşən, hər biri 0,06 ha olan 2 ədəd, 95-ci kvartalında Abdulhəmidov Elnur Izzət oğlunun istifadə etdiyi 0,06 ha, F.Abdurahmanov küçəsi, 37 saylı ünvanda Davudov Vüqar Fikrət oğlunun istifadə etdiyi 0,06 ha torpaq sahələrinin fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə və Süleymanov Rasim Asim oğlunun M.Ə.Rəsulzadə prospekti, 2a saylı ünvanda qərarsız inşa etdiyi evin yerləşdiyi 0,04 ha torpaq sahəsinin satışa çıXarılması məqsədəmüvafiqdir. Həmin torpaq sahələrinin satışa çıXarılması üçün şəhərin baş memarı tərəfindən razılıq məktubları verilmişdir. Lakin qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə əsasən qeyd edilən torpaq sahələrinin satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçüləri (kadastrı) Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki rayon şöbəsi tərəfindən işlənib hazırlanmalı və həmin torpaq sahələri üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqları Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dölət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi idarəsində qeydiyyata alınmalıdır.

Şəki Bələdiyyəsi yuXarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq

Qərara alır:

7. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin 98-ci kvartalında yerləşən, hər biri 0,06 ha olan 2 ədəd, 95-ci kvartalında Abdulhəmidov Elnur Izzət oğlunun istifadə etdiyi 0,06 ha, F.Abdurahmanov küçəsi, 37 saylı ünvanda Davudov Vüqar Fikrət oğlunun istifadə etdiyi 0,06 ha torpaq sahələrinin fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə və Süleymanov Rasim Asim oğlunun M.Ə.Rəsulzadə prospekti, 2a saylı ünvanda qərarsız inşa etdiyi evin yerləşdiyi 0,04 ha torpaq sahəsinin satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçülərinin (kadastrı) hazırlanması üçün Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə, həmin torpaqlar üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması üçün Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dölət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsinə müraciət edilməsi barədə Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini G.M.Salamovanın verdiyi məlumat nəzərə alınsın.
8. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin 98-ci kvartalında yerləşən, hər biri 0,06 ha olan 2 ədəd, 95-ci kvartalında Abdulhəmidov Elnur Izzət oğlunun istifadə etdiyi 0,06 ha, F.Abdurahmanov küçəsi, 37 saylı ünvanda Davudov Vüqar Fikrət oğlunun istifadə etdiyi 0,06 ha torpaq sahələrinin fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə və Süleymanov Rasim Asim oğlunun M.Ə.Rəsulzadə prospekti, 2a saylı ünvanda qərarsız inşa etdiyi evin yerləşdiyi 0,04 ha torpaq sahəsinin satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçülərinin (kadastrı) hazırlanması Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsindən Xahiş edilsin.
9. Daşınmaz Əmlakın Dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq həmin torpaqlar üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınmasından ötrü Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsindən Xahiş edilsin.
10. Qərardan çıXarışın Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə və Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki ərazi idarəsinə göndərilməsi ümumi və kadrlar şöbəsinin rəisi S.A.Abdullayevaya tapşırılsın.
11. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsinin sədrinin birinci müavini G.M.Salamovaya həvalə edilsin.


Layihə

Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin 95-ci kvartalında Məmmədov Fuad Ehtibar oğlunun istifadə etdiyi 0,06 ha
torpaq sahələrinin fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə və
Aslanov Eyvaz Məmməd oğlunun Bağbanlar küçəsi,
46 saylı ünvanda qərardan əlavə istifadə etdiyi 0,0165 ha
həyətyanı torpaq sahəsinin satışa çıXarılmasından ötrü
plan və ölçülərinin hazırlanması üçün Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə, həmin torpaqlar
üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququnun
qeydiyyata alınması üçün Azərbaycan Respublikası
Əmlak Məsələləri Dölət Komitəsinin yanında
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin
Şəki Ərazi Idarəsinə müraciət edilməsi haqqında

G.M.Salamova, C.M.Musayev, Ə.I.Bəşirov

Şəki şəhər sakini Məmmədov Fuad Ehtibar oğlu şəhərin 95-ci kvrtalında istifadə etdiyi 0,06 ha bələdiyyəyə məXsus torpaq sahəsinin fərdi yaşayış evi tikintisi üçün və Aslanov Eyvaz Məmməd oğlu Bağbanlar küçəsi, 46 saylı ünvanda qərardan əlavə istifadə etdiyi 0,0165 ha bələdiyyəyə məXsus torpaq sahəsinin mülkiyyətinə satılmasına köməklik göstərilməsi barədə Şəki Bələdiyyəsinə ərizə ilə müraciət etmişlər. Həmin torpaq sahələrinin satışa çıXarılması məqsədəmüvafiqdir. Qeyd edilən torpaq sahələrinin satılması üçün şəhərin baş memarı tərəfindən müvafiq razılıq məktubları verilmişdir. Lakin qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə əsasən həmin torpaq sahələrinin satışa çıXarılması üçün Dövlət Torpaq Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki Rayon şöbəsi tərəfindən plan və ölçüləri işlənib hazırlanmalı və qeyd edilən torpaq sahələri üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqları Daşınmaz Əmlakən Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi idarəsində qeydiyyata alınmalıdır.
Şəki Bələdiyyəsi yuXarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq

Qərara alır:

12. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin 95-ci kvartalında Məmmədov Fuad Ehtibar oğlunun istifadə etdiyi 0,06 ha torpaq sahəsinin fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə, Aslanov Eyvaz Məmməd oğlunun Bağbanlar küçəsi, 46 saylı ünvanda qərardan əlavə istifadə etdiyi 0,0165 ha torpaq sahəsinin satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçüsünün hazırlanması üçün Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki rayon şöbəsinə, həmin torpaqlar üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınması üçün Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dölət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsinə müraciət edilməsi barədə Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini G.M.Salamovanın verdiyi məlumat nəzərə alınsın.
13. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin 95-ci kvartalında Məmmədov Fuad Ehtibar oğlunun istifadə etdiyi 0,06 ha torpaq sahəsinin fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə, Aslanov Eyvaz Məmməd oğlunun Bağbanlar küçəsi, 46 saylı ünvanda qərardan əlavə istifadə etdiyi 0,0165 ha torpaq sahəsinin satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçüsünün hazırlanması Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsindən Xahiş edilsin.
14. Həmin torpaq sahələri üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsindən Xahiş edilsin.
15. Qərardan çıXarışın Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə və Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki ərazi idarəsinə göndərilməsi ümumi və kadrlar şöbəsinin rəisi S.A.Abdullayevaya tapşırılsın.
16. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsinin sədrinin birinci müavini G.M.Salamovaya həvalə edilsin.


Layihə

Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin 20 Yanvar küçəsinin qərbində yerləşən 0,0073 ha, M.Ə.Rəsulzadə prospektinin şərqində yerləşən 0,00691 ha, M.Ə.Rəsulzadə prospekti ilə A.Cuma küçəsinin kəsişdiyi ərazidə yerləşən 0,009 ha, S.Mümtaz küçəsinin şərqində yerləşən 0,0054 ha torpaq sahələrinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə hərrac qaydasında satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçülərinin hazırlanması üçün Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə, həmin torpaqlar üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması
üçün Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri
Dölət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın
Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsinə
müraciət edilməsi haqqında

G.M.Salamova, C.M.Musayev, Ə.Bəşirov

Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin 20 Yanvar küçəsinin qərbində yerləşən 0,0073 ha, M.Ə.Rəsulzadə prospektinin şərqində yerləşən 0,00691 ha, M.Ə.Rəsulzadə prospekti ilə A.Cuma küçəsinin kəsişdiyi ərazidə yerləşən 0,009 ha, S.Mümtaz küçəsinin şərqində yerləşən 0,0054 ha torpaq sahələrinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə hərrac qaydasında satışa çıXarılması məqsədəmüvafiqdir. Qeyd edilən torpaq sahələri ilə əlaqədar şəhərin baş memarı tərəfindən müvafiq rəy verilmişdir.
Qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə əsasən həmin torpaq sahələrinin hərrac qaydasında satışa çıXarılması üçün Dövlət Torpaq Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki Rayon şöbəsi tərəfindən plan və ölçüləri işlənib hazırlanmalı və qeyd edilən torpaq sahələri üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqları Daşınmaz Əmlakən Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi idarəsində qeydiyyata alınmalıdır.
Şəki Bələdiyyəsi yuXarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq

Qərara alır:

17. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin 20 Yanvar küçəsinin qərbində yerləşən 0,0073 ha, M.Ə.Rəsulzadə prospektinin şərqində yerləşən 0,00691 ha, M.Ə.Rəsulzadə prospekti ilə A.Cuma küçəsinin kəsişdiyi ərazidə yerləşən 0,009 ha, S.Mümtaz küçəsinin şərqində yerləşən 0,0054 ha torpaq sahələrinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə hərrac qaydasında satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçülərinin hazırlanması üçün Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki rayon şöbəsinə, həmin torpaqlar üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatının alınması üçün Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dölət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsinə müraciət edilməsi barədə Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini G.M.Salamovanın verdiyi məlumat nəzərə alınsın.
18. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin 20 Yanvar küçəsinin qərbində yerləşən 0,0073 ha, M.Ə.Rəsulzadə prospektinin şərqində yerləşən 0,00691 ha, M.Ə.Rəsulzadə prospekti ilə A.Cuma küçəsinin kəsişdiyi ərazidə yerləşən 0,009 ha, S.Mümtaz küçəsinin şərqində yerləşən 0,0054 ha torpaq sahələrinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə hərrac qaydasında satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçülərinin hazırlanması Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsindən Xahiş edilsin.
19. Həmin torpaq sahələri üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsindən Xahiş edilsin.
20. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin 20 Yanvar küçəsinin qərbində yerləşən 0,0073 ha, M.Ə.Rəsulzadə prospektinin şərqində yerləşən 0,00691 ha, M.Ə.Rəsulzadə prospekti ilə A.Cuma küçəsinin kəsişdiyi ərazidə yerləşən 0,009 ha, S.Mümtaz küçəsinin şərqində yerləşən 0,0054 ha torpaq sahələrinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə qüvvədə olan qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada hərraca çıXarılsın.
21. Qərardan çıXarışın Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə və Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki ərazi idarəsinə göndərilməsi ümumi və kadrlar şöbəsinin rəisi S.A.Abdullayevaya tapşırılsın.
22. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsinin sədrinin birinci müavini G.M.Salamovaya həvalə edilsin.


