ŞƏKİ ŞƏHƏRİNİN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAF PROQRAMI

2009-2013-cü illərAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ŞƏKİ BƏLƏDİYYƏSİ
AZERBAIJAN REPUBLIC SHEKI MUNICIPALITY


Ünvan: AZ 5500, Şəki, M.Ə.Rəsulzadə, 182
Telefon: (+994 177) 47899; 48937; 44683; 46594;
E-mail: shekibelediyyesi@box.az
ŞƏKİ ŞƏHƏRİNİN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAF PROQRAMI
(2009-1013-cü illər)Azərbaycan Respublikası Şəki şəhərinin Sosial-İqtisadi İnkişaf proqramı
(2009-2013-cü illər) üzrə həyata keçirilməli
T Ə D B İ R L Ə R


1. Şəki şəhərində iqtisadi sabitliyin və davamlı inkişafın təmin edilməsi tədbirləri

S/s Tədbirin adı Tədbirin məqsədi Yerinə yetirilmə müddəti Icraçılar
1 2 3 4 5
1.1. Şəhərin sosial-iqtisadi inkişafına yönəldilmiş layihələrin maliyyə təminatının artırılması Şəhər üzrə layihələrin həyata keçirilməsinin sürətləndirilməsi 2009-2013-cü illər İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Şəki-Zaqatala Regional İnkişaf Şöbəsi, Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi, digər müvafiq dövlət orqanları, iş adamları
1.2. İnvestisiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə, mövcud istehsal sahələrinin fəaliyyətinin bərpa edilməsinə yönəldilmiş layihələrin stimullaşdırılması, iş yerlərinin bərpası Şəhərə investisiyaların cəlb edilməsi, yerli istehsalçıların maraqlarının qorunması 2009-2013-cü illər İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Şəki-Zaqatala Regional İnkişaf Şöbəsi, Dövlət Əmlakının İdarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin Şəki şəhər şöbəsi, Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi, digər müvafiq dövlət orqanları
1.3. İnvestisiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə, yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına yönəldilmiş layihələrin stimullaşdırılması, yeni iş yerlərinin yaradılması Şəhərə investisiyaların cəlb edilməsi, yerli istehsalçıların maraqlarının qorunması 2009-2013-cü illər İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Şəki-Zaqatala Regional İnkişaf Şöbəsi, Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi, digər müvafiq dövlət orqanları
1.4. Dövlət investisiyası hesabına sosial obyektlərin inşası, xüsusilə də əlillərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması Əhalinin sosial vəziyyətinin və maddi rifahının yaxşılaşdırılması 2009-2013-cü illər Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi, Şəki Maliyyə Şöbəsi, digər müvafiq dövlət orqanları, müvafiq podratçı təşkilatlar
1.5. Şəkidə təhsilin, səhiyyənin, mədəniyyətin, bədən tərbiyəsi və idmanın daha da inkişaf etdirilməsi Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi 2009-2013-cü illər Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi, müvafiq dövlət orqanları
1.6. Topdansatış ticarət siyasətinin təkmilləşdirilməsi (əhalinin həyat səviyyəsi və ödəniş qabiliyyəti nəzərə alınmaqla) Təqdim edilən məhsulların çeşidinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi və qiymətlərin aşağı salınması 2009-2013-cü illər Respublika üzrə fəaliyyət göstərən topdansatış ticarətlə və əhalinin ərzaq təminatı ilə məşğul olan iri şirkətlər
1.7. Yerlərdə sahibkarlar üçün məsləhət xidməti, informasiya təminatı, marketinq xidməti və digər xidmətlərin gücləndirilməsi, sahibkarların regional ictimai birliklərin yaradılmasının dəstəklənməsi Şəki şəhərində sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi 2009-2013-cü illər Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi Şəki-Zaqatala Regional İnkişaf şöbəsi, Şəki şəhər Gənclər, İdman və Turizm İdarəsi, Şəki Bələdiyyəsi, konsaltinq sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları
1.8. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu ilə iş adamlarının əlaqələrinin genişləndirilməsi Kreditlərin verilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi və onların regionlara yerləşdirilməsinin stimullaşdırılması 2009-2013-cü illər Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi Şəki-Zaqatala Regional İnkişaf şöbəsi, Şəkidə fəaliyyət göstərən müvəkkil banklar, digər müvafiq dövlət orqanları