Layihə

Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyətində olan, şəhərin 104-cü
kvartalında yerləşən 20,81 ha torpaq sahəsinin fərdi
yaşayış evi tikintisi üçün satışa çıXarılmasından
ötrü hər biri 0,06 və 0,03 ha olmaqla plan və
ölçülərin (kadastrı) işlənib hazırlanması üçün
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin
Şəki şöbəsinə müraciət edilməsi haqqında

G.M.Salamova, C.M.Musayev, Ə.Bəşirov

Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyətində olan, şəhərin 104-cü kvartalında yerləşən 20,81 ha torpaq sahəsinin fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə vətəndaşların mülkiyyətinə satılması nəzərdə tutulmuşdur. Həmin torpaq sahələri üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqları Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsində qeydiyyata alınmışdır. Qeyd edilən torpaq sahəsinin satışa çıXarılması üçün hər biri 0,06 ha və 0,03 ha olmaqla plan və ölçüləri Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki Rayon Şöbəsi tərəfindən işlənib hazırlanmalıdır.
Şəki Bələdiyyəsi yuXarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq

Qərara alır:

23. Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyətində olan, şəhərin 104-cü kvartalında yerləşən 20,81 ha torpaq sahəsinin fərdi yaşayış evi tikintisi üçün satışa çıXarılmasından ötrü hər biri 0,06 ha və 0,03 ha olmaqla plan və ölçülərinin (kadastrı) işlənib hazırlanması Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki rayon şöbəsinə müraciət edilməsi barədə Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini G.M.Salamovanın verdiyi məlumat nəzərə alınsın.
24. Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyətində olan, şəhərin 104-cü kvartalında yerləşən 20,81 ha torpaq sahəsinin fərdi yaşayış evi tikintisi üçün satışa çıXarılmasından ötrü hər biri 0,06 ha və 0,03 ha olmaqla plan və ölçülərinin (kadastrı) işlənib hazırlanması Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsindən Xahiş edilsin.
25. Qərardan çıXarışın Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə göndərilməsi ümumi və kadrlar şöbəsinin rəisi S.A.Abdullayevaya tapşırılsın.
26. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsinin sədrinin birinci müavini G.M.Salamovaya həvalə edilsin.

Layihə

Şəki Bələdiyyəsi ərazisində yerləşdirilən müXtəlif təşkilatlara aid reklam qurğularından icarə haqqının, mehmanXana, hotellərdən və avtomobil dayanacaqlarından yığılan rüsumun
vəziyyəti haqqında

G.M.Salamova, A.Ə.Hacıyev

Şəki Bələdiyyəsi öz fəaliyyəti dövründə bələdiyyə ərazisində yeni reklam qurğularının yerləşdirilməsi və mövcud reklamlara görə icarə haqqının yığılması istiqamətində konkret tədbirlər həyata keçirmişdir.
2010-cu il üçün 5000 manat reklam üzrə icarə haqqı yığılması proqnozlaşdırılmışdır. 5 ay ərzində 2100 manata qarşı 3906 manat reklam üzrə icarə haqqı yığılaraq bələdiyyə büdcəsinə köçürülmüşdür.
Halı-hazırda müraciətlər əsasında yeni reklam şitlərinin qoyulması üçün yerlər seçilib, müəyyənləşdirilir.
Bundan sonra da yeni reklam şitlərinin qoyulması üçün müəssisə və təşkilatların Şəkiyə cəlb olunması sahəsində səyimizi daha da artıracağıq.
2010-cu il üçün Şəki Bələdiyyəsi ərazisində yerləşən mehmanXana, hotellərdən və avtomobil dayanacaqlarından 2000 manat rüsum yığılması proqnozlaşdırılmışdır.
Bu ilin 5 ayı ərzində 564 manat rüsum yığılaraq bələdiyyə büdcəsinə köçürülmüşdür.
Xatırladım ki, mehmanXana və hotellərdən yığılan rüsum mövsümi Xarakter daşıdığından, yay ayları ərzində illik proqnoza əməl olunacaqdır.
Şəki Bələdiyyəsi müXtəlif təşkilatlara məXsus reklam üzrə qurğularından icarə haqqının, mehmanXana, hotellərdən və avtomobil dayanacaqlarından yığılan rüsumun yığılması vəziyyətini dinləyib, müzakirə edərək

qərara alır:

1. Reklam qurğularından icarə haqqının, mehmanXana, hotellərdən və avtomobil dayanacaqlarından yığılan rüsumun yığılması vəziyyəti haqqında reklam üzrə mütəXəssis Aydın Əsabəli oğlu Hacıyevin məlumatı nəzərə alınsın.
2. Reklam qurğularından icarə haqqının, mehmanXana, hotellərdən və avtomobil dayanacaqlarından yığılan rüsumun yığılması istiqamətində Şəki Bələdiyyəsinin müəyyən işlər gördüyü qeyd edilsin.
3. Bələdiyyənin reklam üzrə mütəXəssisi A.Ə.Hacıyevdən tələb edilsin ki, bu sahədə yol verilən nöqsan və çıtışmazlıqların aradan qaldırılmasını, proqnoz göstəricilərinin artıqlaması ilə yerinə yetirilməsini təmin etsin.
4. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini Xanım G.M.Salamovaya havalə edilsin.


Layihə

Şəki Bələdiyyəsinin rəhbərliyi ilə bələdiyyələrin ilk həmkarlar təşkilatı arasında bağlanmış kollektiv müqavilənin təsdiqi haqqında

F.N.Cəfərov, Ş.R.Quliyev

15 mart 2010-cu il tariXdə bir tərəfdən Şəki Bələdiyyəsinin sədri cənab F.N.Cəfərovun simasında Əmək Məcəlləsinə və Bələdiyyə qulluğu haqqında Qanuna əsaslanaraq bir tərəfdən Şəki Bələdiyyəsinin ilk həmkarlar təşkilatının sədri Ş.R.Quliyev simasında, Həmkarlar Ittifaqı haqqında Qanununa və Bələdiyyə Işçilərinin Həmkarlar Ittifaqı nın nizamnaməsinə əsaslanaraq kollektiv müqavilənin 1.1 maddəsinə əsasən kollektiv müqavilə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə, Həmkarlar Ittifaqı haqqında Qanununa və Əmək Münasibətləri sahəsində digər qanunvericilik aktlarına müvafiq olaraq bağlanmışdır. Kollektiv müqavilənin şərtləri 17 maddədən ibarət yazılaraq hər iki tərəfdən imzalanmış və möhürlə təsdiq edilmişdir.
Kollektiv müqavilə 3 (üç) il müddətinə, yəni 01.04.2010-cu ildən 01.04.2013-cü il üçün bağlanmışdır. (Müqavilənin surəti layihəyə əlavə olunu).

Şəki Bələdiyyəsinin iclası

qərara alır:

1. Şəki Bələdiyyəsinin sədri ilə ilk həmkarlar ittifaqı təşkilatı arasında bağlanmış kollektiv müqavilənin təsdiqi haqqında Şəki Bələdiyyəsinin ilk həmkarlar təşkilatının sədri Ş.R.Quliyevin məlumatı nəzərə alınsın.
2. Şəki Bələdiyyəsinin sədri F.N.Cəfərovla, Şəki Bələdiyyəsinin ilk Həmkarlar Təşkilatının sədri Ş.R.Quliyevin simasında 01.04.2010-cu il tariXindən 01.04.2013-cü il tariXədək olan müddət üçün bağlanmış kollektiv müqavilə təsdiq edilsin.
3. Kollektiv müqavilə 3 (üç) nüsXədən ibarət yazılsın, bir nüsXəsi Azərbaycan Bələdiyyə Işçiləri Həmkarlar Ittifaqı Respublika Komitəsinə, bir nüsXəsi Bələdiyyə Işçiləri Həmkarlar Ittifaqı Şəki Rayon Komitəsinə, bir nüsXəsi Şəki Bələdiyyəsinin ilk həmkarlar ittifaqına təqdim edilsin.
4. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsinin ilk həmkarlar ittifaqı təşkilatının sədri Ş.R.Quliyevə həvalə edilsin.


Layihə

Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin Dodu ərazisində, M.Ə.Rəsulzadə prospektində yerləşən 0,0068 ha torpaq
sahəsinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə
hərrac qaydasında satışa çıXarılması və S.Rəhman küçəsində yerləşən Nəcəfov Vahid Cəbrayıl oğluna məXsus mağazanın
0,0033 ha tikintialtı torpaq sahəsinin satılmasından ötrü
plan və ölçülərinin hazırlanması üçün Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə, həmin torpaqlar
üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququnun
qeydiyyata alınması üçün Azərbaycan Respublikası
Əmlak Məsələləri Dölət Komitəsinin yanında
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin
Şəki Ərazi Idarəsinə müraciət edilməsi haqqında

G.M.Salamova, C.M.Musayev, Ə.I.Bəşirov

Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin Dodu ərazisində, M.Ə.Rəsulzadə prospektində yerləşən 0,0068 ha torpaq sahəsinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün hərrac qaydasında satışa çıXarılması məqsədəmüvafiqdir. Həmçinin Şəki şəhər sakini Nəcəfov Vahid Cəbrayıl oğlu ərizə ilə müraciət edərək S.Rəhman küçəsində yerləşən, icarə qaydasında ayrılmış torpaq sahəsində inşa etdiyi mağazanın tikintialtı torpaq sahəsinin mülkiyyətinə satılmasını Xahiş etmişdir. Qeyd edilən məsələlərlə əlaqədar şəhərin baş memarı tərəfindən müvafiq razılıq məktubları verilmişdir. Lakin torpaq sahəsinin satışa çıXarılması üçün qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə əsasən plan və ölçüsü (kadastrı) Dövlət Torpaq Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki Rayon şöbəsi tərəfindən işlənib sazırlanmalı və həmin torpaq sahələri üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqları Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi idarəsində qeydiyyata alınmalıdır.
Şəki Bələdiyyəsi yuXarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq

Qərara alır:

27. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin Dodu ərazisində, M.Ə.Rəsulzadə prospektində yerləşən 0,0068 ha torpaq sahəsinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün hərrac qaydasında satışa çıXarılması və S.Rəhman küçəsində yerləşən Nəcəfov Vahid Cəbrayıl oğluna məXsus mağazanın 0,0033 ha tikintialtı torpaq sahəsinin satılmasından ötrü plan və ölçüsünün hazırlanması üçün Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki rayon şöbəsinə, həmin torpaqlar üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınması üçün Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dölət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsinə müraciət edilməsi barədə Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini G.M.Salamovanın verdiyi məlumat nəzərə alınsın.
28. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin Dodu ərazisində, M.Ə.Rəsulzadə prospektində yerləşən 0,0068 ha torpaq sahəsinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün hərrac qaydasında satışa çıXarılması və S.Rəhman küçəsində yerləşən Nəcəfov Vahid Cəbrayıl oğluna məXsus mağazanın 0,0033 ha tikintialtı torpaq sahəsinin satılmasından ötrü plan və ölçüsünün hazırlanması Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsindən Xahiş edilsin.
29. Həmin torpaq sahələri üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsindən Xahiş edilsin.
30. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin Dodu ərazisində, M.Ə.Rəsulzadə prospektində yerləşən 0,0068 ha torpaq sahəsinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün hərrac qaydasında satışa çıXarılması və S.Rəhman küçəsində yerləşən Nəcəfov Vahid Cəbrayıl oğluna məXsus mağazanın 0,0033 ha tikintialtı torpaq sahələrinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə qüvvədə olan qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada satışa çıXarılması təmin edilsin.
31. Qərardan çıXarışın Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə və Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki ərazi idarəsinə göndərilməsi ümumi və kadrlar şöbəsinin rəisi S.A.Abdullayevaya tapşırılsın.
32. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsinin sədrinin birinci müavini G.M.Salamovaya həvalə edilsin.Layihə

Şəki Bələdiyyəsində vətəndaşların ərizə və
şikayətlərinə baXılması vəziyyəti
haqqında

F.N.Cəfərov, S.A.Abdullayeva

Şəki Bələdiyyəsi qeyd edir ki, vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baXılması, şifahi müraciətlərinin dinlənilməsi bu gün də öz aktuallığını saXlayır. Vətəndaşların yerli özünüidarə orqanlarına müraciət etməsi onların yerli özünüidarənin həyata keçirməsində iştirakının formalarından biridir və insan-vətəndaş hüquqlarının qorunmasında, vətəndaşların iradəsini ifadə etməsində mühüm vasitədir. Ərizə və şikayətlər bələdiyyə ərazisində yaşayan vətəndaşların maddi durumundan, sosial vəziyyətindən Xəbər verir. Ona görə Şəki Bələdiyyəsi möhtərəm Prezidentimizin bu sahədə imzaladığı sərəncamları, Bələdiyyələrlə Iş Mərkəzinin hazırladığı metodik tövsiyyələri əldə rəhbər tutaraq ərizə və şikayətlərlə işin getdikcə daha da təkmilləşdirilməsinə səy göstərir. Belə ki, vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə, şifahi müracitlərinə baXılması hər il Şəki Bələdiyyəsinin iclasında müzakirə edilir və müvafiq qərarlar qəbul edilir. Bundan başqa icra aparatının hər həftə keçirilən operativ müşavirəsində bu sahədə vəziyyət dinlənilir və lazımi göstəriş və tövsiyyələr verilir.
Şəki Bələdiyyəsinin iclası qeyd edir ki, 2010-cu ilin beş ayı ərzində bələdiyyəyə 241 ərizə daXıl olmuşdur. Ərizələr vaXtında qeydiyyata alınmış və icra üçün ünvanlara çatdırılmışdır. Ərizə və şikayətlərin təhlili göstərir ki, vətəndaşlar öz çoXsaylı problemləri ilə bələdiyyəyə üz tuturlar.
Müddət ərzində daXil olan ərizələrin 10-u kollektiv ərizələrdir. ÇeXov, Ə.Cəfərov, R.AXundov, S.Rəhman küçələrinin bir qrup sakinləri yaşadıqları küçənin asfaltlaşdırılmasını, L.Abdullayev küçəsinin sakinləri nəqliyyat Xidmətinin yaXşılaşdırılmasını, Yunuslar küçəsinin sakinləri yaşadıqları küçənin gecə işıqlandırılmasının təşkilini, B.Sərdarov, M.Əliyev, V.Səlimov küçələrinin sakinləri sel sularının yığışdırılmasını Xahiş edir, bu haqda öz təkliflərini bildirirlər. Məişət tullantılarının daşınması, ağacların kəsilməsi və yaXud aqroteXniki qaydada budanmasına aid olan kollektiv ərizələr də daXil olur.
Ümumiyyətlə 2010-cu ilin beş ayı ərzində bələdiyyəyə daXil olan 241 ərizənin 6-sı maddi yardım verilməsinə, 173-ü fərdi mənzil tikintisi üçün torpaq sahəsi ayrılmasına, 13-ü mağaza, seX, digər ticarət obyekti, qaraj və s.tikintisi üçün torpaq sahəsi ayrılmasına, 20-si əvvəllər istifadə etdiyi torpaq sahəsinin mülkiyyətinə satılmasına, 29-u yuXarıda qeyd etdiyim kimi küçələrin təmirinə, ağacların kəsilməsinə, budanmasına və sair məsələlərə aid olmuşdur. Bələdiyyə üzvlərinə məlum səbəbdən vəsait olmadığına görə maddi yardım verilməsi ilə əlaqədar ərizələrə əsaslandırılmış cavablar verilmiş, lakin köməklik göstərilməmişdir.
Torpaq sahəsi ayrılması ilə əlaqədar 105 ərizə icraya yönəldilmişdir. Onlardan 48-nə torpaq sahəsi ayrılması haqqında qərar verilmişdir. 57 ərizə hazırda icra olunmaqdadır.
Bir sıra ərizələrin həlli ilə əlaqədar işıqlandırma idarəsinə, Kommunal Təsərrüfatı Istehsalat Birliyinə, Gigiyena və Epidemioligiya Mərkəzinə, Şəki-Sərnişin ATSC-nə rəsmi müraciətlər edilmiş, cavablar alınmışdır.
DaXil olan ərizələrin vaXtında və obyektiv həll edilməsi müntəzəm nəzarətdə saXlanılır.
Müddət ərzində ərizələrin 95-i və ya 41,1 faizi 5 gün, 46-sı və ya 20,3 faizi 10 gün, 34-ü və ya 14,3 faizi 15 gün, 30-u və ya 13,1 faizi 20 gündə həll olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin göstərişlərini, Bələdiyyələrlə Iş Mərkəzinin tövsiyyələrini əsas tutaraq Şəki Bələdiyyəsi vətəndaşların qəbulunu, şifahi müraciətlərinin dinlənilməsini daha da yaXşılaşdırmağa səy göstərir, bu istiqamətdə müəyyən tədbirlər həyata kençirir.
Bələdiyyə sədri və sədrin müavinləri üçün konkret qəbul günləri müəyyənləşdirilmişdir. 5 ayda 117 nəfər qəbul edilmişdir. Bütün müraciətlər diqqətlə dinlənilir və bələdiyyənin imkanları daXilində köməklik göstərilir. Həmçinin vətəndaşların bələdiyyə üzvləri tərəfindən də qəbulu təşkil edilmiş, qəbul günləri haqqında Şəki Bələdiyyəsi qəzetində məlumat verilmiş və qəbul üçün müvafiq şərait yaradılmışdır.
5 ayda Şəki Bələdiyyəsinə ayrı-ayrı idarə, müəssisə və təşkilatlardan 198 məktub daXil olmuşdur. Məktublar vaXtında qeydiyyata alınmış və icraçılara çatdırılmışdır.
Ərizə və şifahi müraciətlərin təhlili göstərir ki, şəhər sakinlərinin fərdi mənzil tikintisi üçün torpaq sahələrinin ayrılmasına daha çoX ehtiyacları vardır. Yaşadıqları ərazinin abadlaşdırılması, ailə vəziyyəti ilə əlaqədar maddi yardım göstərilməsi haqqında da müraciət edənlər çoXdur. Lakin belə müraciətlərin hər birini müsbət həll etmək bələdiyyənin imkanları Xaricindədir. Bu baXımdan hər bir vətəndaşa əsaslandırılmış cavab verilməsinə, ətraflı izahat işi aparılmasına maksimum səy göstərilmişdir.
Şəki Bələdiyyəsi bundan sonra da vətəndaşların ərizə və şikayətlərinin, şifahi müraciətlərinin həlli ilə əlaqədar aparılan işin forma və metodlarının daha da təkmilləşdirilməsinə, bu sahədə bələdiyyə üzvlərinin və bələdiyyə qulluqçularının fəaliyyətinin canlandırılmasına çalışacaqdır.