1.9. Girov və ipoteka mexanizminin təkmilləşdirilməsi Sahibkarların maliyyə təminatının yaxşılaşdırılması 2009-2013-cü illər Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi Şəki-Zaqatala Regional İnkişaf şöbəsi, Şəkidə fəaliyyət göstərən müvəkkil banklar, digər müvafiq dövlət orqanları
1.10. Şəki rayonunun dayanıqlı və etibarlı elektrik təminatının yaradılması istiqamətində müasir tipli istilik elektrik stansiyasının inşası layihəsinin həyata keçirilməsi Şəhərin infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması 2009-2013-cü illər Müvafiq dövlət orqanları, Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi, Şəki Paylayıcı elektrik Şəbəkəsi, layihə üzrə digər xarici tərəfdaşlar
1.11. İstehlak mallarının keyfiyyətinə nəzarətin gücləndirilməsi Rəqabət qabiliyyətli keyfiyyətli məhsul istehsalının artması 2009-2013-cü illər Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin Şəki şöbəsi, digər müvafiq dövlət orqanları
1.12. Əhalinin sanatoriya-kurort müalicəsi və sağlamlaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsi Turizmin və sanatoriya-kurort sisteminin inkişafının sürətləndirilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması 2009-2013-cü illər Şəki şəhər Gənclər, İdman və Turizm İdarəsi, Şəki Turizm və İnformasiya Mərkəzi, yerli icra hakimiyyəti və
bələdiyyə orqanları
1.13. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün məktəb, internat-məktəb, texniki peşə məktəblərinin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsil probleminin aradan qaldırılması 2009-2013-cü illər Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi, Şəki Maliyyə Şöbəsi, Şəki şəhər Gənclər, İdman və Turizm İdarəsi, Şəki Təhsil Şöbəsi, digər müvafiq dövlət orqanları
1.14. Orta ümumtəhsil məktəbləri şagirdləri arasında sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı olimpiadaların, viktorinaların, məşğulluq problemləri ilə bağlı dəyirmi masaların və konfransların keçirilməsi, gənclərin işsizlik problemləri ilə bağlı sosioloji tədqiqat işlərinin aparılması Yeniyetmələrin erkən yaşlarından əmək vərdişlərinə yiyələnmələrinin təmin edilməsi 2009-2013-cü illər Şəki Bələdiyyəsi, Şəki Təhsil Şöbəsi, Şəki şəhər Gənclər, İdman və Turizm İdarəsi, digər müvafiq dövlət orqanları
1.15. Boş iş yerləri haqqında məlumatların toplanması, əmək birjalarının yaradılması və əmək yarmarkalarının keçirilməsi Əhalinin məşğulluğunun təmin olunmasına kömək edilməsi 2009-2013-cü illər Şəki şəhər Məşğulluq İdarəsi, Şəki Bələdiyyəsi, digər müvafiq dövlət orqanları
1.16. Gənc ailələrin sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olunması, ailə təsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi, iqtisadi, hüquqi və informasiya yardımının göstərilməsi, güzəştli kreditlərin və ssudaların verilməsinə istiqamətləndirmə Gənc ailələrin məşğulluğunun təmin edilməsi 2009-2013-cü illər Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi, Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi Şəki-Zaqatala Regional İnkişaf şöbəsi, Şəki şəhər Gənclər, İdman və Turizm İdarəsi, digər müvafiq dövlət orqanları
1.17. Qabaqcıl sahibkarların təcrübəsinin yayılması məqsədi ilə “Şəki Bələdiyyəsi” qəzetində və digər yerli kütləvi informasiya vasitələrində xüsusi rubrikaların açılması, verilişlərin hazırlanması, seminarların, təlim kurslarının, dəyirmi masaların təşkil edilməsi, qabaqcıl müəssisə və təsərrüfatların fəaliyyəti ilə tanışlıq məqsədi ilə tədbirlərin keçirilməsi Gənclərin faydalı əməklə məşğulluğunun təbliği 2009-2013-cü illər Şəki Bələdiyyəsi, “Şəki”, “Şəki Bələdiyyəsi” qəzetləri, iqtisadi İnkişaf Nazirliyi Şəki-Zaqatala Regional İnkişaf Şöbəsi, Şəki şəhər Gənclər, İdman və Turizm İdarəsi, digər müvafiq dövlət orqanları, QHT-lər