Şəki Bələdiyyəsi vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə, şifahi müraciətlərinə baXılması vəziyyətini dinləyib müzakirə edərəkQərara alır:

1. Şəki Bələdiyyəsində vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə, şifahi müraciətlərinə baXılması vəziyyəti haqqında ümumi və kadrlar şöbəsinin rəisi S.A.Abdullayevanın məlumatı nəzərə alınsın.
2. Şəki Bələdiyyəsində vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə, şifahi müraciətlərinə baXılması sahəsində müəyyən işlər görüldüyü qeyd edilsin.
3. Vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə, şifahi müraciətlərinə baXılması ilə əlaqədar mövcud qanunvericiliyin tələblərinə bundan sonra da əməl edilməsi, bu işin forma və metodlarının getdikcə təkmilləşdirilməsi hər bir bələdiyyə üzvü və bələdiyyə qulluqçularının vacib vəzifəsi hesab edilsin.
4. Ərizə və şikayətlərin, şifahi müraciətlərin həllində ədalətli və obyektiv olmaq, bu sahədə süründürməçiliyə yol verməmək hər bir bələdiyyə üzvü və bələdiyyə qulluqçusundan qətiyyətlə tələb edilsin.
5. Ümumi və kadrlar şöbəsinin rəisi S.A.Abdullayevaya tapşırılsın ki, ərizə və şikayətlərin vaXtında qeydiyyata götürülməsi və ünvanına çatdırılmasını təmin etsin, ərizə və şikayətlərə baXılması vəziyyəti haqqında müntəzəm olaraq ümumiləşdirmələr aparsın və aparatın operativ müşavirələrində məlumat versin.Layihə

Şəki Bələdiyyəsinə məxsus olan, Sarabski küçəsinin şərqində, Güyümlər adlanan ərazidə yerləşən 0,003 ha torpaq sahəsinin 1 saylı poçt şöbəsi tikmək məqsədilə hərrac qaydasında satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçüsünün hazırlanması üçün Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə və
Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata
Alınması üçün Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dölət Komitəsinin yanında Daşınmaz
Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi
Idarəsinə müraciət edilməsi haqqında

G.M.Salamova, C.M.Musayev, Ə.Bəşirov

Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin Şəki Regional Poçt Filialı Şəki Bələdiyyəsinə 15.02.2010-cu il tariXli, 87 saylı məktubla müraciət edərək şəhərin Güyümlər adlanan ərazisindən müasir tələblərə uyğun 1 saylı poçt şöbəsi tikmək məqsədilə 0,003 ha torpaq sahəsi ayrılmasını Xahiş etmişdir. Qeyd edilən məqsəd üçün Sarabski küçəsinin şərqindən 0,003 ha torpaq sahəsi ayrılmasına şəhərin baş memarı tərəfindən müvafiq rəy verilmişdir.
Lakin qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə əsasən həmin torpaq sahəsinin mülkiyyətə verilməsi üçün hərraca çıXarılmalıdır. Bunun üçün qeyd edilən torpaq sahəsinin plan və ölçüləri Dövlət Torpaq Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki Rayon şöbəsi tərəfindən hazırlanmalı və həmin torpaq sahəsi üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqları Daşınmaz Əmlakən Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi idarəsində qeydiyyata alınmalıdır.
Şəki Bələdiyyəsi yuXarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq

Qərara alır:

33. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, Sarabski küçəsinin şərqində, Güyümlər adlanan ərazidə yerləşən 0,003 ha torpaq sahəsinin 1 saylı poçt şöbəsi tikmək məqsədilə hərrac qaydasında satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçüsünün hazırlanması üçün Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki rayon şöbəsinə və həmi torpaq sahəsi üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınması üçün Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dölət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsinə müraciət edilməsi barədə Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini G.M.Salamovanın verdiyi məlumat nəzərə alınsın.
34. Sarabski küçəsinin şərqində, Güyümlər adlanan ərazidə yerləşən 0,003 ha torpaq sahəsinin 1 saylı poçt şöbəsi tikmək məqsədilə hərrac qaydasında satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçülərinin hazırlanması Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsindən Xahiş edilsin.
35. Həmin torpaq sahəsi üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsindən Xahiş edilsin.
36. Sarabski küçəsinin şərqində, Güyümlər adlanan ərazidə yerləşən 0,003 ha torpaq sahəsi 1 saylı poçt şöbəsi tikmək məqsədilə qüvvədə olan qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada hərraca çıXarılsın.
37. Qərardan çıXarışın Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə və Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki ərazi idarəsinə göndərilməsi ümumi və kadrlar şöbəsinin rəisi S.A.Abdullayevaya tapşırılsın.
38. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsinin sədrinin birinci müavini G.M.Salamovaya həvalə edilsin.


Layihə

Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 28 iyul 2007-ci il tariXli
2292 saylı sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Fəaliyyət
Planına uyğun olaraq Şəki Bələdiyyəsi tərəfindən
görülmüş işlər haqqında

F.N.Cəfərov, G.M.Salamova, N.T.Məmmədov

Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyul 2007-ci il tariXli, 2292 saylı sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Fəaliyyət Planına uyğun olaraq, Bələdiyyələrlə Iş Mərkəzi tərəfindən Şəffaflığın təmin edilməsi barədə tövsiyyə, Bələdiyyə qulluğuna qəbul üçün namizədlərlə müsahibənin keçirilməsi Qaydaları, Yerli özünüidarə orqanlarının illik hesabatlarının nümunəvi forması kimi metodik vəsaitlər Şəki Bələdiyyəsinin fəaliyyətində əldə rəhbər tutulur.
Belə ki, Şəki Bələdiyyəsində əhali arasında ictimai rəyin öyrənilməsi, bələdiyyənin fəaliyyətində şəffaflığın, aşkarlığın və bələdiyyə üzvlərinin vətəndaşlarla yaXından təmasda olmasının təmin edilməsi məqsədilə mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi yaradılmış, Şəki Bələdiyyəsi qəzeti təsis edilmişdir.
Hər bir bələdiyyə üzvünün qəbul günləri müəyyənləşdirilmişdir. Qəbul günləri sırf rəmzi Xarakter daşıyır. Əslində bələdiyyədə vətəndaşlar hər gün qəbul edilirlər.
Bələdiyyə əhali qarşısında vaXtaşırı hesabatlar verir, görülən işlər qəzet vasitəsilə seçicilərə çatdırılır.
Şəki Bələdiyyəsi öz fəaliyyəti barədə mütəmadi olaraq həm də özünün WEB səhifəsində Internet istifadəçilərinə məlumatlar verir. Eyni zamanda Şəki Bələdiyyəsinə məXsus ödənişli /http:Sheki.belediyye.name və ödənişsiz
8http: şheki-municipality.narod.ru/ ilə http:/belediyye.io.ua/ Internet saytlarında Bələdiyyəyə sözüm var və Forum bölmələri yaradılıb fəaliyyət göstərir ki, hər bir internetdən istifadə edən soydaşımız öz ürək sözlərini, suallarını, irad və təkliflərini həmin bölmələr vasitəsi ilə bələdiyyə rəhbərliyinə çatdırmaq və operativ surətdə cavab almaq imkanına malikdir.
Azərbaycanda hər il keçirilən Yerli Demokratiya Həftəsi bələdiyyələrin ictimaiyyətlə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsinə, onların fəaliyyətində demokratik prinsiplərin inkişaf etdirilməsinə təkan vermişdir.
Demokratiya həftəsi çərçivəsində tədbirlər planına əsasən Şəki Bələdiyyəsi də həftənin səmərəli keçməsi üçün fəallıq göstərmişdir.
Bələdiyyə poçtu, Qaynar Xətt telefonu və Məlumat güşəsi təşkil edilmiş, əhalinin sıX məskunlaşdığı yerlərdə təşviqat materialları yerləşdirilmişdir.
Açıq qapı günləri, Bazar, Topqarağac, Fətəli, ÇələbiXan, Dodu məhəllələrində, Sarıtorpaq, Nakam küçələrində və şəhərin bir çoX yerlərində əhali ilə görüşlər keçirilmişdir.
Keçirilən görüşlərdə irəli sürülən təkliflər ümumiləşdirilmiş və onların icrası əsasən təmin edilmişdir.
Təsadüfü deyildir ki, 27 iyun 2007-ci il tariXdə ölkəmizin paytaXtında keçirilən bələdiyyə sədrlərinin I ümumrespublika və 25 iyun 2008-ci il tariXdə YevlaX şəhərində keçirilən II ümumrespublika toplantılarında Şəki Bələdiyyəsinin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmişdir.
Mötəbər məclislərdə Bələdiyyəmizin fəaliyyətinə verilən bu yüksək qiymət bizi qarşıya qoyulan məsələlərin həlli istiqamətində daha böyük məsuliyyətlə çalışmağa sövq etmişdir.
Qeyd edilənləri nəzərə alaraq Şəki Bələdiyyəsinin iclası

qərara alır:

1. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyul 2007-ci il tariXli, 2292 saylı sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Fəaliyyət Planına uyğun Şəki Bələdiyyəsinin gördüyü işlər barədə sədrin birinci müavini Gülnaz Salamovanın məlumatı nəzərə alınsın.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyul 2007-ci il tariXli 2292 saylı sərəncamı ilə əlaqədar görülən işlərin səmərəliliyinin və keyfiyyətinin daha da artırılması üçün əməli tədbirlər görmək hər bir bələdiyyə üzvü və bələdiyyə qulluqçusunun vacib vəzifəsi hesab edilsin.
3. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini Gülnaz Salamovaya həvalə edilsin.Layihə

Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin 95-ci kvartalında Salamov Azər Səmail oğlunun istifadə etdiyi 0,06 ha, 97-ci kvartalında
Həsənov Ilqar Əhəd oğlunun istifadə etdiyi 0,06 ha, Lətifov Ilham Tofiq oğlunun B.Vahabzadə küçəsində qərardan əlavə istifadə
etdiyi 0,07 ha torpaq sahələrinin fərdi yaşayış evi tikmək
məqsədilə və Qarayeva Təranə Bunyamin qızının Sarabski
küçəsi, 17 saylı ünvanda qərarsız inşa etdiyi evin yerləşdiyi
0,0222 ha torpaq sahəsinin satışa çıXarılmasından ötrü
plan və ölçülərinin hazırlanması üçün Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə, həmin torpaqlar
üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququnun
qeydiyyata alınması üçün Azərbaycan Respublikası
Əmlak Məsələləri Dölət Komitəsinin yanında
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin
Şəki Ərazi Idarəsinə müraciət edilməsi haqqında

G.M.Salamova, C.M.Musayev, Ə.I.Bəşirov

Şəki şəhər sakinləri Salamov Azər Səmail oğlu şəhərin 95-ci kvrtalında istifadə etdiyi 0,06 ha, Həsənov Ilqar Əhəd oğlu 97-ci kvartalında istifadə etdiyi 0,06 ha, Lətifov Əfşan Həbibullah qızı oğlu Lətifov Ilham Tofiq oğlunun B.Vahabzadə küçəsində qərardan əlavə istifadə etdiyi 0,07 ha bələdiyyəyə məXsus torpaq sahələrinin fərdi yaşayış evi tikintisi üçün və Qarayeva Təranə Bünyamin qızı Sarabski küçəsi, 17 saylı ünvanda qərarsız inşa etdiyi evin yerləşdiyi 0,0222 ha torpaq sahəsinin mülkiyyətlərinə satılmasına köməklik göstərilməsi barədə Şəki Bələdiyyəsinə ərizə ilə müraciət etmişlər. Həmin torpaq sahələrinin satışa çıXarılması məqsədəmüvafiqdir. Qeyd edilən torpaq sahələrinin satılması üçün şəhərin baş memarı tərəfindən müvafiq razılıq məktubları verilmişdir. Lakin qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə əsasən həmin torpaq sahələrinin satışa çıXarılması üçün Dövlət Torpaq Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki Rayon şöbəsi tərəfindən plan və ölçüləri işlənib hazırlanmalı və qeyd edilən torpaq sahələri üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqları Daşınmaz Əmlakən Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi idarəsində qeydiyyata alınmalıdır.
Şəki Bələdiyyəsi yuXarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq

Qərara alır:

39. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin 95-ci kvartalında Salamov Azər Səmail oğlunun istifadə etdiyi 0,06 ha, 97-ci kvartalda Həsənov Ilqar Əhəd oğlunun istifadə etdiyi 0,06 ha, Lətifov Ilham Tofiq oğlunun B.Vahabzadə küçəsində qərardan əlavə istifadə etdiyi 0,07 ha torpaq sahələrinin fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə, Qarayeva Təranə Bünyamin qızının Sarabski küçəsi 17 saylı ünvanda qərarsız inşa etdiyi 0,0222 ha torpaq sahəsinin satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçülərinin hazırlanması üçün Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki rayon şöbəsinə, həmin torpaqlar üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınması üçün Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dölət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsinə müraciət edilməsi barədə Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini G.M.Salamovanın verdiyi məlumat nəzərə alınsın.
40. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin 95-ci kvartalında Salamov Azər Səmail oğlunun istifadə etdiyi 0,06 ha, 97-ci kvartalda Həsənov Ilqar Əhəd oğlunun istifadə etdiyi 0,06 ha, Lətifov Ilham Tofiq oğlunun B.Vahabzadə küçəsində qərardan əlavə istifadə etdiyi 0,07 ha torpaq sahələrinin fərdi yaşayış evi tikmək məqsədilə, Qarayeva Təranə Bünyamin qızının Sarabski küçəsi 17 saylı ünvanda qərarsız inşa etdiyi 0,0222 ha torpaq sahəsinin satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçülərinin hazırlanması Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsindən Xahiş edilsin.
41. Həmin torpaq sahələri üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsindən Xahiş edilsin.
42. Qərardan çıXarışın Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə və Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki ərazi idarəsinə göndərilməsi ümumi və kadrlar şöbəsinin rəisi S.A.Abdullayevaya tapşırılsın.
43. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsinin sədrinin birinci müavini G.M.Salamovaya həvalə edilsin.Layihə

Şəki şəhəri, 31-ci rayon, 20 Yanvar küçəsi, ev 56, 15 saylı mənzildə yaşayan Əhmədov Neymət Əhməd oğlunun Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə Iş Mərkəzindən və Şəki Şəhər Icra Hakimiyyətindən daXil olmuş, Oğuz şossesi
ərazisindən mağaza tikmək üçün torpaq
sahəsi tələbi barədə ərizəsi haqqında

G.M.Salamova, C.M.Musayev, Ə.I.Bəşirov

Əhmədov Neymət Əhməd oğlu Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə Iş Mərkəzindən və Şəki Şəhər Icra Hakimiyyətindən daXil olmuş ərizəsində şəhərin Oğuz şossesi ərazisindən mağaza tikmək üçün torpaq sahəsi almaq istədiyini bildirmişdir. Araşdırma zamanı məlum olmuşdur ki, mağaza tikintisi üçün şəhərin Oğuz şossesi ilə M.F.AXundov prospektinin kəsişdiyi ərazisindən N.Əhmədova 32,5 kv.metr torpaq sahəsi verilmiş, lakin bu günədək o, həmin sahədə heç bir tikinti işi aparmamışdır. Eyni zamanda qüvvədə olan qanunvericiliyin tələbləri vətəndaşa izah edilmiş, 02.03.2010-cu il tariXli məktubla ona rəsmi cavab verilmişdir.
Qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə əsasən seX, mağaza və digər sahibkarlıq fəaliyyəti üçün torpaq sahələri hərrac vasitəsi ilə müraciət edən vətəndaşların mülkiyyətinə verilir.
Şəki Bələdiyyəsinin iclası yuXarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq

qərara alır:

1. Bələdiyyə torpaqlarının torpaq hərracları və ya müsabiqələri vasitəsilə verilməsinin tənzimlənməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının bəzi Qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 28 oktyabr tariXli 709 IIIQD nömrəli Qanununun tələbləri Əhmədov Neymət Əhməd oğluna bir daha izah edilsin.
2. N.Əhmədova tövsiyyə edilsin ki, Şəki rayon hərrac komissiyası ilə əlaqə saXlasın.
3. Qərardan çıXarışın N.Əhmədova göndərilməsinin təmin edilməsi S.Abdullayevaya tapşırılsın.
4. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini Xanım G.M.Salamovaya tapşırılsın.Layihə

Şəki şəhəri ərazisində şəhərdaxili və şəhərətrafı kənd marşrut-larında hüquqi və fiziki şəXslərə məXsus avtomaşınlarla, avtobuslarla və taksilərlə sərnişindaşıma nəqliyyat
Xidmətlərinin təşkilinin hayata keçirilməsinin
Şəki-Sərnişin ATSC-nə həvalə edilməsi ilə
əlaqədar Şəki Bələdiyyəsi ilə Şəki-Sərnişin
ATSC-nin arasında 2010-cu il üçün yeni
müqavilə bağlanması haqqında

G.M.Salamova

Şəki Bələdəiyyəsinin 25 fevral 2010-cu il tariXli 02 saylı iclasının qərarı ilə Şəki şəhəri ərazisində şəhərdaXili və şəhərətrafı kənd marşrutlarında sərnişindaşıma nəqliyyat Xidmətlərinin təşkilinin həyata keçirilməsi Şəki-Sərnişin ATSC-nə həvalə edilmiş və bu haqda 2006-cı,2007,2008-ci eləcə də 2009-cu il üçün müqavilə bağlanaraq təsdiq edilmişdir. 2010-cu il üçün yeni müqavilənin bağlanması məqsədəmüvafiqdir.
YuXarıda qeyd olunanlara əsasən Şəki Bələdiyyəsi

Qərara alır:

1. Şəki şəhəri ərazisində şəhərdaXili və şəhərətrafı kənd marşurutlarında hüquqi və fiziki şəXslərə məXsus avtobuslarla və taksilərlə sərnişindaşıma nəqliyyat Xidmətinin həyata keçirilməsi Şəki-Sərnişin ATSC-nə həvalə edilsin.
2. Şəki Bələdiyyəsi ilə Şəki-Sərnişin ATSC-nin arasında bağlanmış 25 fevral 2010-cu il tariXli müqavilə təsdiq edilsin.
3. ŞəhərdaXili avtobusların marşrutda iş günlərinin sayının artırılmasına diqqət yetirilsin. Artırılmış iş günlərində müvafiq olaraq yığılan Xidmət haqqı həmçinin bələdiyyənin hesabına ödənilsin.
4. Şəki şəhəri ərazisində şəhərdaXili və şəhərətrafı marşrutlarında hüquqi və fiziki şəXslərə məXsus nəqliyyat Xidmətinin təşkilinin həyata keçirilməsinə ümumi nəzarət Şəki Bələdiyyəsi sədrinin müavini N.T.Məmmədova həvalə edilsin.
5. Şəki şəhəri ərazisində şəhərdaXili və şəhərətrafı kənd marşrutlarında qiymətlərin tənzimlənməsi Azərbaycan Respublikasının tarif şurasının qərarına uyğun həyata keçirilməsi Şəki-Sərnişin ATSC-nə tapşırılsın.
6. Qərarın icrası Şəki Bələdiyyəsinin böyük mühasibi Ş.R.Quliyevə, Şəki Bələdiyyəsinin hüquqşünası Ə.I.Bəşirova, Şəki-Sərnişin ATSC-nin idarə heyətinin sədri A.Ə.Abdulhəmidova tapşırılsın.
7. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini G.M.Salamovaya həvalə edilsin.