1.18. İstedadlı gənclərin müasir peşə və ixtisaslar üzrə inkişaf etmiş ölkələrdə təhsil almalarına və istehsalat təcrübəsi keçmələrinə kömək edilməsi Istedadlı gənclərin müasir peşə və ixtisaslara yiyələnmələrinə şərait yaradılması 2009-2013-cü illər Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi, Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi Şəki-Zaqatala Regional İnkişaf şöbəsi, Şəki şəhər Gənclər, İdman və Turizm İdarəsi, digər müvafiq dövlət orqanları
1.19. İstedadlı gənc idmançıların xarici ölkələrə və MDB ölkələrinə yarışlarda iştirak üçün göndərilmələrıinə kömək edilməsi İstedadlı idmançı gənclərin inkişafına şərait yaradılması 2009-2013-cü illər Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi, Şəki şəhər Gənclər, İdman və Turizm İdarəsi, digər müvafiq dövlət orqanları
1.20. Gənclər üçün yeni iş yerlərinin yaradılması, onların sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmasının təşviqi Şəkinin iqtisadi baxımdan inkişaf etdirilməsi və gənclərin paytaxta və MDB ölkələrinə axınının qarşısının alınması 2009-2013-cü illər Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi, Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi Şəki-Zaqatala Regional İnkişaf şöbəsi, Şəki şəhər Gənclər, İdman və Turizm İdarəsi, biznes-konsaltinq üzrə fəaliyyət göstərən QHT-lər, digər müvafiq orqanlar
1.21. Gənclərin sahibkarlıq fəaliyyəti və əmək məşğulluğu ilə bağlı beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi, onların beynəlxalq proqramlarda, layihələrdə iştirakının təmin olunması, xarici ölkələrdə əmək miqrasiyası məsələlərinin tənzimlənməsi sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi Gənclərin faydalı əməklə məşğulluğunun təmin edilməsi 2009-2013-cü illər Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi, Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi Şəki-Zaqatala Regional İnkişaf şöbəsi, Şəki şəhər Gənclər, İdman və Turizm İdarəsi, biznes-konsaltinq üzrə fəaliyyət göstərən QHT-lər, digər müvafiq orqanlar
1.22. Gənclər üçün biznes-məsləhət mərkəzlərinin, maliyyə və kommersiya işlərinə dair məsləhət xidmətinin göstərilməsi, biznes kurslarının və treninq məşğələlərinin təşkil edilməsi, müvəqqəti və mövsümi iş yerlərinin açılması Gənclərin faydalı əməyə cəlb edilməsi və məşğulluğun artırılması 2009-2013-cü illər Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi, Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi Şəki-Zaqatala Regional İnkişaf şöbəsi, Şəki şəhər Gənclər, İdman və Turizm İdarəsi, biznes-konsaltinq üzrə fəaliyyət göstərən QHT-lər, digər müvafiq orqanlarАзярбайъан Республикасы Шяки Бялядиййяси
Азербаижан Републиъ Сщеки Мунисипалитй


2. Şəhər üzrə həyata keçiriləcək tədbirlər

S/s Tədbirin adı Tədbirin məqsədi Yerinə yetirilmə müddəti Icraçılar
1 2 3 4 5
2.1. Şəki Bələdiyyəsinə ayrılmış yeni binanın əsaslı təmiri Normal iş mühitinin yaradılması 2009-cu il Şəki Bələdiyyəsi
2.2. Şəki şəhər İcra Aparatı binası qarşısındakı meydanın yenidən qurulması, yaşıllıq zolağının bərpası, Heydər Əliyevin heykəlinin qoyulması Ulu öndərimiz, Azərbaycan Dövlətçiliyinin formalaşmasında xüsusi xidmətləri olmuş Heydər Əliyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 2009-cu il Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi, digər müvafiq dövlət orqanları
2.3. Şəhərin giriş hissəsində Heydər Əliyev parkının salınması və onun büstünün qoyulması, parkda Heydər Əliyev muzeyinin tikilməsi Ulu öndərimiz, Azərbaycan Dövlətçiliyinin formalaşmasında xüsusi xidmətləri olmuş mərhum Heydər Əliyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 2009-2010-cu illər Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi, digər müvafiq dövlət orqanları
2.4. Kütləvi informasiya vasitələrində yeni iş yerləri, əmək qanunvericiliyi, normativ-hüquqi sənədlər haqqında və nəhayət, Şəki bələdiyyəsinin fəaliyyəti barədə məlumatların işıqlandırılması məqsədi ilə “Şəki Bələdiyyəsi” qəzetinin təsis edilməsi Şəhər əhalisinin informasiya təminatının yaxşılaşdırılması 2009-cu il Şəki Bələdiyyəsi