Layihə

Şəki Rayon Məhkəməsinin 5 dekabr 2008-ci il tarixli, 2 (075)-638 saylı və Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin
6 may 2009-cu il tariXli 2 (107) 148 saylı
qətnamələrinin icrası haqqında

G.M.Salamova, C.M.Musayev, Ə.I.Bəşirov


Şəki şəhəri, M.Cabbarov küçəsi, 4 saylı ünvanda yaşayan Feyzullayeva Hicran Gülməmməd qızı Şəki Bələdiyyəsinə ərizə ilə müraciət edərək yaşadıqları ünvanda özbaşına (müvafiq icazə olmadan) inşa etdikləri yaşayış evinin yerləşdiyi 580 kv.metr torpaq sahəsinin mülkiyyətinə satılmasını Xahiş etmişdir. Onun ərizəsinə cavab olaraq Şəki Bələdiyyəsinin 25.08.2008-ci il tariXli, 479 saylı məktubu ilə bildirilmişdir ki, qeyd edilən məsələ mübahisəli olduğundan evə məhkəmə qaydasında mülkiyyət hüququ tanındıqdan sonra həmin torpaq sahəsinin satılması məsələsinə baXıla bilər.
Sonradan H.Feyzullayeva Xüsusi iddia ərizəsi ilə ilə Şəki Rayon Məhkəməsinə müraciət edərək Şəki Bələdiyyəsinin vəzifəli şəXslərinin onun hüquq və azadlıqlarını pozan hərəkətlərinin onların özü tərəfindən aradan qaldırılması barədə məhkəmədə iddia qaldırmışdır.
Qeyd edilən mülki işə Şəki Rayon Məhkəməsində baXılmış və Şəki şəhəri, M.Cabbarov küçəsi, 4 saylı ünvandakı torpaq sahəsinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun satılması ilə bağlı Şəki Bələdiyyəsinin Feyzullayeva Hicran Gülməmməd qızının hüquq və azadlıqlarını pozan hərəkətləri onların özləri tərəfindən aradan qaldırılması barədə 05 dekabr 2008-ci il tariXli, 2 (075)-638 saylı qətnamə çıXarmışdır. Sonradan Şəki Rayon Məhkəməsinin qətnaməsindən üçüncü şəXs Isayev Ismayıl Paşa oğlu apellyasiya şikayəti versə də Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Işlər Üzrə Məhkəmə Kollegiyasının 6 may 2009-cu il tariXli, 2 (107) 148 saylı qətnaməsi ilə Şəki Rayon Məhkəməsinin 05 dekabr 2008-ci il tariXli qətnaməsi dəyişdirilmədən saXlanılmışdır.
Qeyd edilən qətnamələr qüvvəyə mindikdən sonra Şəki Rayon Məhkəmə Icraçıları Bölməsi 02.10.2009-cu il tariXli, 696/09 saylı məktubla Şəki Rayon Məhkəməsinin 05 dekabr 2008-ci il tariXli, 2 (075)-638 saylı və Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin 06 may 2009-cu il tariXli, 2(107) 148 saylı qətnamələrini icra olunması üçün Şəki Bələdiyyəsinə göndərmişdir.
Şəki Bələdiyyəsi qeyd edilən qətnamələrin icrasına başlamış, M.Cabbarov küçəsi, 4 saylı ünvanda olan 580 kv.metr torpaq sahəsinin satışa çıXarılması üçün rəy və ərazinin planlaşdırılması layihəsinin verilməsindən ötrü qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada şəhərin baş memarına sorğu-məktubu göndərmişdir. Şəhərin baş memarı tərəfindən 28.12.2009-cu il tariXli, 13/1760 saylı razılıq məktubu və sXem verilmişdir. YuXarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq M.Cabbarov küçəsi, 4 saylı ünvanda olan 580 kv.metr torpaq sahəsinin satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçüsünün (kadastrı) hazırlanması üçün Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki rayon şöbəsinə, həmin torpaq sahəsi üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması üçün Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsinə müraciət edilməsi barədə Şəki Bələdiyyəsinin 25 fevral 2010-cu il tariXli, 02 saylı iclası müvafiq qərar qəbul etmişdir.
Şəki Bələdiyyəsinin 25.02.2010-cu il tariXli, 02 saylı iclasının qərarına əsasən Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki Rayon şöbəsi tərəfindən qeyd edilən torpaq sahəsinin plan və ölçüsü (kadastrı) işlənib hazırlanmışdır. Həmin torpaq sahəsi üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqları qeydiyyata alınması üçün işlənmiş kadastr Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsinə göndərilmişdir. Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsi məsələni yerində araşdıraraq qeyd edilən torpaq sahəsinin mübahisəli olduğunu, hazırda Şəki şəhərinin 1 : 2000 miqyasında qanuni həyətyanı torpaq sahələrinin Xəritə materialı Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Xidmətin Şəki Ərazi Idarəsinə təqdim etmədiyini qeyd etməklə 580 kv.metr torpaq sahəsinin bələdiyyə mülkiyyətinə aid edilərək dövlət reyestrindən çıXarış verilməsinin mümkün olmadığını Şəki Bələdiyyəsinə 19.05.2010-cu il tariXli, 30/376 saylı məktubla bildirilmişdir. Qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə əsasən Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququ Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsində qeydiyyata alınmamış torpaq sahəsinin satışa çıXarılması mümkün deyil.
Odur ki, Şəki Bələdiyyəsinin iclası yuXarıda göstərilənləri nəzərə alaraq

qərara alır:

1. Şəki RayonMəhkəməsinin 05 dekabr 2008-ci il tariXli, 2 (075)-638 saylı və Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin 06 may 2009-cu il tariXli, 2 (107)-148 saylı qətnamələrinin icrası haqqında Şəki Bələdiyyəsinin memarı C.M.Musayevin verdiyi məlumat nəzərə alınsın.
2. Qeyd edilən torpaq sahəsinin mübahisəli olduğu, hazırda Şəki şəhərinin 1 : 2000 miqyasında qanuni həyətyanı torpaq sahəsinin Xəritə materiallarının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsindən Xidmətin Şəki Ərazi Idarəsinə təqdim edilmədiyi və həmin 580 kv.metr torpaq sahəsinin bələdiyyə mülkiyyətinə aid edilərək dövlət reyestrindən çıXarış verilməsinin mümkün olmaması barədə Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsi tərəfindən Şəki Bələdiyyəsinə ünvanlanmış 19.05.2010-cu il tariXli, 30/376 saylı məktubu nəzərə alınsın.
3. Azərbaycan Respublikasnın Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsinin 19.05.2010-cu il tariXli, 30/376 saylı məktubuna əsasən Şəki şəhəri, M.Cabbarov küçəsi, 4 saylı ünvanda yerləşən 0,0580 ha həyətyanı torpaq sahəsinə Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququna dair dövlət reyestrindən çıXarış verilməsindən imtina edildiyi üçün həmin torpaq sahəsinin satışa çıXarılması məqsədəmüvafiq hesab edilməsin.
4. Qərardan çıXarışın Şəki şəhəri, M.Cabbarov küçəsi, 4 saylı ünvanda yaşayan Feyzullayeva Hicran Gülməmməd qızına və Şəki rayon Məhkəmə Icraçıları Bölməsinə göndərilməsi Şəki Bələdiyyəsinin ümumi və kadrlar şöbəsinin rəisi S.Abdullayevaya tapşırılsın.
5. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini Xanım G.M.Salamovaya həvalə edilsin.


Layihə

Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərinin ayrı-ayrı ərazilərində yerləşən torpaq sahələrinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək və qaraj tikmək məqsədilə hərrac qaydasında satışa satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçülərinin (kadastrı) hazırlanması üçün Dövlət Torpaq və
Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə, həmin torpaqlar üzərində
Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata
alınması üçün Azərbaycan Respublikası Əmlak
Məsələləri Dölət Komitəsinin yanında Daşınmaz
Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi
Idarəsinə müraciət edilməsi haqqında

G.M.Salamova, C.M.Musayev, Ə.Bəşirov

Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin H.Əliyev prospektinin cənubunda, ÇələbiXan restoranının şimal ərazisində yerləşən 0,0113 ha, F.Xoyski küçəsində, Abdulhəmidov Sərdar Niyazi oğluna məXsus köşkün yerləşdiyi 0,0009 ha, M.F.AXundov prospekti ilə P.Əliyev küçəsinin kəsişməsində, Mirməmmədov Nizami Zahid oğlunun köşkünün yerləşdiyi 0,0016 ha, M.Fizuli küçəsi ilə Calğalıbulaq küçəsinin kəsişməsində yerləşən 0,1254 ha, şəhərin 99-cu kvartalında yerləşən, 0,048 ha torpaq sahələrinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə və A.Məmmədov küçəsinin cənubunda yerləşən 0,003 ha torpaq sahəsinin qaraj tikmək məqsədilə hərrac qaydasında satışa çıXarılması və Ismayılova Cənanə FərruX qızının S.Rəhman küçəsində olan mağazasının yerləşdiyi 0,007 ha torpaq sahəsinin satışa çıXarılması məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir. Həmin torpaq sahələrinin satılmasına şəhərin baş memarı tərəfindən razılıq məktubları verilmişdir. Lakin qeyd edilən torpaq sahələrinin qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə əsasən hərrac qaydasında satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçüləri (kadastrı) Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki rayon şöbəsi tərəfindən işlənib hazırlanmalı və həmin torpaq sahələri üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqları Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dölət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi idarəsində qeydiyyata alınmalıdır.

Şəki Bələdiyyəsi yuXarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq

qərara alır:

44. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin H.Əliyev prospektinin cənubunda, ÇələbiXan restoranının şimal ərazisində yerləşən 0,0113 ha, F.Xoyski küçəsində, Abdulhəmidov Sərdar Niyazi oğluna məXsus köşkün yerləşdiyi 0,0009 ha, M.F.AXundov prospekti ilə P.Əliyev küçəsinin kəsişməsində, Mirməmmədov Nizami Zahid oğlunun köşkünün yerləşdiyi 0,0016 ha, M.Fizuli küçəsi ilə Calğalıbulaq küçəsinin kəsişməsində yerləşən 0,1254 ha, şəhərin 99-cu kvartalında yerləşən, 0,048 ha torpaq sahələrinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə və A.Məmmədov küçəsinin cənubunda yerləşən 0,003 ha torpaq sahəsinin qaraj tikmək məqsədilə hərrac qaydasında satışa çıXarılmasından və Ismayılova Cənanə FərruX qızının S.Rəhman küçəsində olan mağazasının yerləşdiyi 0,007 ha torpaq sahəsinin satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçülərinin (kadastrı) hazırlanması üçün Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə, həmin torpaqlar üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması üçün Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dölət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsinə müraciət edilməsi barədə Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini G.M.Salamovanın verdiyi məlumat nəzərə alınsın.
45. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin H.Əliyev prospektinin cənubunda, ÇələbiXan restoranının şimal ərazisində yerləşən 0,0113 ha, F.Xoyski küçəsində, Abdulhəmidov Sərdar Niyazi oğluna məXsus köşkün yerləşdiyi 0,0009 ha, M.F.AXundov prospekti ilə P.Əliyev küçəsinin kəsişməsində, Mirməmmədov Nizami Zahid oğlunun köşkünün yerləşdiyi 0,0016 ha, M.Fizuli küçəsi ilə Calğalıbulaq küçəsinin kəsişməsində yerləşən 0,1254 ha, şəhərin 99-cu kvartalında yerləşən, 0,048 ha torpaq sahələrinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə və A.Məmmədov küçəsinin cənubunda yerləşən 0,003 ha torpaq sahəsinin qaraj tikmək məqsədilə hərrac qaydasında satışa çıXarılmasından və Ismayılova Cənanə FərruX qızının S.Rəhman küçəsində olan mağazasının yerləşdiyi 0,007 ha torpaq sahəsinin satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçülərinin (kadastrı) hazırlanması Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsindən Xahiş edilsin.
46. Daşınmaz Əmlakın Dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq həmin torpaqlar üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınmasından ötrü Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsindən Xahiş edilsin.
47. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin H.Əliyev prospektinin cənubunda, ÇələbiXan restoranının şimal ərazisində yerləşən 0,0113 ha, F.Xoyski küçəsində, Abdulhəmidov Sərdar Niyazi oğluna məXsus köşkün yerləşdiyi 0,0009 ha, M.F.AXundov prospekti ilə P.Əliyev küçəsinin kəsişməsində, Mirməmmədov Nizami Zahid oğlunun köşkünün yerləşdiyi 0,0016 ha, M.Fizuli küçəsi ilə Calğalıbulaq küçəsinin kəsişməsində yerləşən 0,1254 ha, şəhərin 99-cu kvartalında yerləşən, 0,048 ha torpaq sahələrinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə və A.Məmmədov küçəsinin cənubunda yerləşən 0,003 ha torpaq sahəsinin qaraj tikmək məqsədilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada hərraca çıXarılsın.
48. Qərardan çıXarışın Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə və Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki ərazi idarəsinə göndərilməsi ümumi və kadrlar şöbəsinin rəisi S.A.Abdullayevaya tapşırılsın.
49. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsinin sədrinin birinci müavini G.M.Salamovaya həvalə edilsin.
Layihə

Şəki şəhəri ərazisində ayrı-ayrı vətəndaşların qərarsız istifadə etdikləri, həmçinin mövcud həyətdə qərardan əlavə istifadə etdikləri Şəki Bələdiyyəsinə məXsus torpaq sahələrinin satışa çıXarılması məqsədilə plan və ölçüsünün hazırlanması üçün Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə, həmin torpaqlar üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması üçün Azərbaycan
Respublikası Əmlak Məsələləri Dölət Komitəsinin
yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri
Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsinə müraciət
edilməsi haqqında

G.M.Salamova, C.M.Musayev, Ə.Bəşirov

Şəki şəhər sakinləri Qaffarlı Natiq Möhübbəli oğlu Z.Bünyadov küçəsi, 15 saylı ünvanda qərardan əlavə istifadə etdiyi 353kv.metr, Nağıyeva Rəfiqə Hacıbala qızı və başqaları M.Cabbarov küçəsi, dalan 2, 5 saylı ünvanda qərardan əlavə istifadə etdikləri 670 kv.metr, Musayev AXtər Mahmud qızı M.Ş.Həmidov küçəsi, 14 saylı ünvanda qərardan əlavə istifadə etdiyi 305 kv.metr, Feyzullayeva Hicran Gülməmməd qızı M.Cabbarov küçəsi, 4 saylı ünvanda qərarsız inşa olunmuş bir otaqlı fərdi yaşayış evinin yerləşdiyi 580 kv.metr, Süleymanov Fərahim Nurqələm oğlu şəhərin 95-ci kvartalında istifadə etdiyi 600 kv.metr və Süleymanov Şahin Nurqələm oğlu şəhərin 95-ci kvartalında istifadə etdiyi 600 kv.metr, Səmədov Ramin Nadir oğlu 97-ci kvartalda istifadə etdiyi 600 kv.metr, Islamov Islam Salman oğlunun, M.Əliyev küçəsi, 2 saylı ünvanda qərardan əlavə istifadə etdiyi 398 kv.metr torpaq sahəsinin mülkiyyətlərinə satılması barədə Şəki Bələdiyyəsinə ərizə ilə müraciət etmişlər. Həmçinin 96-cı kvartalın şimalında yerləşən Şəki Bələdiyyəsinə məXsus 700 kv.metr torpaq sahəsinin yaşayış evi tikintisi üçün satışa çıXarılması məqsədəmüvafiqdir. Qeyd edilən torpaq sahələrinin satılması üçün şəhərin baş memarı tərəfindən müvafiq razılıq rəyləri verilmişdir. Lakin mövcud qanunvericiliyin tələblərinə əsasən həmin torpaq sahələrinin satışa çıXarılması üçün plan və ölçüləri Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki rayon şöbəsi tərəfindən işlənib hazırlanmalı və həmin torpaq sahələri üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqları Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi idarəsində qeydiyyata alınmalıdır.

Şəki Bələdiyyəsi yuXarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq

Qərara alır:

50. Şəhərin baş memarı tərəfindən müvafiq razılıq rəyləri verilmiş, Şəki şəhəri, ərazisində ayrı-ayrı vətəndaşlar tərəfindən qərarsız istifadə edilən, həmçinin mövcud həyətdə qərardan əlavə istifadə edilən Şəki Bələdiyyəsinə məXsus torpaq sahələrinin satışa çıXarılması məqsədilə plan və ölçüsünün hazırlanması üçün Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki rayon şöbəsinə, həmin torpaqlar üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınması üçün Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsinə müraciət edilməsi barədə Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini G.M.Salamovanın verdiyi məlumat nəzərə alınsın.
51. Aşağıda adları qeyd edilən vətəndaşların qərardan əlavə istifadə etdikləri, həmçinin qərarsız istifadə etdikləri Şəki Bələdiyyəsinə məXsus həyatyanı torpaq sahələrinin satışa çıXarılması məqsədilə plan və ölçülərinin işlənib hazırlanması Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsindən Xahiş edilsin.
2.1 Qaffarlı Natiq Möhübbəli oğlunın Z.Bünyadov küçəsi, 15 saylı ünvanda qərardan əlavə istifadə etdiyi 353 kv.metr torpaq sahəsi.
2.2 Nağıyeva Rəfiqə Hacıbala qızı və başqalarının M.Cabbarov küçəsi, dalan 2, 5 saylı ünvanda qərardan əlavə istifadə etdikləri, 670 kv.metr torpaq sahəsi
2.3. Musayev AXtər Mahmud qızının M.Ş.Həmidov küçəsi, 14 saylı ünvanda qərardan əlavə istifadə etdiyi 305 kv.metr torpaq sahəsi.
2.4 Feyzullayeva Hicran Gülməmməd qızının M.Cabbarov küçəsi, 4 saylı ünvanda qərarsız inşa edilmiş bir otaqlı yaşayış evinin yerləşdiyi 580 kv.metr torpaq sahəsi.
2.5 Süleymanov Fərahim Nurqələm oğlunun şəhərin 95-ci kvartalında qərarsız istifadə etdiyi 600 kv.metr torpaq sahəsi.
2.6 Süleymanov Şahin Nurqələm oğlunun şəhərin 95-ci kvartalında qərarsız istifadə etdiyi 600 kv.metr torpaq sahəsi.
2.7 Səmədov Ramin Nadir oğlunun şəhərin 97-ci kvartalında qərarsız istifadə etdiyi 600 kv.metr torpaq sahəsi.
2.8 Islamov Islam Salman oğlunun M.Əliyev küçəsi, 2 saylı ünvanda qərardan əlavə istifadə etdiyi 398 kv.metr torpaq sahəsi.
2.9 Şəhərin 96-cı kvartalında yerləşən 700 kv.metr torpaq sahəsi.

52. Həmin torpaq sahələri üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınması Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsindən Xahiş edilsin.
53. Qərardan çıXarışın Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə və Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki ərazi idarəsinə göndərilməsi ümumi və kadrlar şöbəsinin rəisi S.A.Abdullayevaya tapşırılsın.
54. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini G.M.Salamovaya həvalə edilsin.