2.5. Şəhər ekologiyasına xələl gətirən işlərin və halların qarşısının alınması, şəhərin təmizliyinə diqqətin artırılması Şəhər ekologiyasının və kommunal xidmət təmina-tının yaxşılaşdırılması 2009-2013-cü illər Şəki Bələdiyyəsi, Sanitariya və Epidemiologiya Mərkəzi, Şəki Kommunal Təsərrüfatı istehsalat Birliyi
2.6. Dövlət investisiyası hesabına və həmçinin, iş adamlarının təşəbbüskarlığı ilə infrastruktur və kommunal xidmət təminatının yaxşılaşdırılması Şəhər infrastrukturunun və kommunal xidmət təmina-tının yaxşılaşdırılması 2009-2013-cü illər Şəki 15 saylı Yol İstismar İdarəsi, Şəki şəhər Yaşıllaşdırma İdarəsi, Şəki İşıqlandırma İdarəsi, Şəki Kommunal Təsərrüfatı istehsalat Birliyi, Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Maliyyə Şöbəsi, Şəki Bələdiyyəsi
2.7. Şəhərdaxili ərazidə, parklarda və meydançalarda abadlıq və yaşıllaşdırma işlərinin genişləndirilməsi. Küçələrdə şəhərin görünüşünə xələl gətirən ağacların yeniləri ilə əvəz edilməsi və mövcud yaşıllığın qorunması Şəhər infrastrukturunun yaxşılaşdırılması və abadlıq işlərinin genişləndirilməsi 2009-2013-cü illər Şəki 15 saylı Yol İstismar İdarəsi, Şəki şəhər Yaşıllaşdırma İdarəsi, Şəki İşıqlandırma İdarəsi, Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Maliyyə Şöbəsi, Şəki Bələdiyyəsi
2.8. Şəhərin müxtəlif ərazilərində uşaqlar üçün kiçik həcmli idman meydançalarının, həmçinin ictimai binaların həyətlərində abadlıq işlərinin aparılması və azyaşlı uşaqlar üçün əyləncə meydançalarının yaradılması Şəhər infrastrukturunun yaxşılaşdırılması və abadlıq işlərinin genişləndirilməsi 2009-2013-cü illər Şəki 15 saylı Yol İstismar İdarəsi, Şəki şəhər Yaşıllaşdırma İdarəsi, Şəki İşıqlandırma İdarəsi, Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Maliyyə Şöbəsi, Şəki Bələdiyyəsi
2.9. Şəkidə az təminatlı sosial təbəqələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi 2009-2013-cü illər DSMF Şəki Şöbəsi, Şəki Bələdiyyəsi, digər müvafiq dövlət orqanları
2.10. Şəki şəhəri üzrə məşğulluq strategiyasının hazırlanması Əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi 2010-cu il Şəki şəhər Məşğulluq Mərkəzi, Şəki Bələdiyyəsi, digər müvafiq dövlət orqanları

2.11. Şəki Bələdiyyəsinin yeni maliyyə mənbələrinin yaradılması məqsədi ilə ticarət, xidmət və müxtəlif emal müəssisələrinin yaradılması Şəhər əhalisinin məşğulluğunun təmin edilməsi, bələdiyyənin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi 2009-2013-cü illər Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi, digər müvafiq dövlət orqanları
2.12. Şəhərdaxili yolların bərpası və yenidənqurulması, yol hərəkəti qaydalarına uyğun olaraq xəttlənməsi. Səkilərin yenidən qurulması və genişləndirilməsi Yol nəqliyyatı sisteminin yenidən qurulması, şəhərin infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması 2009-2013-cü illər Şəki 15 saylı Yol İstismar İdarəsi, Dövlət Yol Polisi, Şəki Maliyyə Şöbəsi, Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi, digər müvafiq dövlət orqanları, iş adamları
2.13. Şəhər üzrə küçə adlarına yenidən baxılması, ünvanların dəqiqləşdirilərək yenidən nömrələnməsi, küçə adlarının və nömrələrin lövhələrdə yenidən işlənərək məhəllələr üzrə lazımi yerlərdən asılması Şəhərin abadlaşdırılması 2009-2013-cü illər Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi, məhəllə komitələri
2.14. Şəhərin işıqlandırma sisteminin təkmilləşdirilməsi Şəhər infrastrukturunun yaxşılaşdırılması 2009-2013-cü illər Şəki İşıqlandırma İdarəsi, Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi
2.15. Avtobus dayanacaqları və mətbuat-yayım üçün köşklərin yaradılması, müasirləşdirilməsi Şəhərin abadlaşdırılması 2009-2013-cü illər Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi
2.16. Şəki şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin bərpası və yenidən qurulası Şəhər infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, şəhər əhalisinin içməli su tələbatının təmin edilməsi, şəhər kanalizasiya 2009-2013-cü illər Şəki “Sukanal” TSC, layihə üzrə digər xarici tərəfdaşlar, Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi, Şəki Maliyyə Şöbəsi, digər müvafiq dövlət orqanları
sisteminin yaxşılaşdırılması, Su təsərrüfatı və Kanalizasiya qurğuları idarəsinin fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması
2.17. Elektrik enerjisi, qaz və istilik sisteminin təkmilləşdirilməsi Elektrik enerjisi, qaz və istilik təminatının yaxşılaşdırılması 2009-2013-cü illər Yanacaq və energetika Nazirliyi, “Azərenerji” SC, “Azəriqaz” SC, Şəki Paylayıcı Elektrik Şəbəkəsi, Şəki İstilik Təsərrüfatı İdarəsi, Şəki Maliyyə Şöbəsi, Şəki Bələdiyyəsi, Şəki şəhər İcra Aparatı, digər müvafiq dövlət orqanları
2.18. Orta ixtisas, texniki peşə və ümumtəhsil məktəblərin təmiri və təchizatı ilə bağlı tədbirlərin görülməsi Təhsil sisteminin daha da yaxşılaşdırılması 2009-2013-cü illər Təhsil Şöbəsi, Orta ixtisas məktəbləri rəhbərliyi, Maliyyə şöbəsi, yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları
2.19. Səhiyyə obyektlərinin bərpası və tikintisi Əhaliyə səhiyyə xidmə-tinin yaxşılaşdırılması 2009-2013-cü illər Səhiyyə obyektləri rəhbərliyi, maliyyə şöbəsi, yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları
2.20. Sosial obyektlərin bərpası və inşasının dəstəklənməsi Sosial infrastrukturun inkişafı 2009-2013-cü illər Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi
2.21. Müasir tələblərə cavab verən və bütüm növ xidmətlər göstərən “Məişət evi”nin yaradılması Sosial infrastrukturun inkişafı 2009-2013-cü illər Maliyyə şöbəsi, Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi
2.22. Əlillərin Bərpa Mərkəzinin inşasının dəstəklənməsi Əlillərin sağlamlığının yaxşılaşdırılması 2009-2013-cü illər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Dövlət Sosial müdafiə Fondu, Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi
2.23. Rayonda əlillər və şəhid ailələri üçün 8 mənzilli yaşayış binasının inşasına yardımçı olmaq Əlil və şəhid ailələrinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması 2009-2013-cü illər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi
2.24. Yeyinti məhsulları istehsalının dəstəklənməsi Yeyinti sənayesinin inkişafı, əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi 2009-2013-cü illər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları
2.25. Forel təsərrüfatçılığının bərpası və inkişafının təmin edilməsi Balıqçılığın inkişafı və yeni iş yerlərinin açılması 2009-2013-cü illər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi Şəki-Zaqatala Regional İnkişaf şöbəsi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları
2.26. Süfrə suları istehsalının və qablaşdırılmasının dəstəklənməsi Əhalinin süfrə suları ilə təminatının yaxşılaşdırılması və məşğulluğun təmin edilməsinə kömək edilməsi 2009-2013-cü illər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları
2.27. Dərman bitkilərinin tədarükü, qurudulması və satışının dəstəklənməsi Rayonun mövcud potensialından istifadənin səmərəsinin artırılması 2009-2013-cü illər Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları
2.28. Konservləşdlirilmiş meyvə-tərəvəz məhsulları istehsalının inkişafının dəstəklənməsi Emal sənayesinin inkişafı, məşğulluğun təmin edilməsi 2009-2013-cü illər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları
2.29. Şəki şəhərində 16 mln.şərti banka istehsal gücü olan konserv zavodunun tikintisinin dəstəklənməsi Emal sənayesinin inkişafı, məşğulluğun artırılması 2009-2013-cü illər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi
2.30. Şərabçılıq, tütün-fermantasiya, ət emalı və digər müəssisələrin fəaliyyətinin Yerli sənaye müəssisələrinin bərpası, inkişafının təmin 2009-2013-cü illər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Şəki şəhər İcra Aparatı, yerli icra
bərpasına və genişləndirilməsinə dair kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi edilməsi və əhalinin məşğulluğunun artırılması hakimiyyəti orqanları