Layihə

Şəki Bələdiyyəsinə məxsus olan, şəhərin ayrı-ayrı hissələrində vətəndaşların istifadə etdiyi həyətyanı torpaq sahələrinin satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçülərinin hazırlanması üçün
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə,
həmin torpaqlar üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması üçün Azərbaycan
Respublikası Əmlak Məsələləri Dölət Komitəsinin
yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri
Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsinə müraciət
edilməsi haqqında

G.M.Salamova, C.M.Musayev, Ə.I.Bəşirov

Şəki şəhər sakinləri Əsədov Tərlan Israyıl oğlu şəhərin S.Mümtaz küçəsi ərazisində müvafiq icazə olmadan inşa etdiyi fərdi yaşayış evinin yerləşdiyi 0,06 ha həyatyanı torpaq sahəsinin mülkiyyətinə satılmasını, Aşurova Miyasə Aşur qızı S.Rəhman küçəsində yaşadığı binanın yaXınlığında yerləşən və icarə qaydasında istifadəsinə verilmiş 0,04 ha torpaq sahəsinin, Mustafayeva Nərgiz Əliyar qızının F.Abdurahmanov küçəsində qərarsız istifadə etdiyi 0,06 ha torpaq sahəsinin, Səfərova Səyalı Xanlar qızının yaşadığı ünvanda qərardan əlavə istifadə etdikləri 0,07 ha torpaq sahəsinin yaşayış evi tikintisi üçün mülkiyyətinə satılmasını Xahiş etmişdir. Həmçinin şəhərin 4-cü kvartalında yerləşən, hər biri 0,06 ha olan 2 ədəd torpaq sahəsinin fərdi yaşayış evi tikintisi üçün satışa çıXarılması məqsədəmüvafiqdir. Qeyd edilən məsələlərlə əlaqədar şəhərin baş memarı tərəfindən müvafiq razılıq məktubları verilmişdir. Lakin torpaq sahəsinin satışa çıXarılması üçün qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə əsasən plan və ölçüsü (kadastrı) Dövlət Torpaq Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki Rayon şöbəsi tərəfindən işlənib hazırlanmalı və həmin torpaq sahələri üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqları Daşınmaz Əmlakən Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi idarəsində qeydiyyata alınmalıdır.
Şəki Bələdiyyəsi yuXarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq

Qərara alır:

55. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin S.Mümtaz küçəsində Əsədov Tərlan Israyıl oğlunun müvafiq icazə olmadan yaşayış evi tikdiyi 0,06 ha həyatyanı torpaq sahəsinin, Aşurova Miyasə Aşur qızının S.Rəhman küçəsinin qərbində yaşadığı binanın yaXınlığında icarə qaydasında istifadəsinə verilmiş 0,04 ha torpaq sahəsinin, Mustafayeva Nərgiz Əliyar qızının F.Abdurahmanov küçəsində qərarsız istifadə etdiyi 0,06 ha torpaq sahəsinin, Səfərova Səyalı Xanlar qızının yaşadığı ünvanda qərardan əlavə istifadə etdikləri 0,07 ha, şəhərin 4-cü kvartalında yerləşən, hər biri 0,06 ha olan 2 ədəd torpaq sahəsinin yaşayış evi tikmək məqsədilə satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçüsünün hazırlanması üçün Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki rayon şöbəsinə, həmin torpaqlar üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınması üçün Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dölət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsinə müraciət edilməsi barədə Şəki Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini G.M.Salamovanın verdiyi məlumat nəzərə alınsın.
56. Şəki Bələdiyyəsinə məXsus olan, şəhərin S.Mümtaz küçəsində Əsədov Tərlan Israyıl oğlunun müvafiq icazə olmadan yaşayış evi tikdiyi 0,06 ha həyatyanı torpaq sahəsinin, Aşurova Miyasə Aşur qızının S.Rəhman küçəsinin qərbində yaşadığı binanın yaXınlığında icarə qaydasında istifadəsinə verilmiş 0,04 ha torpaq sahəsinin, Mustafayeva Nərgiz Əliyar qızının F.Abdurahmanov küçəsində qərarsız istifadə etdiyi 0,06 ha torpaq sahəsinin, Səfərova Səyalı Xanlar qızının yaşadığı ünvanda qərardan əlavə istifadə etdikləri 0,07 ha, şəhərin 4-cü kvartalında yerləşən, hər biri 0,06 ha olan 2 ədəd torpaq sahəsinin yaşayış evi tikmək məqsədilə satışa çıXarılmasından ötrü plan və ölçüsünün hazırlanması Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsindən Xahiş edilsin.
57. Həmin torpaq sahələri üzərində Şəki Bələdiyyəsinin mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki Ərazi Idarəsindən Xahiş edilsin.
58. Qərardan çıXarışın Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Şəki şöbəsinə və Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Şəki ərazi idarəsinə göndərilməsi ümumi və kadrlar şöbəsinin rəisi S.A.Abdullayevaya tapşırılsın.
59. Qərarın icrasına nəzarət Şəki Bələdiyyəsinin sədrinin birinci müavini G.M.Salamovaya həvalə edilsin.Layihə

Şəki Bələdiyyəsi üzrə kənd təsərüfatına yararlı
torpaqlardan istifadə vəziyyəti haqqında

G.M.Salamova, N.T.Məmmədov


Məlum olduğu kimi Şəki şəhərinin perspektiv inkişafı məqsədilə Şəki Bələdiyyəsinə Qışlaq Islahat Komissiyasının qərarı ilə 903 (doqquz yüz üç) ha torpaq sahəsi ayrılmışdır. Şəki Bələdiyyəsi tərəfindən kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan səmərəli istifadə edilməsi üçün Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında Azərbaycan Respublikasının 7 dekabr 1999-cu il tariXli, Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında 29 iyun 2001-ci il tariXli qanunları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı fərman və sərəncamlar əldə rəhbər tutularaq müəyyən işlər görülmüşdür.
Belə ki, şəhərin inkişafı üçün ayrılan torpaq sahəsində artıq müasir standartlara cavab verən idman kompleksi, reablitasiya mərkəzi, kənd təsərrüfatının inkişafı ilə məşğul olan dayaq məntəqəsi, Azərsun Holdingin satış bölgəsi, Ümummilli liderimiz H.Əliyev muzeyi inşa edilmiş, park salınmışdır.
Baş dövlət yol polisinin Şəki şəhərində 8 saylı rayonlararası qeydiyyat imtahan bölməsinin inzibati binasının və avtodrom üçün 1 ha torpaq sahəsi, ArXiv binası üçün 0,42 ha torpaq sahəsi, 100 çarpayılıq XəstəXana binası üçün 4 ha torpaq sahəsi ayrılmışdır.
Hal hazırda ArXiv binasında inşaat işləri başa çatdırılmış, 100 çarpayılıq XəstəXana binasında isə işlər başlanmışdır.
Bələdiyyənin maliyyə vəsaitinin artırılması məqsədilə hələlik boş qalan torpaq sahələri bələdiyyə torpaqlarından istifadə edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq 155,45 ha torpaq sahəsi mövsümi Xarakterli müqavilə bağlanılaraq 10 (on) ay müddətinə vətəndaşlara icarəyə verilmişdir:

1. Rəsulov Avdıləli 11 ha
2. Idrisov Məhət 1,5 ha
3. Hümmətov Rafiq 5 ha
4. Imamverdiyev Kosər 4 ha
5. Ilyasov Adil 1,5 ha
6. Baləmmədov Kənan 5 ha
7. Abdulhəmidov Nurməmməd 10 ha
8. Əhmədov Siyavuş 10 ha
9. Mahmudov Pərviz 3,5 ha
10. Heydərov Şakir 2,0 ha
11. Kosalıyev Murad 4,0 ha
12. Mahmudov Kərəm 2,2 ha
13. Mustafayev Nəsif 2,0 ha
14. Mustafayev Asim 3,0 ha
15. Səmədov Hümmət 2,0 ha
16. Cabbarov ElXan 10 ha
17. Süleymanov Qinyaz - 1,5 ha
18. Zakirov Abdılbər 10 ha
19. Cəlilov Nüsrət 2,0


Şəki Bələdiyyəsinin əkinə yararlı torpaq sahəsindən Qarabağ Əlillərinə və məcburi köçkünlərə icarə haqqı hər ha-ı 20 (iyirmi) manat, yerli vətəndaşlara isə hər hektarı 50 (əlli) manat olmaqla mövsümi Xarakterli müqavilə bağlanmışdır.
Şəki Bələdiyyəsi Bələdiyyənin əkinə yararlı torpaq sahələrindən istifadənin vəziyyəti haqqında məsələni dinləyib müzakirə edərək

qərara alır:

1. Bələdiyyənin əkinə yararlı torpaq sahələrindən istifadənin vəziyyəti haqqında bələdiyyə sədrinin müavini N.T.Məmmədovun məlumatı nəzərə alınsın.
2. N.T.Məmmədova tapşırılsın ki, torpaqları əkib-becərən vətəndaşların vaXtında mineral kübrələrdən, duzlardan alaqa qarşı mübarizə üsullarından istifadə etmələri bütövlükdə torpaqlardan səmərəli istifadə və onların mühafizəsi üçün müvafiq tədbirlər hayata keçirsin.
3. Müqavilədə göstərilən şərtlərin yerinə yetirilməsinə ciddi nəzarət etmək N.T.Məmmədovdan tələb edilsin.
4. Qərarın icrasına nəzarət bələdiyyə sədrinin birinci müavini G.M.Salamovaya həvalə edilsin.


30 2010         
Email


email
email @
email !
,
 

Welcome to Sheki!

free counters