2.31. Şəki şəhərində gündəlik 250 ton şəkər çuğunduru emalı zavodunun tikintisinin dəstəklənməsi Emal sənayesinin inkişafı və məşğulluğun artırılması 2009-2013-cü illər Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi
2.32. Şəki şəhərində 20 mln. şərti vahid istehsal gücü olan kərpic zavodunun tikintisinin dəstəklənməsi Emal sənayesinin inkişafı və məşğulluğun artırılması 2009-2013-cü illər Özəl şirkətlər, Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi
2.33. Tikiş və toxuculuq sənayesinin inkişafının dəstəklənməsi, ipəkəyirmə, xalçaçılıq, trikotaj və s. müəssisələrin yeni texnologiya əsasında bərpası və inkişafının dəstəklənməsi Yüngül sənayenin inkişafı, yüngül sənaye müəssisələrinin bərpası, inkişafının təmin edilməsi və əhalinin məşğulluğunun artırılması 2009-2013-cü illər Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi
2.34. Mebel istehsalının inkişaf etdirilməsi Yerli sənayenin inkişafı və məşğulluğun təmin olunması 2009-2013-cü illər Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları
2.35. Tikinti materialları (gil, qum, çınqıl, əhəng daşı və s.) istehsalının inkişafının dəstəıklənmçəsi, yeni tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının gücləndirilməsi Rayonun sənaye potensialının gücləndirilməsi, yerli xammaldan istifadənin səmərəsinin artırılması, əhalinin tikinti materiallarına olan tələbatının ödənilməsi və məşğulluğun təmin edilməsi 2009-2013-cü illər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları
2.36. Şəhərin mərkəzi hissəsində tikintisi yarımçıq qalmış idman kompleksinin tikintisinin başa çatdırılması İdmanın inkişafı və məşğulluğun təmin edilməsi 2009-2013-cü illər Şəki şəhər İcra Aparatı, Şəki Bələdiyyəsi, müvafiq dövlət orqanları, iş adamları
2.37. Meşə, su və digər təbii resurslarından Rayonun təbii sərvətlərindən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi,
səmərəli istifadə üzrə kompleks tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi səmərəli istifadə edilməsi 2013-cü illər Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları
2.38. Sənətkarlıq sahələrinin inkişafı, qədim xalq sənətkarlığının bərpasının və inkişafının dəstəklənməsi Xalq sənətkarlığının qorunması, qədim xalq sənətkarlığı məhsulları istehsalının artırılması 2009-2013-cü illər Şəki Bələdiyyəsi, Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları
2.39. Turizmin inkişaf etdirilməsi və infrastrukturun inkişafına dair tədbirlərin həyata keçirilməsi Rayonun mövcud potensialından istifadə və əhalinin məşğulluğunun təmin olunması 2009-2013-cü illər Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi, Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları
2.40. “Aşağı Karvansaray” binasının əsaslı
Təmir olunması və mehmanxana tipli iaşə xidməti obyekti kimi istifadəyə verilməsi Tarixi abidələrin bərpası və turizmin inkişafı 2009-2013-cü illər Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi, Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi, Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Şəki şəhər İcra Hakimiyyəti
2.41. Kurort-sanatoriya və turizmin inkişafına dair xüsusi tədbirlərin həyata keçirilməsi Rayonun mövcud potensialından səmərəli istifadə və əhalinin məşğulluğunun təmin olunması 2009-2013-cü illər Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi, Iqtisadi-İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları
2.42. Şəki Bələdiyyəsinin istirahət zonasının yaradılması Rayonun mövcud potensialından səmərəli istifadə və əhalinin məşğulluğunun təmin olunması 2009-2013-cü illər Şəki şəhər İcra Hakimiyyəti, Şəki Bələdiyyəsi
2.43. Kiş çayı üzrə sahilbərkitmə işlərinin aparılması və şəhərin müdafiə bəndinin möhkəmləndirilməsi Şəki şəhərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 2009-2013-cü illər Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Şəki şəhər İcra Hakimiyyəti, Şəki BələdiyyəsiОбновлен 03 ноя 2011. Создан 02 авг 2010  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником

Welcome to Sheki!

free counters